MENTALISERINGSBASERET TERAPI, SUPERVISION og PRAKSIS – FORÅR 2022 (ÅRHUS)

 

 

DEN TEORETISKE REFERENCERAMME

I løbet af de sidste tyve år har mentaliseringsbaseret tilgang til terapi og udviklingspsykologi vundet indpas som en evidensbaseret metode. Metoden blev internationalt anerkendt efter positive resultater i forhold til klienter med borderline problematikker, men er i dag anvendt og beskrevet som en forståelsesramme i forhold til en lang række forskellige klientgrupper (Allen & Fonagy, 2007).
Denne efteruddannelse vil give en introduktion til teorien og udviklingsforståelsen samt sammenhængen mellem mentalisering og traumer. Uddannelsen tilbyder endvidere grundig gennemgang af, hvordan teori og begreber kan anvendes i behandling af børn, unge og familier. Med udgangspunkt i denne mentaliseringsbaserede referenceramme vil kurset gennemgå teoretiske erkendelser, samt træne deltagerne i mentaliseringsbaserede teknikker.

Vores metodiske fokus er på indstillingen, interventionsspektret og traumebehandlingsteknikker i mentaliserings-referencerammen.

DE PRAKTISKE RAMMER FOR KURSET

Deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling. Der opnås viden om specifikke emner i relation til mentaliseringsbaseret terapi og arbejde med mentalisering i forhold til børn unge og familier. Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret behandling i praksis. Endvidere vil der blive lagt vægt på at skabe en overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis.

Forud for kursusstart får deltagerne udleveret et eksemplar af bogen ”Mentaliseringsguiden” (Hagelquist, 2015), som er en lettilgængelig gennemgang af hovedbegreberne i mentaliseringstilgangen, samt en litteraturliste over anbefalet læsning.

MÅLGRUPPE

Et kort efteruddannelseskursus i mentalisering der blandt andethenvender sig til psykologer, pædagoger og socialrådgivere,  der ønsker at blive indviet i, hvordan mentalisering kan anvendes i mødet med udsatte børn og unge og deres familier. 

 

DATO OG TID

Efteruddannelsen løber fra februar til april 2022
Dag 1 og 2: 1.-2. februar
Dag 3 og 4: 21.-22. marts
Dag 5: 22. april

Alle dage er fra kl. 9.00-15.00.

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDNINGSFRIST

d. 18. januar 2022

EFTERUDDANNELSESBEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

PRIS

9.500 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentaliseringsguiden” af Janne Østergaard Hagelquist.
Prisen er ekskl. moms.

TIMEFORDELING

Efteruddannelsen er på 30 timer fordelt ud over 5 dage a 6 timer.

 • 10 timer: Grundlagsteori primært som tavleundervisning, men med små reflektionsøvelser undervejs (mentalisering, definitioner, grundbegreber, udvikling af mentaliseringsevnen i samspillet mellem forældre og børn, gennemgang af betydningen af forskellige former for traumers betydning for mentalisering. Introduktion til mentaliseringsbaseret tilgang til arbejdet med traumer (Allen, Fonagy og Bateman)
 • 20 timer: Metodetræning: indstillingen, interventionsspektrum, mentaliseringsbalancer, selvskade indirekte og direkte, traumebehandlingsteknikker og egen-mentalisering.

   

Kontakt kursusleder Anna Sønderskov Mikkelsen ved spørgsmål:

anna@centerformentalisering.d

PROGRAM

DAG 1: GRUNDLAGSTEORI – HOVEDBEGREBER I MENTALISERINGSBASERET BEHANDLING OG UDVIKLING AF MENTALISERINGSEVNEN

 • Introduktion til mentaliseringsbegrebet.
 • Mentalisering og mentaliseringssvigt, introduktion til grundelementer i behandlingen.
 • Epistemisk tillid og ostensive cues
 • Udvikling af mentaliseringsevnen
 • Opsamling og refleksion på dagen
 • V. Janne Østergaard Hagelquist, tirsdag d. 1. februar 2022. 

DAG 2: MENTALISERING OG TRAUMER 

 • Traumedefinitioner og opdeling i traumetyper samt psykologiske traumers historie.
 • Traumer og mentalisering samt gennemgang af PTSD-diagnosen med fokus på mentalisering
 • Jon G. Allens tilgang til tilknytningstraumer og dennes betydning for behandling. Introduktion og træning
 • Gennemgang af begrebet udviklingstraumer. Udviklingstraume-begrebet belyses gennem beskrivelse af barnets almindelig udvikling og udvikling hos børn og unge med erfaringer med traumer og udviklingstraumer. Udviklingsteorien inspireres af mentaliseringsteorien.
 • Opsamling og refleksion på dagen.
 • V. Janne Østergaard Hagelquist, onsdag d. 2. februar 2022. 
 

DAG 3: MISBRUG OG SELVSKADE I ET MENTALISERINGSPERSPEKTIV

 • Udviklingsopgaver og neuropsykologiske forandringer i teenageårene – hvilken betydning har de neuropsykologiske forandringer i forhold til unge og selvskade?
 • Hvad er direkte og indirekte selvskade? Hvad forstås med direkte selvskade og indirekte selvskade? Hvori ligger forskellen og er der overlap? En bio-psyko-social forståelse af kompleksiteten i selvskadende adfærd.
 • Direkte selvskade og indirekte selvskade – Analysemodeller til forståelse af selvskades dynamik og funktion.
 • Destruktiv og selvdestruktiv adfærd i et behandlingsperspektiv – hvordan kan vi arbejde med selvskade i en behandlingskontekst? Hvad siger nyere forskning omkring behandlingstilgange til unge med selvskade og uhensigtsmæssig adfærd? Hvad forebygger selvskade?
 • Opsamling og refleksion på dagen
 • V. Susanna de Lima mandag d. 21. marts 2022.

DAG 4: ÅBENT-INDSTILLING OG INTERVENTIONSSPEKTRUMMET

 • Gennemgang af interventionsmodellen ÅBENT-indstillingen og øvelser
 • Gennemgang af interventionsmodellen Interventionsspektrum
 • Mentaliseringsbaseret behandling, overføring og modoverføring
 • Mentalisering i en skolekontekst. Der vil blive inddraget konkrete redskaber og interventionsmodeller som sikkerheds- og kriseplaner, som bl.a. kan anvendes i skolen.
 • Opsamling og refleksion på dagen
 • V. Sarah Long Jonsson, tirsdag d. 22. marts 2022.
 
 

DAG 5: STORM MODELLEN OG SUPERVISION I FORHOLD TIL UDSATTE BØRN OG UNGE. 

 • STORM modellen – Sikkerhed, traumer Opbyg evner Ressourcer og Mentalisering.
 • STORM modellen fortsat
 • STORM modellen fortsat – øvelse opbyg evner.
 • Supervision på en deltagers sag. 
 • Hvad er mentaliseringsbaseret supervison og hvordan anvendes mentaliseringsbaseret supervision i arbejdet med børn, unge og familier
 • Opsamling og refleksion på dagene. 
 • V. Janne Østergaard Hagelquist, fredag d. 22. april 2022
   


*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

 

LITTERATUR


 • Allan, Fonagy, Slade m.fl. (2009) Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis. Hans Reitzels Forlag.
 • Allan, Jon G (2013) Mentalisering i tilknytningsrelationer – behandling af traumer i traditionel terapi. Hans Reitzels Forlag.
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (2019) Handbook of mentalizing in mental health practice. American Psychiatric Association.
 • Hagelquist J. Ø. (2012) Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzels Forlag.
 • Hagelquist J og Rasmussen H (2017) Mentalisering i familien. Hans Reitzels Forlag.
 • Hagelquist J.Ø. (2015) Mentaliseringsguiden. Hans Reitzels Forlag.

 

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

SARAH LONG JONSSON

Sarah Long Jonsson er uddannet Cand.pæd.pæd.psyk., psykoterapeut(MPF) og skolelærer. Hun har flere års erfaring inden for skoleområdet, hvor hun varetager opgaver som undervisning, supervision og behandling af børn og unge med følger af omsorgssvigt og traumer.

Sarah har særligt specialiseret sig i, hvordan implementering af mentalisering på skoler og institutioner kan understøtte det inkluderende fællesskab og styrke social resiliens hos elever og personale.

Hun har siden 2017 stået for implementering af mentalisering på skoler i kommunalt regí.  Omdrejningspunktet i dette arbejde er bl.a. at etablere en direkte kobling fra teori ind i praksisfeltet med konkrete principper og værktøjer med henblik på at skabe optimale betingelser for den enkelte elevs læring og udvikling.
 

Sarah har, sammen med Janne Østergaard Hagelquist, skrevet bogen “Mentalisering i skolen”.

Susanna nyt

SUSANNA DE LIMA

Susanna de Lima er autoriseret psykolog og har siden 2001 været med til at udvikle forskellige behandlingsmodeller for udsatte voksne og unge med komplekse vanskeligheder, herunder rusmiddelproblemer.
Til dagligt arbejder Susanna med faglige udviklingsopgaver, supervision, undervisning og terapi i forhold til udsatte unge med særlig interesse for udsatte unge med rusmiddelproblematikker og kompleksiteten hos denne målgruppe. Susanna ser en vigtig udfordring i at spotte rusmiddelproblematikker blandt unge og udsatte unge så tidligt som muligt, idet vi har en særlig mulighed for at forebygge, at de unge udvikler et liv med misbrug. Den særlige udfordring ligger i både at folde kompleksiteten ud og samtidig finde ind til de bagvedliggende faktorer, som fastholder den enkelte unge i et problematisk rusmiddelbrug/misbrug.
Derudover har Susanna stor erfaring med  implementering af mentaliseringsbaserede behandlingstilgange i forskellige kontekster, herunder miljøterapeutiske, pædagogiske og kliniske kontekster.