Implementering af mentalisering

Center for Mentalisering tilbyder aktuelt fire forskellige muligheder for at implementere mentalisering direkte på arbejdspladsen. Det drejer sig om projekter, psykoedukationsgrupper for unge, implementering af mentaliseringsbaseret pædagogik samt forskellige kursusdage.

Læs mere på denne side om de forskellige muligheder.

Implementering af mentalisering henvender sig til alle organisationer, virksomheder mv., der arbejder med udsatte børn, unge og voksne. Blandt vores deltagere er socialrådgivere, pædagoger, politi, psykologer, jurister, plejeforældre mv.

Det er kendetegnende for alle former for implementering, at der er fokus på at omsætte viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret behandling til den praksis, som deltagerne arbejder i. Den viden, der formidles, får liv og mening i praksis i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

Projekter

Center for Mentalisering tilbyder projekter til implementering af mentalisering som et fællesfagligt ståsted til fremmelsen af den nødvendige nysgerrighed og åbenhed. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang, som understreger vigtigheden af at fremme mentaliseringen både i  praksis, men også på organisations- og ledelsesplan.

For nærmere information kontakt Heino Rasmussen på heino@centerformentalisering.dk

Herunder er link med nærmere information om projekter:

Projekter

- som har til formål at Implementere mentalisering som fællesfagligt ståsted

Mere information

 • Projektet består af en blanding af undervisning og hands-on guidning i praksis
 • Vi bruger erfaringer fra supervision og uddannelse til at lave projekter og case-forløb, og projektets konkrete udformning afhænger således af den enkelte arbejdsplads’ udfordringer.

Læs mere

Psykoedukationsgrupper for udsatte unge

Center for Mentalisering tilbyder opstart af psykoedukationsgrupper for unge til viden og læring om mentalisering og traumer. For nærmere information kontakt kontakt@centerformentalisering.dk.

Psykoedukationsgrupper for udsatte unge

- som skaber viden og læring om mentalisering og traumer

Mere information

 • Vi tilbyder opstart af psykoedukationsgrupper for udsatte unge i alderen 12-18 år.
 • Grupperne kan findes på skoler, døgninstitutioner mv.
 • Psykoedukationsgrupperne har til formål at fremme viden om mentalisering samt agere som et øverum for de udsatte unge.
 • Forløbet består af en kombination af undervisning, videoklip og øvelser.
Læs mere

Implementering af mentaliseringsbaseret pædagogik

For nogle målgrupper vil det være relevant at kombinere et uddannelsesforløb med sideløbende supervision. Supervisionen fortsætter efter, uddannelsesforløbet er afsluttet. Dette understøtter, at den viden, der er opnået under uddannelsen, udmøntes i den daglige praksis. I forlængelse heraf tilbydes derfor et samlet forløb, som indeholder både supervision og uddannelse. Forløbet henvender sig til institutioner og organisationer, der arbejder med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge. Formålet med forløbet er at implementere en mentaliseringsbaseret tilgang i det pædagogiske arbejde med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge. For nærmere information kontakt kontakt@centerformentalisering.dk.

Implementering af mentaliseringsbaseret pædagogik

Et samlet forløb med både uddannelse og supervision

Uddannelsesforløbet skræddersyes til den enkelte organisation. Der kan undervises i fx:

 • Mentalisering. Hvad er mentalisering, og hvorfor er det vigtigt?
 • Mentaliseringsbaseret pædagogik herunder grundlæggende principper og redskaber
 • Traumebehandlingsmodellen STORM (Sikkerhed, Traumefokus, Opbygning af evner på områderne følelser, selv, fysik, adfærd, relationer, opmærksomhed/kognition, Ressourcer og Mentalisering)
 • Betydningen af traumer og omsorgssvigt for barnets udvikling
 • Mentaliseringsbaserede teknikker til praksisanvendelse i det daglige pædagogiske arbejde
Læs mere

Kursusdage

Center for Mentalisering tilbyder kurser og undervisning til organisationer, som ønsker at implementere værktøjer fra en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde. Det er muligt at tilrettelægge undervisningsforløb tilpasset netop jeres ønsker og behov. For nærmere information kontakt kontakt@centerformentalisering.dk.

Kursusdage

Kursusdage kan bestilles enkeltvis eller sammensættes til et kursusforløb

Vi tilbyder kursusdage indenfor mange forskellige områder såsom:

 • Mentaliseringsguiden i praksis, basis mentalisering samt værktøjer og praksis
 • Unge/voksne samt familiebehandling, minding the baby og mentalisering i parterapi
 • Misbrug, vold og seksuelle overgreb samt traumer
 • Hjernen/neurobiologi samt organisation og ledelse
Læs mere

Supervision & terapi

Center for Mentalisering tilbyder supervision ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang til forskellige faggrupper, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne. Derudover tilbydes også ledelsessupervision og  supervision med henblik på autorisation. Slutteligt tilbyder Center for Mentailsering også samtaleterapi til børn, unge, voksne og familier ved flere af vores tilknyttede fagpersoner og psykologer. For nærmere information om disse tilbud kontakt kontakt@centerformentalisering.dk.

Supervision

Center for Mentalisering tilbyder supervision ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang.

Center for Mentalisering tilbyder supervision ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang til forskellige målgrupper:

 • Forskellige faggrupper, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne, som fx socialrådgivere, psykologer, pædagoger, plejeforældre, misbrugsbehandlere, politi, familiebehandlere, ledere mv.
 • Derudover tilbydes også ledelsessupervision og supervision med henblik på autorisation.
Læs mere

Samtaleterapi

Center for Mentalisering tilbyder samtaleterapi ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang til børn, unge, voksne og familier ved flere af vores tilknyttede fagpersoner og psykologer.

Samtaleterapi ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang til børn, unge, voksne og familier

 • Mennesket kan blive bragt ud af kurs af flere årsager, såsom svære opvækstvilkår, tab af en nærtstående eller psykisk lidelse.
 • Mentaliseringsbaseret samtaleterapi er en måde at forsøge at genetablere balancen ved at blive mødt af et andet menneske, der hvor man er.
 • Ved flere af Center for Mentaliserings tilknyttede fagpersoner.
Læs mere