Velkommen til Center for Mentalisering

Center for Mentalisering har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

Center for Mentalisering har en række fagpersoner tilknyttet, som varetager opgaver i netop de områder, som den enkelte fagperson har kompetencer indenfor. Alle de ydelser, vi tilbyder, har den mentaliseringsbaserede tilgang som sit fundament.
Vi tilbyder terapi til børn, unge, voksne og familier.
Vi varetager supervision til professionelle som arbejder med udsatte børn, unge eller voksne. Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe. Desuden tilbyder vi en række kursusdage og aktuelt tre efteruddannelsesforløb.
Læs mere om disse ydelser via menuen ovenfor.

At mentalisere er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande.
Mentale tilstande er følelser, tanker, behov, mål grunde mv.
Mentalisering giver adfærd mening, forstået på den måde, at der altid er grunde til, at vi selv og andre handler, som vi gør.

Mentalisering gør det blandt andet muligt for mennesker at samarbejde, at forstå og at lære af hinanden.

Læs mere om mentalisering her: Mentalisering.

Efteruddannelse august-december 2016

Mentalisering i organisationen

Sted: I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården.

Pris: DKK 4.500 kr. ekskl. moms

Læs mere

Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne

Sted: I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården.

Pris: DKK 17.500 kr. ekskl. moms

Læs mere

Mentalisering i arbejdet med gravide og udsatte forældre til spædbørn eller mindre børn

Sted: I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården.

Pris: DKK 7.500 kr. ekskl. moms

Læs mere

Mentaliseringsguiden

Hagelquist, J.Ø (2015). Mentaliseringsguiden. Hans Reitzels Forlag.

Endelig blev Mentaliseringguiden helt færdig og den udkom den 17. august 2015. Vi håber, at den må blive til lige så megen glæde, som det har givet at lave den.

Mentaliseringsguiden er en praksisnær, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner. Mentaliseringsguiden kan købes her

Mentalisering i organisationen

Rasmussen, H. & Hagelquist, J.Ø. (2016). Mentalisering i organisationen. Hans Reitzels Forlag.

Bogen beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Den er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse. Forfatterne viser i bogen, hvordan mentalisering kan anvendes i grupper og team, i eget ledelsesarbejde og i designet af den mentaliserende organisation.

Nyheder

Samtaleterapi ved Karina Emma Væggemose

Vi tilbyder samtaleterapi ved psykolog Karina Emma Væggemose. Karina er optaget af at styrke evnen til at indgå i nære og meningsfulde relationer og arbejde med udvikling og ændring af dysfunktionelle mønstre ved hjælp af [...]

  • Psykoedukation

Psykoedukationsgrupper for unge

Center for Mentalisering tilbyder opstart af træningsgrupper, hvor unge, der bor i plejefamilie eller på døgninstitution, og som er i alderen 12-18 år, kan lære om mentalisering. Unge, der er anbragte, eller har levet med [...]

Boganmeldelse af børnebøger

Bøgerne ”Tiberius Tudefjæs stikker en løgn” af Renée Toft Simonsen og ”Hund” af Anna Jacobina Jacobsen og Tina Sakura Bestle er børnebøger der tager fat i vigtige temaer for udsatte børn. Temaet, der tages op [...]