Velkommen til Center for Mentalisering

Center for Mentalisering har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

Center for Mentalisering har en række fagpersoner tilknyttet, som varetager opgaver i netop de områder, som den enkelte fagperson har kompetencer indenfor. Alle de ydelser, vi tilbyder, har den mentaliseringsbaserede tilgang som sit fundament.
Vi tilbyder en række kursusdage og efteruddannelsesforløb både i Aarhus, København og skræddersyet til den enkelte organisation.
Vi tilbyder terapi til børn, unge, voksne og familier.
Vi varetager supervision til professionelle som arbejder med udsatte børn, unge eller voksne. Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe.
Læs mere om disse ydelser via menuen ovenfor.

At mentalisere er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande.
De mentale tilstande er følelser, tanker, behov, mål, grunde mv.
Mentalisering giver adfærd mening, forstået på den måde, at der altid er mentale tilstand til grund for, at vi selv og andre handler, som vi gør.

Mentalisering gør det blandt andet muligt for mennesker at samarbejde, at forstå og at lære af hinanden.

Læs mere om mentalisering her: Mentalisering.

Efteruddannelse januar-maj 2017

Mentalisering i organisationen

Sted: I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården.

Pris: DKK 4.900 kr. ekskl. moms

Læs mere

Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne

Sted: I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården.

Pris: DKK 17.500 kr. ekskl. moms

Læs mere

Mentalisering i arbejdet med gravide og udsatte forældre til spædbørn eller mindre børn

Sted: I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården.

Pris: DKK 7.500 kr. ekskl. moms

Læs mere

Mentaliseringsguiden

Hagelquist, J.Ø (2015). Mentaliseringsguiden. Hans Reitzels Forlag.

Endelig blev Mentaliseringguiden helt færdig og den udkom den 17. august 2015. Vi håber, at den må blive til lige så megen glæde, som det har givet at lave den.

Mentaliseringsguiden er en praksisnær, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner. Mentaliseringsguiden kan købes her

Mentalisering i organisationen

Rasmussen, H. & Hagelquist, J.Ø. (2016). Mentalisering i organisationen. Hans Reitzels Forlag.

Bogen beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Den er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse. Forfatterne viser i bogen, hvordan mentalisering kan anvendes i grupper og team, i eget ledelsesarbejde og i designet af den mentaliserende organisation.

Nyheder

Tilmeldingen er åben til vores populære efteruddannelse: “Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne”

Til efteråret 2017 slår vi endnu engang dørene op for vores populære lange efteruddannelse "Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne". Tilmeldingen er åben allerede nu, så der er masser af tid til [...]

Forældrekortet

Hermed en lille nytårsgave fra Center for Mentalisering: “Forældrekortet" er en guide til, hvordan forældre aktivt kan arbejde med sig selv, deres ressourcer og udfordringer og dermed blive mere reflekterende forældre. Du kan finde "Forældrekortet" [...]

  • Karina Emma Væggemose, Janne Østergaard Hagelquist,, Plejefamiliernes Landsforenings månedsblad, udviklingstraumer og mentaliseringsbaseret arbejde.

“Når et plejebarn mister sit nye hjem” Artikel af Karina Emma Væggemose og Janne Østergaard Hagelquist

Karina Emma Væggemose og Janne Østergaard Hagelquist har skrevet en artikel, der er udkommet i Plejefamiliernes Landsforenings månedsblad. Her kan du læse mere om udviklingstraumer og mentaliseringsbaseret arbejde indenfor dette område. Læs artiklen her.