Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne – Forår 2019

Om efteruddannelsen

Formål

 • At deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte børn, unge og voksne. Der opnås viden om specifikke emner i relation til mentaliseringsbaseret terapi og pædagogik herunder hjernen, Mentaliseringsguiden, udredning af mentaliseringsevne, misbrug, ikke-mentaliserende tilstande ved unge og voksne, transgenerationelle traumer samt løgne.
 • At kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret behandling i praksis.
 • At skabe overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis.

Form

 • Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

Målgruppe

 • Efteruddannelsen henvender sig til pædagoger, socialrådgivere, psykologer og andre, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne.

Pris

 • 18.500 kr. ekskl. moms
 • Prisen er inkl. forplejning og et eksemplar af Mentaliseringsguiden af Janne Østergaard Hagelquist

Sted

 • I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården
 • Ved Restaurant Globen Flakket
 • Åboulevarden 18
 • 8000 Aarhus C

Datoer

 • Efteruddannelsen løber fra januar til maj 2019.
 • Dag 1 og 2: d. 16.-17. januar 2019
 • Dag 3 og 4: d. 18.-19. februar 2019
 • Dag 5 og 6: d. 25.-26. marts 2019
 • Dag 7 og 8: d. 25.-26. april 2019
 • Dag 9 og 10: d. 22.-23. maj 2019

Klokkeslæt

 • Dag 1 og 2: klokken: 9-15.30
 • De resterende dage klokken: 9-15.00

Efteruddannelsesbevis

 • Ved uddannelsens afslutning udleveres kursusbevis.

Tilmeldingsfrist

 • 1. januar 2019

Kontakt

Udsolgt

Dette hold er desværre udsolgt, og det er ikke længere muligt at skrive sig på venteliste, da efteruddannelsen er startet op.
Denne efteruddannelse finder sted igen til efteråret 2019 (august-december). Læs mere her.

Program

Dag 1

 • Introduktion til begrebet mentalisering. Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen.
 • Mentaliseringsbaseret behandling.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist.
 • Onsdag d. 16. januar 2019

Dag 2

 • Betydningen af traumer for mentaliseringsevnen. Behandling af traumer.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist.
 • Torsdag d. 17. januar 2019

Dag 3

 • Mentaliseringsguiden med væsentlige begreber og pædagogiske redskaber introduceres og anvendes i praksis gennem øvelser.
 • Ved Line Thimmer
 • Mandag d. 18. februar 2019

Dag 4

 • Hvordan kan vi forstå misbrug i en helhedsorienteret og mentaliseringsbasseret tilgang?
 • Misbrug i familien
 • Unge og misbrug
 • Misbrug og mentaliseringssvigt
 • Hvordan arbejder vi med misbrug ud fra en mentaliseringsbasseret tilgang?
 • Ved Susanna de Lima og Elisa Baunsgaard
 • Tirsdag d. 19. februar 2019

Dag 5

 • Mentalisering i mødet med unge voksne alderen 18-23(25) år. Udsatte børn og unge i overgangen til at blive voksen. Generationsperspektivet.
 • Unge med flygtninge- eller indvandrerbaggrund på tærsklen til voksenlivet
 • Vi vil i stigende grad møde unge voksne med flygtningebaggrund. Det vil derfor også være fokus på flygtningespecifikke udfordringer i mødet med voksentilværelsen. Det drejer sig bl.a. om flygtningespecifikke traumer, om at finde sin identitet i en balance mellem kravene fra to kulturer, om at blive en myndig voksen som minoritet i det nuværende politiske klima i Europa og om at være her som tidligere uledsaget barn.
 • Ved Marianne Køhler Skov
 • Mandag d. 25. marts 2019

Dag 6

 • Parforhold, tilknytning og mentalisering.
 • Ægteskabet siges at være den eneste krig, hvor man sover med fjenden. Vores evne for mentalisering er variabel, kontekstuel og meget afhængig af “hvem” vi står over for. Selvom vi, i mange sammenhænge, kan være verdensmestre i mentalisering, så er parforholdet og forældreskabet ofte det sted, hvor vores evne for mentalisering er mest presset.
 • På denne dag, har vi især fokus på parforholdet og forældreskabet ud fra teorier om tilknytning, hjernen og mentalisering. Derudover vil vi dykke dybere ned i, hvordan affektregulering kan forstås som et resultat af en mere tryg tilknytning.
 • Ved Lone Algot Jeppesen
 • Tirsdag d. 26. marts 2019

Dag 7

 • Metoder til udredning af voksnes mentaliseringsniveau. Introduktion til centrale spørgsmål fra interviews, som kan anvendes til at vurdere mentalisering.
 • Ved Line Thimmer
 • Torsdag d. 25. april 2019

Dag 8

 • Håndtering af mentaliseringssvigt og ikke-mentaliserende tilstande. Hvordan man som professionel – med afsæt i en teoretisk forståelse af mentaliseringsvanskeligheder – konkret kan intervenere i og forholde sig i en dialog med en person, der ikke er i stand til at mentalisere (lige nu).
 • Ved Nana Lund Nørgaard
 • Fredag d. 26. april 2019

Dag 9

 • Introduktion til mentalisering og mentaliseringssvigt i organisationen
 • Mentalisering i gruppesammenhæng – når grupper løber af sporet, parallel processer og refleksive kulturer
 • Mentaliserende lederadfærd, kompetencer og organisering omkring Mentalisering
 • Ved Heino Rasmussen
 • Onsdag d. 22. maj 2019

Dag 10

 • Supervision
 • Transgenerationelle traumer og løgn.
 • Egenrefleksion. Opsamling på efteruddannelsen.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist
 • Torsdag d. 23. maj 2019

Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

Litteratur

 • Bogen “Mentalisering i mødet med udsatte børn” af Janne Østergaard Hagelquist, samt bogen “Mentalisering i pædagogik og terapi” af Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler Skov foreslås læst af deltagerne. Forslag til supplerende litteratur angives ved uddannelsens start. Begge bøger kan købes på efteruddannelsen.

Undervisere

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016) og senest “Mentalisering i familien” (2017).

Heino Rasmussen er uddannet Executive MBA ved Coventry og Warwick University og har trænet på Institut for Mentalisering i Norge indenfor ledelse og organisation. Heino trækker på 18 års erfaring som ledelseskonsulent for private og offentlige samarbejdspartnere, og som strategisk rådgiver på større organisationsforandringer samt som proceskonsulent i direktions- og chef-projektforløb. Derudover er Heino bl.a. forfatter og medforfatter til bøgerne “Mentalisering i organisationen” (2016) og “Mentalisering i familien” (2017).

Line Sangild Thimmer er psykolog, og er optaget af terapi og af mentaliseringsbaseret behandling i døgninstitution-området. Hun har blandt andet denne interesse fra hendes arbejde med anbragte unge med psykiske problematikker. Line er teoretisk optaget af mentaliseringsbegrebet anvendt i praksis. Blandt andet i fænomenet gentagelsestvang blandt udviklingstraumatiserede børn og  unge. Hun er ligeledes generelt interesseret i, hvordan man kan genoprette en balance i en tilværelse præget af udviklingstraumer gennem viden om og forståelse for nogle af de dynamikker, der er på spil blandt andet gennem mentaliserinsgbaseret terapi og pædagogik.

Lone Algot Jeppesen er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi for voksne og efteruddannet og specialiseret i mentaliseringsfokuseret parterapi. Lone har i 8 år ledet Aarhus-afdelingen i Dialog mod Vold, og er med sin både kliniske og organisatoriske erfaring praktisk, fagligt og teoretisk optaget af arbejdet med ledelse og mentalisering. Lone er på hjemmebane, når holdninger, værdier og mennesker slår sig på hinanden, og hun brænder for arbejdet med mentaliserende, anerkendende og relationel ledelse i små og større organisationer.

Marianne Køhler Skov er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i klinisk psykologi. Hun har endvidere en 4-årig efteruddannelse i kropsorienteret psykoterapi. De sidste 12 år har hun haft en almen klinisk praksis, og hun har i en årrække arbejdet med udsatte unge og voksne. Hun har særlig erfaring med udredning og behandling af traumatiserede flygtninge. Hun er tilknyttet VISO (Socialministeriets specialenhed for udsatte voksne) som konsulent.

Nana Lund Nørgård er autoriseret psykolog og har omfattende klinisk erfaring fra psykiatrien med mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrreden. Nana er efteruddannet i mentaliseringsbaseret terapi fra Institut for mentalisering i Oslo og er knyttet hertil som lærer. Siden 2011 har Nana været ansat ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård (PCS), Ambulatorium for Personlighedsforstyrrelser, hvor hun arbejder med voksne med personlighedsforstyrrelser, og ofte tilknytningstraumer/kompleks PTSD, under løbende supervision af Anthony Bateman.

Susanna de Lima er autoriseret psykolog og har siden 2001 været med til at udvikle forskellige behandlingsmodeller for udsatte voksne og unge med rusmiddelproblematikker.
Til dagligt arbejder Susanna med faglige udviklingsopgaver, supervision, undervisning og terapi i forhold til udsatte unge med særlig interesse for udsatte unge med rusmiddelproblematikker og kompleksiteten hos denne målgruppe. Susanna ser en vigtig udfordring i at spotte rusmiddelproblematikker blandt unge og udsatte unge så tidligt som muligt, idet vi har en særlig mulighed for at forebygge, at de unge udvikler et liv med misbrug. Den særlige udfordring ligger i både at folde kompleksiteten ud og samtidig finde ind til de bagvedliggende faktorer, som fastholder den enkelte ung i et problematisk rusmiddelbrug/misbrug.

Elisa Baunsgaard er uddannet socialrådgiver, mindfulness instruktør og har taget en social diplomuddannelse. Elisa har tidligere arbejdet som familierådgiver i forvaltningen, men har siden 2002 arbejdet med familieorienteret misbrugsbehandling. Elisa har mange års erfaring med at arbejde i svære børnesager, med parsamtaler, samtaler med børn og individuelle samtaler med voksne ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Desuden har hun gennem sit arbejde med familieorienteret misbrugsbehandling fået en særlig viden omkring misbrug og misbrugsmønstre i familier. I Center for Mentalisering varetager Elisa bl.a. supervison af plejefamilier.