Sind på sinde – Masterclass 2019

Om efteruddannelsen

Man er aldrig færdiguddannet i mentalisering, og det kræver løbende undervisning og supervision at holde fast i tilgangen. Center for Mentalisering tilbyder derfor en booster-uddannelse for erfarne mentaliseringskursister.
På denne to dages efteruddannelse vil der være fokus på en masse ny viden inden for mentaliseringsfeltet, og der vil være mulighed for supervision og refleksion over, hvordan mentalisering anvendes i hverdagens udfordringer og succeser.

Form

 • Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

Målgruppe

 • Efteruddannelsen henvender sig til pædagoger, socialrådgivere og andre, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne, som tidligere har deltaget på én eller flere af Center for Mentaliserings kurser.

Sted

 • I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården
 • Rosenkrantzgade 31, 2. tv.
 • 8000 Aarhus C

Efteruddannelsesbevis

 • Ved uddannelsens afslutning udleveres kursusbevis.

Datoer

 • Efteruddannelsen løber over to dage i foråret 2019.
 • Dag 1: Torsdag d. 2. maj
 • Dag 2: Fredag d. 3. maj

Klokkeslæt

 • Begge dage fra 9-15:00

Tilmeldingsfrist

 • 17. april 2019

Pris

 • 4.200 kr. ekskl. moms
 • Prisen er inkl. forplejning.

Kontakt

Tilmeldingsfrist overskredet

Program

Dag 1 – Nyheder indenfor mentaliseringsfeltet, selvmord i et mentaliseringsbaseret perspektiv og mentaliseringsbaseret supervision

Torsdag d. 2. maj 2019 v. Janne Østergaard Hagelquist

Dagen vil byde på et oprids af, hvad der sker af nyt i mentaliseringsfeltet. Derudover vil der være fokus på to områder; mentalisering og selvmord samt mentaliseringsbaseret supervision. Der vil blive sat tid af til en supervision på sag fra kursisterne.

Dagens hovedpunkter:

 • Erfaringer med brug af mentalisering i praksis
 • Hvad sker der af nyt i mentaliseringsfeltet
 • Mentalisering og selvmordsområdet
 • Supervision på sag fra deltager
 • Mentaliseringsbaseret supervision – hvordan gør man?

Dag 2 – Mentaliseringsbaseret behandling ved destruktiv og selvdestruktiv adfærd – behandling og praksis

Fredag d. 3. maj 2019 v. Mette Mørk Nielsen og Susanna de Lima

På dagen vil opmærksomheden samle sig om destruktiv og selvdestruktiv adfærd. Der lægges ud med at være fokus på de særlige neuropsykologiske udfordringer, der er i teenageperioden. Det er en periode, hvor der er særlig risiko for destruktiv og selvdestruktiv adfærd, men også en perioden hvor vaner, der varer langt ind i voksenlivet, udvikles. Dagen igennem vil der være vekslen mellem oplæg og praksistræning for kursister, der har et grundlæggende kendskab til mentalisering. Der er mulighed for supervision på en sag fra kursisterne.

Dagens hovedpunkter:

 • Udviklingsopgaver og neuropsykologiske forandringer i teenageårene
 • Destruktiv og selvdestruktiv adfærd, herunder selvskade og misbrug, i et mentaliseringsperspektiv
 • Mulighed for en supervision
 • Behandling af destruktiv og selvdestruktiv adfærd hos unge ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang

Undervisere

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Desuden har hun stor erfaring i at supervisere og undervise professionelle, der arbejder med anbragte børn og unge.
Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.
Janne er forfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016) og senest “Mentalisering i familien” (2017).

Susanna de Lima er autoriseret psykolog og har siden 2001 været med til at udvikle forskellige behandlingsmodeller for udsatte voksne og unge med rusmiddelproblematikker.
Til dagligt arbejder Susanna med faglige udviklingsopgaver, supervision, undervisning og terapi i forhold til udsatte unge med særlig interesse for udsatte unge med rusmiddelproblematikker og kompleksiteten hos denne målgruppe.
Susanna ser en vigtig udfordring i at spotte rusmiddelproblematikker blandt unge og udsatte unge så tidligt som muligt, idet vi har en særlig mulighed for at forebygge, at de unge udvikler et liv med misbrug. Den særlige udfordring ligger i både at folde kompleksiteten ud og samtidig finde ind til de bagvedliggende faktorer, som fastholder den enkelte ung i et problematisk rusmiddelbrug/misbrug.

Mette Mørk Nielsen er BA i filosofi og psykoterapeut. Hun har i en årerække arbejdet med behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn, unge og deres familier i kommunalt regi. Mette har desuden erfaring i at undervise kommende sundhedsprofessionelle i almen psykologi kommunikation og etik, samt i projektledelse.
Mette har tillige en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) fra Region Syddanmark og hun opdatere løbende sin viden inden for feltet, bl.a. med kurser ved Anna Freud Centret.
Mette er optaget af, hvordan vi kan understøtte og fremme mentaliseringsevnen i familierelationer præget af tilknytningstraumer, samt hos sårbare unge i deres ofte vanskelige overgang til voksenlivet.