Litteratur om tilknytning, emotioner og relationer

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer til tilknytning, emotioner og relationer. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.
Læs mere om mentalisering her. Du kan finde yderligere litteratur, der relaterer sig til mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.

Født til kærlighed. Om empati – en livsvigtig og truet egenskab

Af Maia Szalavitz og Bruce D. Perry (udgivet på dansk 2018)

Forfatterne, der tidligere har udgivet bogen: Drengen, der voksede op som hund, har sammen skrevet denne bog, hvor omdrejningspunktet er empati.

Størstedelen af bogens kapitler tager udgangspunkt i cases, hvor man møder børn, der har oplevet omsorgssvigt og traumer. Ved hver case laves der analyser, hvor teori og forskning bruges til at underbygge forfatternes hypoteser om empatiens betydning. Der kigges bl.a. bag om autisme, fedme, psykopati, overdreven tv-tid, skiftende tilknytningspersoner og manglende kontakt.

Forfatterne forholder sig ligeledes til samfundsmæssige temaer. F.eks sammenligner de USA med Island, som tidligere er blevet kåret som et af verdens lykkeligste lande. De stiller skarpt på forældrenes betydning for børns udvikling af empati, hvor samfundet har en stor indflydelse i opbakningen af forældres evne og overskud for at fremme denne vigtige udvikling. Forfatterne er bekymret for fremtiden, hvor flere og flere børn (selv småbørn) overlades til skærmtid; færre livsgivende interaktioner; lange voksenstyrede dage uden fri leg, samt ensomme familiekonstellationer.

Sluttelig kommes der med eksempler på programmer, som samfundet kan implementere for at værne om og fremme empati. Dog er den vigtigste komponent i alle sammenhænge relationer.

Selv & Sammen – om tilknytning og identitet i relationer

Af Tor Wennerberg

Tilknytningsteorien er ind imellem blevet kritiseret for et for ensidigt fokus på menneskets behov for nærhed.
I denne fine og velskrevne bog udforsker Tor Wennerberg tilknytningsteoriens bidrag til en forståelse af vores lige så grundlæggende behov for autonomi og selvstændighed og viser hvordan vores stræben efter de to tilsyneladende modsatrettede behov for nærhed og autonomi er uløseligt forbundne og udgør hinandens forudsætninger. Bogen tydeliggør således den trygge tilknytnings betydning for udviklingen af mentaliseringsevnen og dermed for vores evne til at være os selv sammen med andre. Samtidig vises hvordan utrygge tilknytningserfaringer ikke bare hæmmer vores evne til at være sammen med andre men også med os selv livet igennem.
Det er en livslang opgave for os alle at forene disse behov, en opgave som i særlig grad spiller sig ud i de aller næreste relationer, både som den scene, hvor den følelsesmæssig smerte og angst for forladthed kan blive stærkest og forsvarsstrategier derfor særdeles aktive. Men det er også de nære relationer som igennem hele vores livsbane konstant tilbyder os mulighederne for at forandre utrygge mønstre og blive os selv sammen med andre.

Relation og fortælling – tilknytningsmønstre i en behandlingskontekst

Af Sarah Daniel

Trænger man til en opdatering i tilknytningspsykologen fra dansk hånd kan bogen “Relation og fortælling” fra 2012 klart anbefales. Bogen omhandler tilknytningsmønstre hos voksne klienter og mønstrenes betydning i klient-behandler-relationen. Bogen er bygget op således, at læseren får en indføring i voksenalderens tilknytningsmønstre (tryg, undgående, ambivalent og desorganiseret), deres relationelle kendetegn og hvorledes de kommer til udtryk igennem borgerens fortællinger. Igennem disse kapitler præsenteres og diskuteres de mest udbredte måder at bestemme disse tilknytningsmønstre. Mentaliseringsperspektivet er inddraget, men er ikke hovedfokus i denne bog om tilknytning mønstre. Bogens gennemgående idé er, at den professionelle ved løbende at vurdere borgerens tilknytningsmønstre kan blive bedre til at forstå og tilpasse sig borgerens relationelle stil og derigennem skabe et optimalt setup for terapi og behandling. Det tilknytningsmønster, som den enkelte borger har udviklet i gennem livet, indeholder ligeledes den foretrukne coping-strategi i forhold til tilknytningsrelaterede emner og dermed også en del af årsagen til udviklingen og fastholdelsen af de problemer, borgeren oplever i sin livshistorie. Det er særlig interessant at læse en samlet gennemgang af hvordan de forskellige tilknytningsmønstre fremtræder i behandlingssammenhæng – hvad der er af faldgrupper i forhold til de forskellige mønstre i mødet med dem i behandlingssammenhæng. Men vægten er også lagt på hvordan man kan arbejde med at udvikle og nuancere menneskers erfaringer med tilknytning. Bogen giver på en gang et dybt og velskrevet indblik i udviklingen, forståelsen og betydningen af forskelle i tilknytningsmønstre – en varm anbefaling værdig.

Tor Wennerberg: Vi er vores relationer

En fin gennemgang af tilknytningsmønstres udvikling og betydning. Opmærksomheden samler sig herefter om traumer, som beskrives historisk og i sammenhæng med tilknytningsmønstre. Den sidste del af bog har særligt fokus på det desorganiserede tilknytningsmønster – udfordringer og behandling.

Se barnet indefra – Arbejde med tilknytningsrelationer i daginstitutioner

Af Ida Brandtsæg og Stig Torsteinson Guro Øjerstad

En meget velkommen bog om, hvordan man arbejder med tilknytningsrelationer i daginstitutioner. Bogen er meget let læst, og den er fyldt med gode ideer til, hvordan pædagoger kan understøtte børns tilknytning, udforskning og regulering af følelser. Bogen kan stærkt anbefales, fordi den for det første er så let læst, og – for det andet – fordi danske børn tilbringer rigtig mange timer i institutioner, som naturligvis skal tilbyde sekundære tilknytningsrelationer af mentaliserende fagfolk, der har viden om tilknytning.

Personlighed

Af Sigmund Karterud

Sigmund Karterud fra Norge er en betydningsfuld stemme i det internationale felt af mentaliseringsteoretikere – eller som Peter Fonagy kalder dem: ”Mentaliseringsmafiaen”.

Karterud netop har fået udgivet sin seneste bog om personlighed på dansk. Gennem bogen tilføjer Karterud nyt til mentaliseringsteorien ved at samle opmærksomheden om sammenhængen mellem personlighedspsykologi, mentalisering og tilknytning. Han anvender en personlighedsmodel kaldet TAM, som står for Temperament Attachment (tilknytning) og Mentalisering. ”Temperament” beskriver han på interessant vis som måden, hvorpå vi individuelt reagerer i forhold til de primære emotioner. I slutningen af bogen gennemgår Karterud de forskellige personlighedstyper i forhold til modellen og beskriver også, hvordan man ud fra mentaliseringsteorien arbejder med personlighed.

Er man interesseret i mentaliseringsfeltet, så er der igennem bogen et teoretisk overskud og nye vinkler at hente.

Bowlby og tilknytning

Vi har så meget at takke Bowlby for, hvilket denne lille film opridser – om tilknytning og psykoterapi.

Selvforståelse og tilknytningsrelationer

Spændende video med Peter Fonagy om menneskers unikke anvendelse af tilknytningsrelationer til at skabe selvforståelse.

Artikler om tilknytning og relationer

Schneider C., Brimhall A.S. (2013). From Scared to Repaired: Using an Attachment-Based Perspective to Understand Situational Couple Violence.

[Web article: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jmft.12023/abstract;jsessionid=950A2E5EF816FE0967255B1BFD0EE5DC.f01t03?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage=]

En suveræn god artikel om vold i parforhold og betydningen af tilknytningsmønstre for volden. Artiklen giver gode bud på de tilknytningsdynamikker, der er i spil, når følelserne er intense – også i ikke-voldelige forhold.
Artiklen giver også konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med at skabe en mere tryg tilknytning mellem partnerne – herunder brug af timeout og sikkerhedsplaner.

Find yderligere litteratur om mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.