Mette Kyung Reacroft

Mette Kyung er autoriseret psykolog og godkendt specialist i klinisk psykologi og børneneuropsykologi. Hun er desuden efteruddannet i systemisk og mentaliseringsbaseret terapi ved Anna Freud Centeret.

Mette har mange års erfaring indenfor handicapområdet med blandt andet autisme, ADHD, udviklingshæmning osv. Mette er særlig erfaren ift. komplekse problemstillinger, hvor der er flere diagnoser eller psykosociale faktorer i spil på samme tid.

De senere år har Mette arbejdet mere med udsatte grupper og i det hele taget bredt forebyggende arbejde ift. børns og unges udvikling og trivsel samt familieterapi. Dette med fokus på bl.a. tilknytning og udviklingsfremmende samspil.

Mette er privatpraktiserende psykolog med klinik centralt i København, hvor hun arbejder med terapi, rådgivning, supervision og psykologiske undersøgelser. Hun er desuden specialist for VISO under Socialstyrelsen både ift. handicapområdet og udsatte unge.

Mette tilbyder undervisning og supervision indenfor det psykologiske, psykiatriske og socialpædagogiske område. Hun har masser erfaring med at undervise fagfolk både indenfor sundhedssektoren såvel som i socialsektoren samt fagfolk på Færøerne og Grønland.