Nana Lund Nørgaard

Nana er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i psykoterapi. Nana har omfattende klinisk erfaring fra Psykiatrien med mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrede, både individuel terapi, gruppeterapi og psykoedukation.

Nana er efteruddannet i mentaliseringsbaseret terapi fra Institut for mentalisering i Oslo (ved Karterud og Skårderud) og er knyttet hertil som lærer.

Nana har bred erfaring med supervisions- og undervisningsopgaver for både læger/psykologer samt tværfagligt personale ift. mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrede.

Siden 2011 har Nana været ansat ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård (PCS), Ambulatorium for Personlighedsforstyrrelser, hvor hun arbejder med voksne med personlighedsforstyrrelser, og ofte tilknytningstraumer/kompleks PTSD, under løbende supervision af Anthony Bateman. Nana er desuden tilknyttet et netop opstartet forskningsprojekt om udvikling af mentaliseringsbaseret behandling til ængstelig-evasiv personlighedsforstyrrelse ved PCS.