Mentalisering i arbejdet med gravide og udsatte forældre til spædbørn eller mindre børn – Forår 2019

Om kurset

Formål

 • At deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte gravide og forældre til spædbørn eller mindre børn.
 • At kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret behandling i praksis.
 • At skabe overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis.

Form

 • Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

Målgruppe

 • Efteruddannelsen henvender sig til pædagoger, socialrådgivere, psykologer, sundhedsplejersker og andre, der arbejder med udsatte gravide og forældre til spædbørn eller mindre børn.

Pris

 • 8.000 kr. ekskl. moms (inkl. forplejning og et eksemplar af Mentaliseringsguiden)

Sted

 • I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården
 • Restaurant Globen Flakket
 • Åboulevarden 18
 • 8000 Aarhus C

Supervision

 • Efter kurset kan deltagerne med fordel modtage supervision i gruppe ved en af underviserne. I fald gruppen ønsker supervision, aftales det med underviserne, hvor ofte og hvor mange gange, der skal afholdes supervision. Formålet med supervisionen er at understøtte omsætning af den viden, som kurset har bibragt deltagerne, i deres daglige praksis.

Datoer

 • Dag 1 og 2: Mandag d. 4. februar – tirsdag d. 5. februar 2019
 • Dag 3 og 4: Tirsdag d. 5. marts – onsdag d. 6. marts 2019

Klokkeslæt

 • Alle dage fra kl. 9-15:00

Kursusbevis

 • Ved kursets afslutning udleveres kursusbevis

Tilmeldingsfrist

 • d. 18. januar 2019

Kontakt

Udsolgt

Dette hold er desværre udsolgt. Denne efteruddannelse finder sted igen til efteråret 2019 – læs mere her.

Program

Dag 1. Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen.

 • Introduktion til begrebet mentalisering. Hvad er mentalisering, og hvorfor er det vigtigt?
 • Udvikling af mentaliseringsevnen herunder betydningen af omsorgssvigt for barnets udvikling.
 • Sammenhæng imellem tilknytning og mentalisering
 • Kendetegn for begrænset versus god mentaliseringskompetence
 • Ved psykolog Janne Østergaard Hagelquist
 • Mandag d. 4. februar 2019

 

 Dag 2. Traumer hos gravide og den nye familie

 • Definition af vigtige begreber i forhold til traumer og deres betydning for gravide og mødre med spædbørn
 • Traumedynamikker
 • Spøgelser og engle i børneværelset
 • Introduktion til Minding the Baby® 
 • Samtaleteknikker til den professionelle i arbejdet med gravide og nybagte mødre.
 • Ved psykolog Line Sangild Thimmer
 • Tirsdag d. 5. februar 2019

Dag 3. Parforhold, mentalisering og hjernen

 • Ægteskabet siges at være den eneste krig, hvor man sover med fjenden. Vores evne for mentalisering er variabel, kontekstuel og meget afhængig af “hvem” vi står over for. Selvom vi, i mange sammenhænge, kan være verdensmestre i mentalisering, så er parforholdet og forældreskabet ofte det sted, hvor vores evne for mentalisering er mest presset.
  På denne dag, har vi især fokus på parforholdet og forældreskabet ud fra teorier om tilknytning, hjernen og mentalisering. Derudover vil vi dykke dybere ned i, hvordan affektregulering kan forstås som et resultat af en tryggere tilknytning.
 • Ved psykolog Lone Algot Jeppesen
 • Tirsdag d. 5. marts 2019

Dag 4. Mentalisering avler mentalisering

 • Relationen mellem professionel og forældre som katalysator for det udviklingsfremmende samspil mellem forældrene og barnet. Hvordan støttes forældres mentaliseringsevne. Hvordan den professionelle opretholder den mentaliserende indstilling.
 • Dagen veksler mellem teoretiske oplæg, caseeksempler og praktiske øvelser.
 • Ved psykolog Line Sangild Thimmer
 • Onsdag d. 6. marts 2019

Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

Litteratur

 • Bogen “Mentalisering i mødet med udsatte børn” af Janne Østergaard Hagelquist samt bogen “Mentalisering i pædagogik og terapi” af Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler Skov foreslås læst af deltagerne. Forslag til supplerende litteratur angives ved uddannelsens start. Begge bøger kan købes på efteruddannelsen.

Undervisere

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016) og senest “Mentalisering i familien” (2017).

Line Sangild Thimmer er psykolog og er optaget af terapi og af mentaliseringsbaseret behandling i døgninstitution-området. Hun har blandt andet denne interesse fra hendes arbejde med anbragte unge med psykiske problematikker. Line er teoretisk optaget af mentaliseringsbegrebet anvendt i praksis. Blandt andet i fænomenet gentagelsestvang blandt udviklingstraumatiserede børn og  unge. Hun er ligeledes generelt interesseret i, hvordan man kan genoprette en balance i en tilværelse præget af udviklingstraumer gennem viden om og forståelse for nogle af de dynamikker, der er på spil blandt andet gennem mentaliseringsbaseret terapi og pædagogik.

Lone Algot Jeppesen er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi for voksne og efteruddannet og specialiseret i mentaliseringsfokuseret parterapi. Lone har i 8 år ledet Aarhus-afdelingen i Dialog mod Vold, og er med sin både kliniske og organisatoriske erfaring praktisk, fagligt og teoretisk optaget af arbejdet med ledelse og mentalisering. Lone er på hjemmebane, når holdninger, værdier og mennesker slår sig på hinanden, og hun brænder for arbejdet med mentaliserende, anerkendende og relationel ledelse i små og større organisationer.