Værktøjer og praksis

Center for Mentalisering tilbyder kurser og undervisning til organisationer, som ønsker at implementere værktøjer fra en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde. Det er muligt at tilrettelægge undervisningsforløb tilpasset netop jeres ønsker og behov.

Ønsker I tilbud på et forløb, bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

Hvis I har ønsker til undervisning i andre emner end dem her på hjemmesiden, der relaterer sig til mentalisering i arbejdet med udsatte, er I desuden også velkomne til at rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk, og vi derefter undersøge, om det er muligt.

Kursusdage med undervisning med særligt fokus på værktøjer og praksisanvendelse

  • Mentalisering i arbejdet med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge. Mentaliseringsguiden med væsentlige begreber og pædagogiske redskaber introduceres.
  • Implementering af Mentaliseringsguiden: teori og analyse. Analyse redskaber i mentaliseringsbaseret familiearbejde. STORM som analyseredskab. Tekster som dynamisk værktøj i behandlingsarbejdet: Casebeskrivelse og mentaliseringsprofiler.
  • Opbygning af evner ud fra mentaliseringsbaseret behandling. Metodetræning. Mentalisering i hverdagen. Den professionelles indre scene.
  • Forældres mentaliseringsevne. Mentalisering og tilknytning hos forældre. Metoder til mentaliseringsbaseret udredning af forældres mentaliseringsevne. Introduktion til Adult Attachmnent Interview og Parent Development Interview. Gennemgang af Refleksiv funktionsskal og undervisning i hvad der kendetegner god versus begrænset mentalisering. Eksempler på interventioner til de lave mentaliseringsniveauer.
  • Theraplay. Teoretisk baggrund og antagelser – fra headstart til neuroaffektiv teori. Theraplay – en intensiv interaktiv behandlingsmetode med fokus på sproget før sproget. Tidlig neural udvikling og betydningen af kvaliteten i de nære relationer. Skal vi lege? – Når mødeøjeblikke omskriver fortiden. Theraplay og mentalisering – udvikling og integration af hjernestrukturer.

Her kan du se en oversigt over alle de kategorier af kursusdage, Center for Mentalisering tilbyder.