Litteratur om Dyssocial Personlighedsforstyrrelse 

Neden for anføres litteratur, film og dokumentarer samt artikler, der relaterer sig til Dyssocial personlighedsforstyrrelse. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer.  Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til emnet.  

FAGLITTERATUR 

Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. American Psychiatric Publishing. 2. edition.
Af: Bateman, A.W. & Fonagy, P.F. (2019). Kapitel 18 - Trabner, Gablanski og Fonagy Conduct disorder

Dette er et virkeligt godt kapitel om at arbejde med unge med adfærdsforstyrrelser. I kapitlet samles opmærksomheden om sammenhængen mellem adfærdsforstyrrelser i ungdommen og senere udvikling af dyssocial personlighedsforstyrrelse. Mest af alt er fokus på alt det man kan gøre for at forebygge en sådan udvikling. Der er en gennemgang af, hvad der kendertegner adfærdsforstyrrelse og hvad etologien for denne adfærd er. Der er også en række konkrete ideer til, hvordan man kan arbejde mentaliseringsbaseret med unge med adfærdsforstyrrelser og deres familier.
Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. American Psychiatric Publishing. 2. edition.
Af: Bateman, A.W. & Fonagy, P.F. (2019). Kapitel 20, Bateman - Antisocial personality disorder in community and prison settings.

I dette kapitel gives en meget fin og nuanceret beskrivelse af, hvad det vil sige at have dyssocial personlighedsforstyrrelse. Der er en kort gennemgang af omfang og udfordringer for disse og ellers samler opmærksomheden sig om personlighedsforstyrrelsen i et mentaliseringspersepektiv. Pointen er at mennesker med dyssisocial personlighedsforstyrrelse ikke som sådan mangler mentaliseringsevne, men har en meget ubalanceret evne. På nogle områder er den måske bedre end normalen, men det med at mærke følelser, forstå andres indre, ikke at handle på automatiske forforståelser og have fokus på den anden, er udforet. Den sidste del af kapitlet handler om behandling. Her ligger fokus på motivation, gruppeterap og hvordan man arbejder i fængsler. Slutteligt gives en række tips til forskellige behandlingsmæssige udfordringer.
Forbrydelsens sind
Af: Kristina Antivakis
En virkelig god bog, hvor der kigges bag om adfærden hos et menneske, der har begået alvorlig personfarlig kriminalitet Bogen giver et fint indblik i vejen ind i kriminalitet, vold og omsorgssvigt i barndommen, psykisk sårbarhed og om at føle sig uden for samt at lykkes i destruktive gruppemiljøer. Det fungere meget godt at de kriminelle selv fortæller deres historie og og at den faglige forklaring præsenteres af to dygtige og empatiske fagfolk, henholdvis en retspsykolog og retspsykiater. Bogen rummer spændende indsigter til dig, der arbejder med voksne, der er personlighedsforstyrrede eller har andre diagnoser. Den giver også vigtige indsigter i betydningen af at møde sårbare børn og unge på mentaliserende vis.

PODCAST

Kan man tilgive en psykopat?
En rørende podcast, hvor komikeren Geo beskriver sit forhold til sin far, som var psykopat. Podcasten starter med rå kassettebåndsoptagelser fra den juleaften, hvor Geos storesøster får en båndoptager og optager farens agressive udbrud. Det er hjerteskærende at høre, hvordan børnene forsøger at stoppe farens agression mod moren. Herefter følger en fantastisk beretning, hvor Geo gennem fem afsnit forsøger at forstå sin far ved at opsøge folk, der har kendt ham. Podcasten får et rigtig fint punktum i og med, at Geo finder sin egen måde at sige farvel på.

Podcasten kan findes på Podimo