Velkommen til Center for Mentalisering

Center for Mentalisering har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

Center for Mentalisering har en række fagpersoner tilknyttet, som varetager opgaver i netop de områder, som den enkelte fagperson har kompetencer indenfor. Alle de ydelser, vi tilbyder, har den mentaliseringsbaserede tilgang som sit fundament.
Vi tilbyder en række kursusdage og efteruddannelsesforløb både i Aarhus, København og skræddersyet til den enkelte organisation.
Vi tilbyder terapi til børn, unge, voksne og familier.
Vi varetager supervision til professionelle som arbejder med udsatte børn, unge eller voksne. Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe.
Læs mere om disse ydelser via menuen ovenfor.

At mentalisere er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande.
De mentale tilstande er følelser, tanker, behov, mål, grunde mv.
Mentalisering giver adfærd mening, forstået på den måde, at der altid er mentale tilstand til grund for, at vi selv og andre handler, som vi gør.

Mentalisering gør det blandt andet muligt for mennesker at samarbejde, at forstå og at lære af hinanden.

Læs mere om mentalisering her: Mentalisering.

Efteruddannelse januar-maj 2017

Mentalisering i organisationen

Sted: I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården.

Pris: DKK 4.500 kr. ekskl. moms

Kommer snart

Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne

Sted: I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården.

Pris: DKK 17.500 kr. ekskl. moms

Læs mere

Mentalisering i arbejdet med gravide og udsatte forældre til spædbørn eller mindre børn

Sted: I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården.

Pris: DKK 7.500 kr. ekskl. moms

Læs mere

Mentaliseringsguiden

Hagelquist, J.Ø (2015). Mentaliseringsguiden. Hans Reitzels Forlag.

Endelig blev Mentaliseringguiden helt færdig og den udkom den 17. august 2015. Vi håber, at den må blive til lige så megen glæde, som det har givet at lave den.

Mentaliseringsguiden er en praksisnær, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner. Mentaliseringsguiden kan købes her

Mentalisering i organisationen

Rasmussen, H. & Hagelquist, J.Ø. (2016). Mentalisering i organisationen. Hans Reitzels Forlag.

Bogen beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Den er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse. Forfatterne viser i bogen, hvordan mentalisering kan anvendes i grupper og team, i eget ledelsesarbejde og i designet af den mentaliserende organisation.

Nyheder

  • Center for Mentalisering, Mentalisering i Organisationen 2016, Efterår 2016

Stadig pladser på “Mentalisering i Organisationen”

Vi har stadig få ledige pladser på vores populære 2 dages kursus om "Mentalisering i Organisationen" med opstart her i november 2016. Kurset tager udgangspunkt i eksisterende viden om anvendelse mentalisering i socialfaglige miljøer og [...]

NY EFTERUDDANNELSE – Traumer i Familien, Århus foråret 2017

Center for Mentalisering præsenterer ”Traumer i Familien” som er en NY efteruddannelse du kan deltage på i Århus. Der vil være fokus på vold i parforholdet med barnet som vidne, transgenerationelle traumer, børn som er [...]

  • Still Face

Det berømte “Stillface-Eksperiment” på mobilen

Norsk Tv har kastet sig ud i det berømte "Stillface-Eksperiment" lavet med mobiltelefon. Still Face eksperimentet blev oprindeligt udviklet af den amerikanske udviklingspsykolog Edward Tronick i 1970'erne. Eksperimentet viser, at når forbindelsen mellem baby og [...]