efterår 2024 – aarhus

MentaliseringsbasereDE Psykoedukative Gruppeforløb for unge og for forældre

MINDUS OG MINDTHEPARENTS​

 OM EFTERUDDANNELSEN

 

Dette nye hybrid efteruddannelsesprogram fokuserer på to mentaliseringsbaserede psykoedukative gruppeprogrammer: MindUS og MindTheParents. Programmet tilbyder generel viden om psykoedukative gruppeforløb og specifik indsigt i de to nævnte gruppeprogrammer, der er designet til henholdsvis unge og forældre.

Deltagerne vil efter afsluttet kursus være bedre rustet til at implementere og lede psykoedukative gruppeforløb for unge og forældre, baseret på mentaliseringsteknikker.

 
FORMÅL

Formålet med undervisningsforløbet er at uddanne kursisterne i mentaliseringsbaseret psykoedukativ gruppeforløb, med fokus på at styrke mentaliseringsevnen i en gruppesammenhæng. Undervisningen vil dække teoretiske aspekter såvel som praktiske metoder og teknikker til effektiv gruppeledelse og psykoedukation.

 MÅLGRUPPE

Forløbet er rettet mod fagfolk med erfaring og viden om mentalisering, der ønsker at arbejde med psykoedukative gruppeforløb. Dette inkluderer: psykologer, familiebehandlere. socialrådgivere og pædagoger

MINDUS og MINDTHEPARENTS – HVAD ER DET? 


MindUS:

 • Et gruppeforløb målrettet unge.
 • Formålet er at styrke unges mentale sundhed og deres forståelse af sig selv og andre.

MindTheParents:

 • Et forløb for forældre.
 • Målet er at hjælpe forældre med at forstå deres teenagere, håndtere uhensigtsmæssig og destruktiv adfærd, og lære nye strategier til at støtte deres børn bedre ved hjælp af mentaliseringsteknikker.

Begge programmer er udviklet og afprøvet i samarbejde med Socialministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål: 

leaauntoft@centerformentalisering.dk

DATO OG TID

Efteruddannelsen foregår i efteråret 2024.

Dag 1: 6 timers undervisningsdag v. Susanne De Lima, d. 17. september 2024, kl. 9.00-15.00
Dag 2: Online undervisningsmateriale, der kan ses når det passer ind.


STED

Dag 1: I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

EFTERUDDANNELSES-BEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

KOMPETENCEFONDEN: Denne uddannelse kvalificerer dig til at kunne forstå og anvende teori fra mentaliseringsteorien til at kunne implementere og lede psykoedukative gruppeforløb for unge og forældre, baseret på mentaliseringsteknikker.

PRIS

Kommer snarest


PROGRAM

DAG 1: MENTALISERINGSTEORI

Introduktion til mentalisering:

 • Hvordan kan man arbejde med mentalisering i psykoedukative grupper
 • Hvilken effekt har det at træne mentalisering i en gruppe?

MindUs og Mind the Parents:

 • Præsentation af programmerne
 • Gennemgang af vigtige refleksioner i forhold til etablering af grupper
 • MindUs: Et gruppeforløb for unge, der har udfordringer med trivsel, relationer, følelsesregulering og selvværd.
 • Mind the Parents: Et program udviklet til forældre til teenagere, der har risikoadfærd som stoffer, begyndende kriminalitet eller generel mistrivsel. Programmet understøtter, at forældrene får konkrete værktøjer til deres forældreskab.

Gruppeledelse:

 • Principper for god mentaliserende gruppeledelse
 • Hvordan genereres en mentaliserende indstilling i gruppesammenhæng

Epistemisk tillid:

 • Hvad er epistemisk tillid
 • Hvordan genereres epistemisk tillid i gruppesammenhæng

Psykoedukation i gruppesammenhæng:

 • Udførelse af psykoedukation
  Praktiske eksempler og øvelser

Dato: 17. september 2024 kl. 9.00-15.00

Tidsrum: Kommer snarest
Underviser: Susanne De Lima

DAG 2: ADGANG TIL ONLINE UNIVERS

Materialer: Som en del af undervisningsforløbet vil deltagerne modtage:

 • Manual for enten MindUs eller Mind the Parents
 • PowerPoint-materiale til 6 gruppemøder
 • Adgang til et videounivers med:
  • Videomateriale med instruktion til hver gruppemøde, gennemgået af erfarne gruppeledere
  • Ekstra materiale med øvelser og film, der kan tilpasses til den individuelle målgruppe

Afprøvning og samarbejde: De to manualer er afprøvet på døgninstitutioner og i en række kommuner i samarbejde med Social- og Ældreministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Erfaringerne herfra vil blive inddraget i undervisningen for at give deltagerne et praksisnært og evidensbaseret grundlag for deres videre arbejde med mentaliseringsbaseret psykoedukation.


*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

 

Undervisere på efterudannelsen

Susanna nyt

SUSANNA DE LIMA

Susanna de Lima er autoriseret psykolog og har siden 2001 været med til at udvikle forskellige behandlingsmodeller for udsatte voksne og unge med komplekse vanskeligheder, herunder rusmiddelproblemer.
Til dagligt arbejder Susanna med faglige udviklingsopgaver, supervision, undervisning og terapi i forhold til udsatte unge med særlig interesse for udsatte unge med rusmiddelproblematikker og kompleksiteten hos denne målgruppe. Susanna ser en vigtig udfordring i at spotte rusmiddelproblematikker blandt unge og udsatte unge så tidligt som muligt, idet vi har en særlig mulighed for at forebygge, at de unge udvikler et liv med misbrug. Den særlige udfordring ligger i både at folde kompleksiteten ud og samtidig finde ind til de bagvedliggende faktorer, som fastholder den enkelte ung i et problematisk rusmiddelbrug/misbrug.
Derudover har Susanna stor erfaring med  implementering af mentaliseringsbaseret behandlingstilgange  i forskellige kontekster, herunder miljøterapeutiske, pædagogiske og kliniske kontekster.

Lobna

LOBNA Hleihel

Lobna Hleihel har en BA i socialt arbejde, er gruppelederuddannet og har flere efteruddannelser i mentaliseringsbaseret behandling og terapi.

Lobna har 13 års erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og familier, særligt med anden etnisk baggrund, hvor hun har specialiseret sig inden for de interkulturelle og religiøse faktorer, der kan spille en rolle i behandlingsarbejdet.

Lobna er optaget af, hvordan man med indsigt i familiernes kulturelle og religiøse baggrunde konkret kan være med til at fremme mentaliseringsevnen og skabe trygge rammer for det videre udviklingsarbejde.

 

Rikke

RIKKE NielseN

Rikke Nielsen er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. I samarbejde med Center for Mentalisering har Rikke skrevet speciale om gruppebehandling til anbragte unge på døgninstitution, hvor hun blandt andet har arbejdet med gruppedynamikker og udviklingen af epistemisk tillid. Rikke er i øjeblikket særligt optaget af, hvordan børn og unge agerer i forskellige fællesskaber, og hvordan mentaliseringsevnen både udfordres, men også udvikles inden for disse. Herudover har hun en generel interesse for mentaliseringsbaseret behandling til børn og unge med sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder.

Hos Center for Mentalisering varetager Rikke undervisning, observationer, terapi samt psykoedukative gruppeforløb for unge.