SOFIE KIRKELØKKE SVANE

Ann Sofie er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Her har hun haft særligt fokus på at forstå, hvilken betydning de systemer og samfundsstrukturer, som børn og unge befinder sig i, har betydning for deres udvikling og trivsel. Det har konkret været fokuseret på folkeskolen, som Ann Sofie har skrevet både bachelor og speciale om. Hun har endvidere erfaring i arbejdet med unge med svært skolefravær og isolationsvanskeligheder.

Ann Sofie er særligt optaget af arbejdet med børn og unge, og hvordan man som professionel, omsorgsperson eller anden relevant person kan fremme børn og unges trivsel ved at have fokus på egen adfærd, kommunikation, forståelse af og relationen til barnet.

annsofie@centerformentalisering.dk