*Ændringer af datoer: Dag 3 og 4 er flyttet til d. 15. og 16. juni 

Mentalisering i folkeskolen – STORM-modellen i skolekontekst

Om efteruddannelsen

Baggrund

At opnå succes med undervisning og inklusion i folkeskolen i dag stiller store krav til lærerne og det pædagogiske personale. En af årsagerne hertil er, at mange af de elever, der inkluderes i folkeskolen, har en udviklingsalder, som ikke er i overensstemmelse med den biologiske alder. Det betyder, at eleverne ofte bringes i følelsesmæssige og sociale kravsituationer, som de ikke kan honorere. For at skabe et udviklingsfremmende samspil med disse elever, kræves det af lærerne og det pædagogiske personale, at de har indsigt til at forstå årsagen til adfærden samt metoder og konkrete værktøjer til at håndtere og møde eleven med en mentaliserende indstilling.

Denne efteruddannelse understøtter derfor deltagernes evne til at forstå egne, kollegaers og elevers intentioner og få dem til at spille sammen. Jo dygtigere personalet og eleverne er til at forstå hinandens intentioner, tanker, følelser, behov, mål og grunde, desto lettere er det at skabe et udviklingsfremmende samspil i undervisningsrummet, hvor læring, udvikling, glæde og motivation går hånd i hånd.

Formål

 • Deltagerne får både teoretisk viden- og indsigt i mentaliseringsteorien, og samtidig får de konkrete redskaber og metoder til at forebygge og håndtere konfliktfyldte situationer.

Form

 • Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

Målgruppe

 • Efteruddannelsen retter sig mod alle personaler, der arbejder på folkeskoler, privat- og specialskoler.

Efteruddannelsesbevis

 • Ved uddannelsens afslutning udleveres kursusbevis.

Datoer

 • Efteruddannelsen løber fra februar til marts 2020.
 • Dag 1 og 2: d. 4.-5. februar 2020
 • Dag 3 og 4: d. 12.-13. marts 2020

Klokkeslæt

 • Alle dage fra 9:00-15:00

Pris

 • 8.000 kr. ekskl. moms
 • Prisen er inkl. forplejning og et eksemplar af Mentaliseringsguiden.

Sted

 • I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården
 • Rosenkrantzgade 31, 2. tv.
 • 8000 Aarhus C

Tilmeldingsfrist

 • 21. januar 2020

Kontakt

Der er nu lukket for tilmeldinger. Hvis du er interesseret i at få information, når vi åbner for tilmelding til efterårets uddannelse, kan du skrive en mail til: anna@centerformentalisering.dk. 

Program

Dag 1: Mentalisering og Sikkerhed v. underviser Sarah Long Jonsson

Tirsdag d. 4. februar 2020

 • Kort gennemgang af STORM modellen og uddannelsesforløbet
 • Definition af mentalisering
 • Balancedimensioner i en skoleramme
 • At forstå udfordrende adfærd og bringe eleverne i sikkerhed
 • Mentalisering fra et personaleniveau
 • Sikkerhed i organisationen
 • At bringe sig selv og sine kollegaer i sikkerhed
 • Pseudomentalisering
 • Præ-mentaliseringsmodi og mentaliseringssvigt
 • Øvelser og handleplaner

Dag 2: Traumer og traumeefterreaktioner v. underviser Janne Østergaard Hagelquist

Onsdag d. 5. februar 2020

 • Epistemisk tillid
 • Tilknytningsmønstre og læring
 • Traumer og traumers betydning for mentaliseringsevnen
 • Traumereaktioner
 • Geniscenesættelse

Dag 3: Opbygning af evner v. undervisere Sarah Long Jonsson og Nete Rigenstrup

Torsdag d. 12. marts 2020

 • Interventionsspektrum – håndtering af intense følelser
 • Det naturlige udviklingsfremmende samspil
 • Udviklingsfremmende samspil i skolen
 • Udviklingsalder kontra biologisk alder
 • At stille krav inden for nærmeste udviklingszone fagligt, følelsesmæssigt og socialt
 • Hvordan man arbejder med indrestyring og impulskontrol
 • Hvordan  fælles og individuel resiliens styrkes i klasserummet
 • Forebyggelse af konflikter

Dag 4: Mentalisering på klassen samt undervisning i handleplanen ”STORM- handleplan” v. undervisere Lobna Hleihel og Sarah Long Jonsson

Fredag d. 13. marts 2020

 • Mentalisering i mødet med familier med anden etnisk baggrund end dansk
 • Undervisning i mentalisering på klasseniveau
 • Gennemgang af øvelser
 • Øvelser afprøves i grupper
 • Gennemgang af handleplanen STORM
 • Supervision via handleplanen STORM
 • Evaluering af forløbet samt af deltagernes oplevelse af implementeringen af mentalisering

Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

Undervisere

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

Sarah Long Jonsson er uddannet cand.pæd.pæd.psyk, psykoterapeut og skolelærer. Hun har flere års erfaring inden for skoleområdet, hvor hun varetager opgaver som supervision, sparring, undervisning og behandling af børn med følger af omsorgssvigt og traumer. Endvidere er hun privatpraktiserende psykoterapeut. Sarah har særligt specialiseret sig i, hvordan implementering af mentalisering i skolerne kan understøtte det sociale fællesskab og styrke social resiliens hos elever og personale. Hun har siden 2017 stået for implementering af mentalisering på skoler i kommunalt regí.  Omdrejningspunktet i dette arbejde er at etablere en direkte kobling fra teori ind i praksisfeltet med konkrete principper og værktøjer med henblik på at skabe optimale betingelser for den enkelte elevs læring og udvikling.

Nete Rigenstrup er autoriseret psykolog. Hun har været psykolog siden 2004 og har i al sin tid som psykolog arbejdet med børn, unge og systemerne omkring dem. Ligeledes har hun en efteruddannelse i Løsningsfokuseret Samtale. Gennem de sidste mange år har Nete været meget optaget af den mentaliserende tilgang, som i dag gennemsyrer alt hendes arbejde. Hun er meget engageret i arbejdet med traumatiserede og udsatte unge, hvor hun har flere års erfaring med individuel terapi af denne gruppe. Ligeledes bliver hun løbende brugt som krisepsykolog. Nete er i gang med at blive certificeret til theraplayterapeut, hvor der bl.a arbejdes med at styrke tilknytningen mellem omsorgsgiver og barnet/den unge. Der lægges her vægt på en neuroaffektiv og mentaliserende forståelse.

Lobna Hleihel har en BA i socialt arbejde, er gruppelederuddannet og har en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret behandling. Lobna har 10 års erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og familier, særligt med anden etnisk baggrund, hvor hun har specialiseret sig i interkulturelle og religiøse faktorer, der kan spille en rolle i behandlingsarbejdet. Hun arbejder til dagligt med mentaliseringsbaseret undervisning, terapi og som specialkonsulent. Lobna er optaget af, hvordan man med indsigt i familiernes kulturelle og religiøse baggrunde konkret kan være med til at fremme mentaliseringsevnen, bryde tabuer og skabe trygge rammer for det videre forebyggende og udviklende arbejde.