Velkommen til Center for Mentalisering

Center for Mentalisering har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

Center for Mentalisering har en række fagpersoner tilknyttet, som varetager opgaver i netop de områder, som den enkelte fagperson har kompetencer indenfor. Alle de ydelser, vi tilbyder, har den mentaliseringsbaserede tilgang som sit fundament.
Vi tilbyder terapi til børn, unge, voksne og familier.
Vi varetager supervision til professionelle som arbejder med udsatte børn, unge eller voksne. Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe. Desuden tilbyder vi en række kursusdage og aktuelt tre efteruddannelsesforløb.
Læs mere om disse ydelser via menuen ovenfor.

At mentalisere er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande.
Mentale tilstande er følelser, tanker, behov, mål grunde mv.
Mentalisering giver adfærd mening, forstået på den måde, at der altid er grunde til, at vi selv og andre handler, som vi gør.

Mentalisering gør det blandt andet muligt for mennesker at samarbejde, at forstå og at lære af hinanden.

Læs mere om mentalisering her: Mentalisering.

Efteruddannelse januar-maj 2017

Mentalisering i organisationen

Sted: I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården.

Pris: DKK 4.500 kr. ekskl. moms

Kommer snart

Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne

Sted: I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården.

Pris: DKK 17.500 kr. ekskl. moms

Læs mere

Mentalisering i arbejdet med gravide og udsatte forældre til spædbørn eller mindre børn

Sted: I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården.

Pris: DKK 7.500 kr. ekskl. moms

Læs mere

Mentaliseringsguiden

Hagelquist, J.Ø (2015). Mentaliseringsguiden. Hans Reitzels Forlag.

Endelig blev Mentaliseringguiden helt færdig og den udkom den 17. august 2015. Vi håber, at den må blive til lige så megen glæde, som det har givet at lave den.

Mentaliseringsguiden er en praksisnær, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner. Mentaliseringsguiden kan købes her

Mentalisering i organisationen

Rasmussen, H. & Hagelquist, J.Ø. (2016). Mentalisering i organisationen. Hans Reitzels Forlag.

Bogen beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Den er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse. Forfatterne viser i bogen, hvordan mentalisering kan anvendes i grupper og team, i eget ledelsesarbejde og i designet af den mentaliserende organisation.

Nyheder

  • Center for Mentalisering, Århus 2017, Restaurant Globen Flakket, Mentalisering, Kursister

Nye Efteruddannelser i Århus 2017

Så er de nye datoer for vores efteruddannelser i foråret 2017 endelig på plads! Har du, eller din arbejdsplads, lyst til ny viden og inspiration på mentaliseringsområdet? Så kom med til foråret, hvor vi igen [...]

Artikler om familiedynamikker

Hermed er par interessante artikler om familiedynamikker. En spændende artikel om hvordan man ud fra viden om tilknytningsmønstre kan forstå og udvikle sig i parforhold (her med fokus på vold) og forskning, der blandt andet underbygger, [...]

  • Peter Fonagy

Sidste nyt fra Fonagy

Læs anmeldelser af flere af Fonagy og kollegaers nyeste artikler nedenfor: Fonagy, P., Luyten, P., Campbell, C., & Allison, L. (2014, December). Epistemic trust, psychopathology and the great psychotherapy debate [Web Article: http://www.societyforpsychotherapy.org/epistemic-trust-psychopathology-and-the-great-psychotherapy-debate] En rigtig [...]