*Ændringer af datoer: Dag 4 er flyttet til d. 4. juni 2020

Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge (specialistuddannelse for psykologer og læger) – Forår 2020

Om specialistuddannelsen

Den teoretiske referenceramme

I løbet af de sidste tyve år har mentaliseringsbaseret tilgang til terapi og udviklingspsykologi vundet indpas som en evidensbaseret metode. Metoden blev internationalt anerkendt efter positive resultater i forhold til klienter med borderline problematikker, men er i dag anvendt og beskrevet som en forståelsesramme i forhold til en lang række forskellige klientgrupper (Allen & Fonagy, 2007).

Denne specialistuddannelse vil give en introduktion til teorien og udviklingsforståelsen samt sammenhængen mellem mentalisering og traumer. Uddannelsen tilbyder endvidere grundig gennemgang af, hvordan teori og begreber kan anvendes i behandling af børn, unge og familier.

Med udgangspunkt i denne mentaliseringsbaserede referenceramme vil kurset gennemgå teoretiske erkendelser, samt træne deltagerne i mentaliseringsbaserede tekniker.

Vores metodiske fokus er på indstillingen, interventionsspektret og traumebehandlingsteknikker i mentaliserings-referencerammen. De praktiske rammer for kurset

Deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling. Der opnås viden om specifikke emner i relation til mentaliseringsbaseret terapi og arbejder med mentalisering i forhold til børn unge og familier. Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret behandling i praksis. Endvidere vil der blive lagt vægt på at skabe en overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis.

Forud for kursusstart får deltagerne udleveret et eksemplar af bogen ”Mentaliseringsguiden” (Hagelquist, 2015), som er en lettilgængelig gennemgang af hovedbegreberne i mentaliseringstilgangen, samt en litteraturliste over anbefalet læsning.

Timefordeling Efteruddannelsen er på 30 timer fordelt ud over 5 dage a 6 timer.

 • 10 timer: Grundlagsteori primært som tavleundervisning, men med små reflektionsøvelser undervejs (mentalisering, definitioner, grundbegreber, udvikling af mentaliseringsevnen i samspillet mellem forældre og børn, gennemgang af betydningen af forskellige former for traumers betydning for mentalisering. Introduktion til mentaliseringsbaseret tilgang til arbejdet med traumer (Allen, Fonagy & Bateman, 2010)
 • 20 timer: Metodetræning: indstillingen, interventionsspektrum, mentaliseringsbalancer, udfordringer, traumebehandlingsteknikker og egen-mentalisering.

Efteruddannelsesbevis

 • Ved uddannelsens afslutning udleveres kursusbevis.

Målgruppe

 • Et kort efteruddannelseskursus i mentalisering til psykologer og læger, som ønsker at blive indviet i, hvordan mentalisering kan anvendes i mødet med udsatte børn og unge og deres familier.

 • Der optages max. 25% ikke-akademikere med relevant faglig baggrund.

Specialistgodkendelse

 • Efteruddannelsen er forhåndsgodkendt ved Dansk Psykologforening med 30 timer til emneområdet “11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde” på specialistuddannelsen i sundhedspsykologi med børn, med 30 timer til emneområdet “6.4.4.2.3. Psykoterapeutiske metoder” på specialistuddannelsen i klinisk børnepsykologi og med 30 timer til emneområdet “12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme” på specialistuddannelsen i psykoterapi med børn.

Pris

 • 9.500 kr. inklusiv forplejning og et eksemplar af bogen ”Mentaliseringsguiden” af Janne Østergaard Hagelquist. Priserne er ekskl. moms.

Sted

 • MBK
 • Pilestræde 61
 • 1112 København K (500 meter fra Nørreport)

Datoer og tidspunkt

 • Dag 1 og 2: d. 30. og 31. januar 2020
 • Dag 3 og 4: d. 24. og 25. februar 2020
 • Dag 5: d. 23. marts 2020
 • Alle dage 9:00-16:00.

Tilmeldingsfrist

 • Torsdag d. 16. januar 2020

Kontakt

Der er nu lukket for tilmeldinger. Hvis du er interesseret i at få information, når vi åbner for tilmelding til efterårets uddannelse, kan du skrive en mail til: anna@centerformentalisering.dk.

Program

Dag 1: Grundlagsteori – Hovedbegreber i mentaliseringsbaseret behandling og udviklingen af mentaliseringsevnen. V. Janne Østergaard Hagelquist

 • 9.00-10.30:  Introduktion til mentaliseringsbegrebet.
 • 10.30-10.45: Pause
 • 10.45-12.00: Mentalisering og mentaliseringssvigt, introduktion til grundelementer i behandlingen.
 • 12.00-13.00: Frokost
 • 13.00-14.00: Epistemisk tillid og ostensive cues
 • 14.00-14.15: Pause
 • 14.15-15.45: Udvikling af mentaliseringsevnen
 • 15.45-16.00: Opsamling og refleksion på dagen

Dag 2: Mentalisering og traumer. V. Janne Østergaard Hagelquist

 • 9.00-10.30: Traumedefinitioner og opdeling i traumetyper samt psykologiske traumers historie.
 • 10.30-10.45: Pause
 • 10.45-12.00: Traumer og mentalisering samt gennemgang af PTSD-diagnosen med fokus på og mentalisering
 • 12.00-13.00: Frokost
 • 13.00-14.00: Jon G. Allens tilgang til tilknytningstraumer og dennes betydning for behandling. Introduktion og træning
 • 14.00-14.15: Pause
 • 14.15-15.45: Udviklingstraumer
 • 15.45-16.00: Opsamling og refleksion på dagen

Dag 3: ÅBENT-indstillingen og interventionsspektrummet. V. Line Alber og Sophie Juul Rønnow

 • 9.00-10.30: ÅBENT indstillingen
 • 10.30-10.45: Pause
 • 10.45-12.00: Interventionsspektrum
 • 12.00-13.00: Frokost
 • 13.00-14.00: Mentaliseringsbaseret behandling
 • 14.00-14.15: Pause
 • 14.15-15.45: Træning. Rollespil: ÅBENT-indstilling og interventionsspektrum
 • 15.45-16.00: Opsamling og refleksion på dagen

Dag 4: Tilknytning og egenmentalisering. V. Line Alber og Sophie Juul Rønnow

 • 9.00-10.30:  Håndtering af mentaliseringssvigt og ikke-mentaliserende tilstande.
 • 10.30-10.45: Pause
 • 10.45-12.00: Den professionelles rolle i det mentaliseringsbaserede arbejde. Hvordan kan den professionelle være det mentaliserende ”stillads”, når mentaliseringsevnen er udfordret hos klienten? Fokus på den professionelles egen mentaliseringsevne. Hvornår og hvordan bliver den udfordret, og hvad stiller man op med det?
 • 12.00-13.00: Frokost
 • 13.00-14.00: Hvordan passer man på sig selv i et arbejde, som udfordrer og kan være belastende, så man bliver langtidsholdbar og vedbliver med at være mentaliserende i sit professionelle arbejde?
 • 14.00-14.15: Pause
 • 14.15-15.45: AMBIT-modellen fra Anna Freud Centeret, øvelser, videoklips mv.
 • 15.45-16.00: Opsamling og refleksion på dagen

Dag 5: STORM-modellen og supervision i forhold til udsatte børn og unge. V. Janne Østergaard Hagelquist

 • 9.00-10.00: Introduktion til STORM-modellen – Sikkerhed, Traumer, Opbyg evner, Ressourcer og Mentalisering
 • 10.00-10.45:  STORM-modellen fortsat
 • 10.45-11.00: Pause
 • 11.00-12.00: STORM-modellen fortsat samt øvelsen Opbyg Evner
 • 12.00-13.00: Frokost
 • 13.00-14.00: Supervision på en deltagers sag
 • 14.00-14.15: Pause
 • 14.15-15.45: Mentaliseringsbaseret supervision
 • 15.45-16.00: Opsamling og refleksion på dagene

Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

Undervisere

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med mentaliseringsbaseret behandling, supervision og undervisning i arbejdet med forskellige klientgrupper. Janne Østergaard har deltaget i en lang række kurser om mentalisering på Anna Freud centeret London. Janne er godkendt af Instituttet for Mentalisering, som på vegne af Anna Freud centeret godkender supervisorer, trainers og MBT udøvere i Danmark. Janne har startet Center for Mentalisering som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i Danmark. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

Sophie Juul Rønnow er cand.psych., aut. og i gang med specialistuddannelsen i psykoterapi. Siden januar 2017 har hun arbejdet som selvstændig psykolog. Sophie har mange års erfaring med supervision, undervisning og terapi samt familiebehandling. Hun har gennem flere år arbejdet i en familiebehandlingsenhed som familiebehandler, supervisor og terapeut med fokus på implementering af den mentaliseringsbaserede tilgang i familiebehandling, supervision og terapi. Her har hun især haft fokus på at fremme mentalisering hos forældre og familiebehandlere i arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Sophie er desuden certificeret i brugen af PDI (Parent Development interview) til vurdering af forældres refleksive funktion og har taget en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi.

Line Alber er autoriseret psykolog og godkendt specialist i psykoterapi. Hun har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier, i sager hvor der har været omsorgssvigt, seksuelle overgreb eller vold. Hun har endvidere flere års erfaring med forældrerådgivning, familieterapi samt supervision af og sparring med de professionelle omkring børn og unge med sociale, emotionelle eller faglige vanskeligheder i skole og daginstitutioner. Siden 2014 har hun været selvstændig med egen praksis, hvor hun beskæftiger sig med individuel psykoterapi, par-samtaler og familiesamtaler. Aktuelt er hun meget optaget af brugen af mentalisering i forhold til at fremme tryg tilknytning og forebygge udviklingstraumer i arbejdet med gravide og småbørnsforældre.

Litteratur

 • Allan, Fonagy, Slade m.fl. (2009) Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis. Hans Reitzels Forlag.
 • Allan, Jon G (2013) Mentalisering i tilknytningsrelationer – behandling af traumer i traditionel terapi. Hans Reitzels Forlag.
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (2019) Handbook of mentalizing in mental health practice. American Psychiatric Association.
 • Hagelquist J. Ø. (2012) Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzels Forlag.
 • Hagelquist J og Rasmussen H (2017) Mentalisering i familien. Hans Reitzels Forlag.
 • Hagelquist J.Ø. (2015) Mentaliseringsguiden. Hans Reitzels Forlag.