Jesper Birck

Jesper Birck er autoriseret cand. Psych, og arbejder til dagligt med udredning og intervention rettet mod børn og unge, der kan forstås indenfor rammen af udviklingstraumer. De psykologiske udredninger inddrager vurderinger af mentaliseringsevne/niveau, personlighed og kognitive funktionsområder.

Jesper er certificeret i Bruce Perrys The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT). Modellen er en neurobiologisk og udviklingssensitiv tilgang til at forstå individets udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder. Vurderingsmetoden kan bruges til at tilrettelægge en intervention både i forhold til børn, unge, voksne og forældre ud fra ”What Works for Whom?”.

Desuden superviserer Jesper plejefamilier og familiecentre, ligesom han holder tema/undervisningsdage om eks. mentalisering, neurosekventiel udviklingsforståelse og -tilgange; begge dele særligt i forhold til traumatologi.

Han har tidligere arbejdet som psykolog ved PPR og Børne- og familierådgivning, været krisepsykolog samt undervist på Aarhus og Aalborg Universitet.

Kontakt: jesper@centerformentalisering.dk