Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne – Efterår 2019

Om efteruddannelsen

Formål

 • At deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte børn, unge og voksne. Der opnås viden om specifikke emner i relation til mentaliseringsbaseret terapi og pædagogik herunder hjernen, Mentaliseringsguiden, udredning af mentaliseringsevne, misbrug, ikke-mentaliserende tilstande ved unge og voksne, transgenerationelle traumer samt løgne.
 • At kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret behandling i praksis.
 • At skabe overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis.

Form

 • Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

Målgruppe

 • Efteruddannelsen henvender sig til pædagoger, socialrådgivere, psykologer og andre, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne.

Pris

 • 19.000 kr. ekskl. moms
 • Prisen er inkl. forplejning og et eksemplar af Mentaliseringsguiden af Janne Østergaard Hagelquist

Sted

 • I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården
 • Rosenkrantzgade 31, 2. tv.
 • 8000 Aarhus C

Datoer

 • Efteruddannelsen løber fra august til december 2019.
 • Dag 1 og 2: d. 29.-30. august 2019
 • Dag 3 og 4: d. 23.-24. september 2019
 • Dag 5 og 6: d. 9.-10. oktober 2019
 • Dag 7 og 8: d. 12.-13. november 2019
 • Dag 9 og 10: d. 10.-11. december 2019

Klokkeslæt

 • Dag 1 og 2: klokken: 9-15.30
 • De resterende dage klokken: 9-15.00

Efteruddannelsesbevis

 • Ved uddannelsens afslutning udleveres kursusbevis.

Tilmeldingsfrist

 • 15. august 2019

Kontakt

Udsolgt

Denne efteruddannelse er udsolgt, og det er ikke længere muligt at tilmelde sig ventelisten, da efteruddannelsen er startet op. Hvis du er interesseret i at blive skrevet op til næste hold til foråret 2020, skriv da en mail til katja@centerformentalisering.dk.

Program

Dag 1

 • Introduktion til begrebet mentalisering. Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen.
 • Mentaliseringsbaseret behandling.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist.
 • Torsdag d. 29. august 2019

Dag 2

 • Betydningen af traumer for mentaliseringsevnen.
 • Behandling af traumer.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist.
 • Fredag d. 30. august 2019

Dag 3

 • Mentaliseringsguiden med væsentlige begreber og pædagogiske redskaber introduceres og anvendes i praksis gennem øvelser.
 • Ved Heino Rasmussen og Rikke Nielsen
 • Mandag d. 23. september 2019

Dag 4

 • Mentalisering i arbejdet med familier med muslimsk baggrund
 • Hvorfor tænke islam ind i arbejdet, og hvordan hænger det sammen med mentalisering?
 • Supervison
 • Interventionsspektet-øvelse
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist og Lobna Hleihel
 • Tirsdag d. 24. september 2019

Dag 5

 • Vi vil på dagen gennemgå STORM-modellens fem behandlingselementer med særlig fokus på modellens traumeinformerede element, herunder interventionsmodeller og praksisredskaber i mødet med traumeramte familier.
 • Dagen vil bestå af en kombination af øvelser, case eksempler og teori, som skal bygge bro mellem teori og hverdagens praksis.
 • Ved Mette Mørk Nielsen
 • Onsdag d. 9. oktober 2019

Dag 6

 • Misbrug og selvskade i et mentaliseringsperspektiv
 • Unge misbrug og selvskade med fokus på udviklingsopgaver og neuropsykologiske forandringer i teenageårene
 • Hvordan arbejder vi med destruktiv og selvdestruktiv adfærd, herunder selvskade og misbrug i et mentaliseringsperspektiv?
 • Ved Susanna de Lima
 • Torsdag d. 10. oktober 2019

Dag 7

 • Mentalisering og gruppedynamikker
 • Arbejdet med psykoedukative mentaliseringsgrupper – børn, unge, voksne
 • Kort beskrivelse af manual for arbejdet med psykoedukative grupper
 • Hvordan genereres epistemisk tillid og mentaliserende indstilling
 • Metodeanvendelse
 • Træning og øvelser, der fremmer mentalisering
 • Ved Rikke Nielsen
 • Tirsdag d. 12. november 2019

Dag 8

 • Håndtering af mentaliseringssvigt og ikke-mentaliserende tilstande. Hvordan man som professionel – med afsæt i en teoretisk forståelse af mentaliseringsvanskeligheder – konkret kan intervenere i og forholde sig i en dialog med en person, der ikke er i stand til at mentalisere (lige nu).
 • Ved Nana Lund Nørgaard
 • Onsdag d. 13. november 2019

Dag 9

 • Introduktion til mentalisering og mentaliseringssvigt i organisationen
 • Mentalisering i gruppesammenhæng – når grupper løber af sporet, parallelprocesser og refleksive kulturer
 • Mentaliserende lederadfærd, kompetencer og organisering omkring Mentalisering
 • Ved Heino Rasmussen
 • Tirsdag d. 10. december 2019

Dag 10

 • Løgne, skam og transgenerationelle traumer
 • Egenrefleksion. Opsamling på efteruddannelsen.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist
 • Onsdag d. 11. december 2019

Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

Litteratur

 • Bogen “Mentalisering i mødet med udsatte børn” af Janne Østergaard Hagelquist, samt bogen “Mentalisering i pædagogik og terapi” af Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler Skov foreslås læst af deltagerne. Forslag til supplerende litteratur angives ved uddannelsens start. Begge bøger kan købes på efteruddannelsen.

Undervisere

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016) og senest “Mentalisering i familien” (2017).

Heino Rasmussen er uddannet Executive MBA ved Coventry og Warwick University og har trænet på Institut for Mentalisering i Norge indenfor ledelse og organisation. Heino trækker på 18 års erfaring som ledelseskonsulent for private og offentlige samarbejdspartnere, og som strategisk rådgiver på større organisationsforandringer samt som proceskonsulent i direktions- og chef-projektforløb. Derudover er Heino bl.a. forfatter og medforfatter til bøgerne “Mentalisering i organisationen” (2016) og “Mentalisering i familien” (2017).

Nana Lund Nørgård er autoriseret psykolog og har omfattende klinisk erfaring fra psykiatrien med mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrreden. Nana er efteruddannet i mentaliseringsbaseret terapi fra Institut for mentalisering i Oslo og er knyttet hertil som lærer. Siden 2011 har Nana været ansat ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård (PCS), Ambulatorium for Personlighedsforstyrrelser, hvor hun arbejder med voksne med personlighedsforstyrrelser, og ofte tilknytningstraumer/kompleks PTSD, under løbende supervision af Anthony Bateman.

Susanna de Lima er autoriseret psykolog og har siden 2001 været med til at udvikle forskellige behandlingsmodeller for udsatte voksne og unge med rusmiddelproblematikker.
Til dagligt arbejder Susanna med faglige udviklingsopgaver, supervision, undervisning og terapi i forhold til udsatte unge med særlig interesse for udsatte unge med rusmiddelproblematikker og kompleksiteten hos denne målgruppe. Susanna ser en vigtig udfordring i at spotte rusmiddelproblematikker blandt unge og udsatte unge så tidligt som muligt, idet vi har en særlig mulighed for at forebygge, at de unge udvikler et liv med misbrug. Den særlige udfordring ligger i både at folde kompleksiteten ud og samtidig finde ind til de bagvedliggende faktorer, som fastholder den enkelte ung i et problematisk rusmiddelbrug/misbrug.

Mette Mørk Nielsen er BA i filosofi og psykoterapeut. Hun har i en årerække arbejdet med behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn, unge og deres familier i kommunalt regi. Mette har desuden erfaring i at undervise kommende sundhedsprofessionelle i almen psykologi kommunikation og etik, samt i projektledelse.
Mette har tillige en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) fra Region Syddanmark og hun opdatere løbende sin viden inden for feltet, bl.a. med kurser ved Anna Freud Centret.
Mette er optaget af, hvordan vi kan understøtte og fremme mentaliseringsevnen i familierelationer præget af tilknytningstraumer, samt hos sårbare unge i deres ofte vanskelige overgang til voksenlivet.

Rikke Nielsen er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. I samarbejde med Center for Mentalisering har Rikke skrevet speciale om gruppebehandling til anbragte unge på døgninstitution, hvor hun blandt andet har arbejdet med gruppedynamikker og udviklingen af epistemisk tillid. Rikke er i øjeblikket særligt optaget af, hvordan børn og unge agerer i forskellige fællesskaber, og hvordan mentaliseringsevnen både udfordres, men også udvikles inden for disse. Herudover har hun en generel interesse for mentaliseringsbaseret behandling til børn og unge med sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder.

Lobna Hleihel har en BA i socialt arbejde og arbejder til dagligt som chefkonsulent hos CareContact, som tilbyder forebyggende støtteforanstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov for støtte. Hun er gruppelederuddannet og har en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret behandling.
Lobna har 10 års erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og familier, særligt med anden etnisk baggrund, hvor hun har specialiseret sig indenfor de interkulturelle og religiøse faktorer, der kan spille en rolle i behandlingsarbejdet.
Lobna er optaget af, hvordan man med indsigt i familiernes kulturelle og religiøse baggrunde konkret kan være med til at fremme mentaliseringsevnen og skabe trygge rammer for det videre udviklingsarbejde.