Familiebehandling – Minding the baby® – mentalisering i parterapi

Center for Mentalisering tilbyder kurser og undervisning til organisationer, som ønsker at implementere værktøjer fra en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde. Det er muligt at tilrettelægge undervisningsforløb tilpasset netop jeres ønsker og behov.

Ønsker I tilbud på et forløb, bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

Hvis I har ønsker til undervisning i andre emner end dem her på hjemmesiden, der relaterer sig til mentalisering i arbejdet med udsatte, er I desuden også velkomne til at rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk, og vi derefter undersøge, om det er muligt.

Kursusdage med undervisning med særligt fokus familiebehandling, Minding the baby® og mentalisering i parterapi

  • Minding the Baby. Mentaliseringsbaserede interventioner i forhold til udsatte mødre og deres babyer. Betydningen af mødrenes mentaliseringsevne for barnets udvikling.
  • Mentaliseringsbaseret behandling til familier: Hvad er mentalisering og hvorfor spiller en skrøbelig mentaliseringsevne ofte en væsentlig rolle i de vanskeligheder, som præger sårbare familier, enten som årsag eller vedligeholdende faktor? Hvordan kan vi som behandlere arbejde målrettet på at styrke mentaliseringsevnen i familierne og hvilke udfordringer og dilemmaer støder vi ofte på i dette arbejde?
  • Mentaliseringsfokuserede dialoger. Fra “quick and dirty” til “slow and accurate”. Hvordan kan vi gribe arbejdet an med par? Hvordan identificerer vi, hvad der foregår mellem par? Hvordan kan vi strukturere den første samtale og et helt forløb? Undervisningen er praktisk orienteret i arbejdet med mentaliseringsfokuseret parterapi. Både konkrete værktøjer og arbejdsmodeller bliver gennemgået, dertil trænes der i Den Anerkendende dialog som et mentaliserende værktøj, der kan bruges ved par og familier.
  • Parforhold, vold og mentalisering. Gensidig vold (Vi oplever, at kvinder ikke kun er offer, men også krænker og redder). Broen i parhold og kollegialt ift. bearbejdning med kvinderne. Hvordan passer kvinderne på sig selv i et voldeligt forhold?
  • At arbejde med at fremme mentaliseringskompetence hos forældre. På dagen samler opmærksomheden sig om at arbejde med barnet gennem forældrene, og dermed støtte forældrene til at mentalisere deres barn. Der gennemgås teorier og metoder fra bl.a. forældre/barn programmet ”Minding the baby”. Afslutningsvis vil dagen også komme omkring den professionelles egen mentaliseringskompetence, da mentalisering avler mentalisering.
  • Mentaliseringsbaserede samtale-teknikker i forhold til sårbare forældre. Hvordan arbejder man med forældre med intense følelser og skrøbelig mentaliseringsevne? På dagen gennemgås typiske præ-mentaliserende tilstande, og hvordan man i praksis kan forsøge at fremme mentalisering i mødet med sårbare forældre – fokus er på “what to do”. Vi arbejder med video-demonstration, rollespil og refleksion over egne cases.
  • Mentalisering i arbejdet med børn med specifikke vanskeligheder. Hvordan påvirkes børns mentaliseringsevne når de har gennemgribende udviklingsvanskeligheder (autisme, ADHD og lignende udfordringer). Hvad gør det ved forældrene og deres oplevelse af forældreskabet, samt søskende og øvrig familie. Hvordan kan det udfordre fagfolks mentaliseringsevne, der skal hjælpe de børn og deres familier? Hvordan kan man som fagperson arbejde med udvikling af egen mentaliseringsevne og parallelprocesser?
  • Hvordan understøttes og fastholdes en mentaliserende indstilling i den professionelles samspil med familier. Dels hvordan kan den professionelle understøtte mentaliserende samspil i familier. Dels hvordan kan den professionelles fastholde sin egen mentaliseringsevne.

Her kan du se en oversigt over alle de kategorier af kursusdage, Center for Mentalisering tilbyder.