Anne Agerbo

Anne er autoriseret psykolog med særlig erfaring inden form områderne mindfulness og metoder til opbygning af evner. Er i færd med at færdiggøre sin specialistgodkendelse i psykoterapi.

Anne har mangeårig erfaring med undervisning og supervision af familiebehandlere, opholdsteder og plejerfamilier. Hun har en særlig interesse i at arbejde med tværfaglige teams.

Anne har lang erfaring i arbejder med angstbehandling af børn/unge og voksne. Er tilknyttet hjerteforeningen som rådgivende psykolog for børnefamilier. Tidligere erfaring fra bla. psykiatri, alkoholbehandling og somatisk børneafdeling.

I gang med efteruddannelse hos Anna Freud centret i London – Mentaliseringsbaseret Familiebehandling og vil i løbet af 2014 gennemfører et længerevarende forløb på ”International Training School for Infant and Early Years” ved Anna Freud Centeret, London.

Aktuelt er hun særlig optaget af at forstå traumer i et tvær-generationelt perspektiv og af hvordan hele samfundsgrupper, hele nationer, kan traumatiseres og hvilken betydning det får for grupper og individers evne til mentalisering.

Har erfaring fra workshops med børn/unge i Indien med fokus på at lære dem ”hvad sker der inde i mig”

Holder af at arbejde kreativt, dynamisk og målrettet.

Kontakt: anneagerbo@centerformentalisering.dk