NEUROFEEDBACK

Center for Mentalisering tilbyder neurofeedback i kombination med samtaleterapi.

HVAD ER NEUROFEEDBACK

Neurofeedback er en metode til at træne hjernens evne til at regulere sig selv og dermed til at regulere de følelser, sansninger og tanker, som motiverer vores adfærd, både når den er hensigtsmæssig, og når den ikke er det.

Vi kan være præget af medfødte sårbarheder i nervesystemet, som f.eks. påvirker vores kognitive funktion og vores evne til at regulere vores følelser – f.eks. autisme eller ADHD. Vi kan også have oplevet voldsomme hændelser eller andre forhindringer i livet, som har påvirket hjernens udvikling negativt og forårsaget overaktivitet i nogle hjernedele og underaktivitet i andre – f.eks. traumer og omsorgssvigt.

Med neurofeedback aktiveres de dele af hjernen, som arbejder for langsomt, mens de dele, som arbejder for hurtigt, dæmpes. Gennem EEG-målinger fra hovedets overflade er det således muligt at arbejde med hjernens ubevidste dele og derved mildne eller helt fjerne symptomer forbundet med f.eks.:

  • Stress
  • PTSD
  • Angst
  • ADHD og ADD
  • Autisme og aspergers syndrom
  • Søvnbesvær

Metoden er udviklet i USA, hvor den siden 50’erne har været anvendt i forskellige behandlingssammenhænge. Der er dokumentation for effekten af neurofeedback til en række lidelser. Læs mere om neurofeedback på EEG Infos hjemmeside her.

HVORDAN FOREGÅR DET? 

Ved hjælp af elektroder i hovedbunden måles hjernens frekvenser. Klienten sidder i en behagelig stol og ser på en skærm med et spil eller en film. Frekvensen oversættes vha. teknologisk udstyr til et feedback, således at spillet eller filmen påvirkes af, hvordan hjernen arbejder. Når hjernen arbejder på den frekvens, vi gerne vil træne, kører spillet godt og med fuld fart. Hvis ikke, bliver det langsomt, og billede og lyd dæmpes.

Det anbefales, at træningen kombineres med terapeutiske samtaler. Varigheden af en kombineret behandling (med både neurofeedback og terapi) vil være 1 ½ time pr. session.

Et forløb indledes med en afklarende samtale.

For mange vil 20-30 sessioner være tilstrækkelig til, at hjernen har tillært sig mere hensigtsmæssige mønstre, særligt hvis forandringerne understøttes terapeutisk. Når der er tale om traumer og andre indgribende lidelser, må det dog forventes, at der vil være behov for flere behandlinger.

Vil du vide mere? 

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan neurofeedback, evt. kombineret med terapeutiske samtaler kan foregå ved Center for Mentalisering, er du meget velkommen til at kontakte Mette Mørk Nielsen på mette@centerformentalisering.dk for bl.a. priser og tilbud.