Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne – EFTERÅR 2022

FORMÅL

 • At deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte børn, unge og voksne. Der opnås viden om specifikke emner i relation til mentaliseringsbaseret terapi og pædagogik herunder hjernen, Mentaliseringsguiden, udredning af mentaliseringsevne, misbrug, ikke-mentaliserende tilstande ved unge og voksne, transgenerationelle traumer samt løgne.
 • At kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret behandling i praksis.
 • At skabe overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis.

FORM

 • Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

MÅLGRUPPE

 • Efteruddannelsen henvender sig til pædagoger, socialrådgivere, psykologer og andre, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne.

Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål: 

leaauntoft@centerformentalisering.dk

DATO OG TID

Efteruddannelsen løber fra september til december 2022.
Dag 1 og 2: 1.-2. september
Dag 3 og 4: 22.-23. september
Dag 5 og 6: 24.-25. oktober
Dag 7 og 8: 16.-17. november
Dag 9 og 10: 14.-15. december

De to første dage er fra kl. 9.00-15.30. De resterende dage er fra kl. 9.00-15.00

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDNINGSFRIST

Der er stadigt ledige pladser på efterårsholdet, og derfor ingen tilmeldingsfrist

EFTERUDDANNELSESBEVIS

Ved uddannelsens afslutnings uddeles kursusbevis.

PRIS

18.500 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentaliseringsguiden” af Janne Østergaard Hagelquist.
Prisen er ekskl. moms.

Program

DAG 1: GRUNDBEGREBERNE I MENTALISERINGSTEORIEN OG MBT

 • Introduktion til begrebet mentalisering.
 • Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen.
 • Mentaliseringsbaseret behandling.

 • Ved Janne Østergaard Hagelquist, torsdag d. 1. september 2022.

DAG 2: TRAUMER OG MENTALISERING

 • Betydningen af traumer for mentaliseringsevnen.
 • Behandling af traumer.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist, fredag d. 2. september 2022.

DAG 3: STORM OG INTERVENTIONSSPEKTRUMMET

 • Vi vil på dagen gennemgå STORM-modellens fem behandlingselementer med særlig fokus på modellens traumeinformerede element, herunder interventionsmodeller og praksisredskaber i mødet med traumeramte familier.
 • Gennemgang af interventionspektrummet.
 • Dagen vil bestå af en kombination af øvelser, case eksempler og teori, som skal bygge bro mellem teori og hverdagens praksis.
 • Ved Mette Mørk Nielsen, torsdag d. 22. september 2022.

DAG 4: MENTALISERINGS-GUIDEN

 • Mentaliseringsguiden med væsentlige begreber og pædagogiske redskaber introduceres og anvendes i praksis gennem øvelser.
 • Ved Susanna de Lima, fredag d. 23. september 2022. 

DAG 5: OVERGANG TIL VOKSENLIVET

 • Overgangen til at møde voksenlivets krav og muligheder er krævende for alle unge. De unge, som har en særlig bagage med fx som tidligere anbragt, kan blive ekstra udfordrede.
 • Hvordan kan vi som professionelle være til hjælp for de unge voksne?
 • Dagens fokuspunkter vil bl.a. være adskillelser og nye begyndelser, ensomhed, særlige sociale gebyrer, netværksarbejde og evnen til at træffe valg.
 • Ved Marianne Køhler Skov, mandag d. 24. oktober 2022

DAG 6: MISBRUG OG SELVSKADE

 • Misbrug og selvskade i et mentaliseringsperspektiv
 • Unges misbrug og selvskade med fokus på udviklingsopgaver og neuropsykologiske forandringer i teenageårene
 • Hvordan arbejder vi med destruktiv og selvdestruktiv adfærd, herunder selvskade og misbrug i et mentaliseringsperspektiv?
 • Ved Susanna de Lima, tirsdag d. 25. oktober 2022

DAG 7: MENTALISERING OG GRUPPEDYNAMIKKER + UDREDNING

 • Første del af dagen vil have fokus på arbejdet med mentaliseringsbaserede gruppetilbud for børn, unge og voksne. Vi vil også se på hvordan epistemisk tillid og en mentaliserende indstilling genereres.

 • Fokus for resten af dagen vil være at arbejde med udredning. Vi vil introducere vurdering af mentaliseringsevne samt gennemgå udredning fra et mentaliserende perspektiv.

 • Ved Marie Skaalum Bloch, onsdag d. 16. november 2022

DAG 8: MENTALISERING I ARBEJDET MED FAMILIER MED ANDEN ETNISK BAGGRUND

 • Introduktion til frygt, skam og tabuer i arbejdet med familier med anden etnisk baggrund. 
 • Mentalisering, epistemisk tillid og RAM.
 • STORM-modellen og arbejdet med traumer.
 • Mentaliseringsbaseret behandling.
 • Indsigt i kultur og islam for at kunne arbejde mentaliserende.
 • Sociale mediers påvirkning.
 • Geniscenesættelse.
 • Regulering af stærke følelser.
 • Motivation og forandring.
 • Konkrete forslag til handling. 
 • Ved  Lobna Hleihel, torsdag d. 17. november 2022. 

DAG 9: MENTALISERING I ORGANISATIONEN  

 • Introduktion til mentalisering og mentaliseringssvigt i organisationen
 • Mentalisering i gruppesammenhæng – når grupper løber af sporet, parallelprocesser og refleksive kulturer
 • Mentaliserende lederadfærd, kompetencer og organisering omkring Mentalisering
 • Ved Heino Rasmussen, onsdag d. 14. december 2022

DAG 10: LØGNE, TRANSGENERATIONELLE TRAUMER, SUPERVISION.

 • Løgne og transgenerationelle traumer
 • Supervision af en deltagers sag.
 • Egenrefleksion. 
 • Opsamling på efteruddannelsen.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist, torsdag d. 15. december 2022

* Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

Litteratur

 • Bogen “Mentalisering i mødet med udsatte børn” af Janne Østergaard Hagelquist, samt bogen “Mentalisering i pædagogik og terapi” af Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler Skov foreslås læst af deltagerne. Forslag til supplerende litteratur angives ved uddannelsens start. Begge bøger kan købes på efteruddannelsen.

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

HEINO RASMUSSEN

Heino Rasmussen er uddannet Executive MBA ved Coventry og Warwick University og har trænet på Institut for Mentalisering i Norge indenfor ledelse og organisation. Heino trækker på 18 års erfaring som ledelseskonsulent for private og offentlige samarbejdspartnere, og som strategisk rådgiver på større organisationsforandringer samt som proceskonsulent i direktions- og chef-projektforløb. Derudover er Heino bl.a. forfatter og medforfatter til bøgerne “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

METTE MØRK NIELSEN

Mette Mørk Nielsen er BA i filosofi og psykoterapeut MPF. Hun har i en årerække arbejdet med behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn, unge og deres familier i kommunalt regi. Mette har desuden erfaring i at undervise kommende sundhedsprofessionelle i almen psykologi kommunikation og etik, samt i projektledelse.
Mette har tillige en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) fra Region Syddanmark og hun opdatere løbende sin viden inden for feltet, bl.a. med kurser ved Anna Freud Centret.
Mette er optaget af, hvordan vi kan understøtte og fremme mentaliseringsevnen i familierelationer præget af tilknytningstraumer, samt hos sårbare unge i deres ofte vanskelige overgang til voksenlivet.

Lobna

LOBNA HLEIHEL

Lobna Hleihel har en BA i socialt arbejde, er gruppelederuddannet og har flere efteruddannelser i mentaliseringsbaseret behandling og terapi.

Lobna har 13 års erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og familier, særligt med anden etnisk baggrund, hvor hun har specialiseret sig inden for de interkulturelle og religiøse faktorer, der kan spille en rolle i behandlingsarbejdet.

Lobna er optaget af, hvordan man med indsigt i familiernes kulturelle og religiøse baggrunde konkret kan være med til at fremme mentaliseringsevnen og skabe trygge rammer for det videre udviklingsarbejde.

Susanna nyt

SUSANNA DE LIMA

Susanna de Lima er autoriseret psykolog og har siden 2001 været med til at udvikle forskellige behandlingsmodeller for udsatte voksne og unge med komplekse vanskeligheder, herunder rusmiddelproblemer.
Til dagligt arbejder Susanna med faglige udviklingsopgaver, supervision, undervisning og terapi i forhold til udsatte unge med særlig interesse for udsatte unge med rusmiddelproblematikker og kompleksiteten hos denne målgruppe. Susanna ser en vigtig udfordring i at spotte rusmiddelproblematikker blandt unge og udsatte unge så tidligt som muligt, idet vi har en særlig mulighed for at forebygge, at de unge udvikler et liv med misbrug. Den særlige udfordring ligger i både at folde kompleksiteten ud og samtidig finde ind til de bagvedliggende faktorer, som fastholder den enkelte ung i et problematisk rusmiddelbrug/misbrug.
Derudover har Susanna stor erfaring med  implementering af mentaliseringsbaseret behandlingstilgange  i forskellige kontekster, herunder miljøterapeutiske, pædagogiske og kliniske kontekster.

Marie

MARIE SKAALUM BLOCH

Marie er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i psykoterapi og som supervisor. Marie er efteruddannet i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) og er fast underviser og supervisor på den 3 årige mentaliseringsbaserede hoveduddannelse i psykoterapi. Marie sidder i bestyrelsen i institut for mentalisering i Danmark og deltager i videnskabelig komite for den Nordiske MBT konference.  

Marie har erfaring fra arbejdet med misbrugsbehandling samt omfattende erfaring som både klinisk psykolog og leder i psykiatrien. Marie har arbejdet specialiseret med mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrelser, PTSD, Angst og selvskade, både med psykoedukation, individuel terapi, miljøterapi og gruppeterapi. Hun har ledelseserfaring med at implementere nye MBT og AMBIT behandlingsprogrammer og er optaget af mentaliseringsbaseret ledelse. 

Marie har arbejdet med at tilpasse MBT til nye målgrupper herunder angst og selvskade. Hun er engageret i forskning omhandlende mentalisering, fælles faktorer i psykoterapi og arbejdet med dilemmaer i behandling, og har deltaget i udarbejdelsen og udgivelsen af 5 forskningsartikler. 

Marianne

MARIANNE KØHLER SKOV

Marianne Køhler Skov er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i klinisk psykologi. Hun har endvidere en 4-årig efteruddannelse i kropsorienteret psykoterapi. Marianne har haft en almen klinisk praksis de sidste 12 år. Hun har i en årrække arbejdet med udsatte unge og voksne. Hun har særlig erfaring med udredning og behandling af traumatiserede flygtninge. Marianne er tilknyttet VISO (Socialministeriets specialenhed for udsatte voksne) som konsulent.