øvelser mentalisering

5-DAGES SPECIALISTKURSUS I MENTALISERINGSBASERET TERAPI (MBT): TEORI OG METODE - Forår 2023

OBS: Specialistkurset har pt. kun ledige pladser til deltagere med psykolog- eller lægefaglig baggrund

BESKRIVELSE AF KURSET

Kurset giver en indføring i den idehistoriske baggrund og forskningsmæssige evidens for forståelsen og anvendelsen af mentalisering. Kurset giver viden om hvad der kendetegner MBT samt praktisk træning i at forstå patienter/klienter i en mentaliseringsbaseret ramme og samt gennemgang og øvelse af MBT interventioner.

Kurset er tilrettelagt med henblik på at sikre at det er klinisk relevant via anvendelsen af praktiske øvelser, video, cases, inddragelse af jeres egne patienter/klienter og rollespil.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til psykologer, læger og andre faggrupper (max 25%) som ønsker at lære og træne mentaliseringsbaseret terapi.

Kurset er godkendt som specialistuddannelse af Dansk Psykolog Forening som:

 • Specialist i Psykoterapi med voksne, 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme (psykodynamisk)
 • Sundhedspsykologi med voksne 11.4.4.2.2. Teori og intervention i klinisk arbejde (uddannelse retning voksne)
 • Psykopatologi, 13.4.4.2.3 Behandling
 • Psykotraumatologi, 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan længerevarende og kroniske traumer
 • Psykotraumatologi, 14.4.4.2.4. Valgfri del
 • Specialist i Gerontopsykologi, 16.4.4.2.2.3. Psykoterapeutiske metoder, specifikt rettet mod ældre klienter/grupper

MENTALISERINGSBASERET TERAPI 

Mentalisering henviser til det vi gør, når vi forsøger at forestille os hvad der ligger bag adfærden for både os selv og andre.

Mentaliseringsbaseret terapi er en evidensbaseret metode, der er udviklet med udgangspunkt i fællesfaktor forskningen. Mentalisering kan i dag både anskues som teknik og som holdning og er blevet internationalt anerkendt både som forståelsesramme og som effektiv behandlingsmetode til en lang række patientgrupper.

Mentaliseringstraditionen har udviklet sig gennem de seneste 20 år, og udbredelsen bygger bl.a. på at forskningen har formået at påvise, at mentaliseringsperspektivet og metoden har vist sig at formå at lykkes med at nå lidende mennesker, der ikke tidligere har haft adgang til eller gavn af behandling.

Den mentaliseringsbaserde tilgang har affektregulering, tilknytning og traumer i centrum og arbejder med individets tanker, følelser og handlinger i samspillet med andre. 

Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål

leaauntoft@centerformentalisering.dk

DATO OG TID

Kurset løber fra januar til maj 2023

Dag 1 og 2: 19. og 20. januar 2023
Dag 3: 23. februar 2023
Dag 4: 29. marts 2023
Dag 5: 10. maj 2023

Alle dage er fra kl. 9.00 - 15.30

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDINGSFRIST

12. januar 2023

EFTERUDDANNELSESBEVIS

Ved uddannelsens afslutnings uddeles kursusbevis.

PRIS

Prisen er 9500 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentalisering i pædagogik og terapi” af Janne Østergaard Hagelquist og
Marianne Køhler Skov.
Prisen er ekskl. moms.

Undervisningsmaterialet sendes inden undervisningsdagene, men der opfordres ikke til forberedelse af indholdet forud for kurset.

OVERSIGT OVER KURSETS INDHOLD

DAG 1: 

 • Introduktion til mentalisering som teori og metode og håndtering af mentaliseringssvigt.

 • Torsdag d. 19. januar, 2023

DAG 2: 

 • Mentalisering af klienten/patienten: Vurdering af mentaliseringsevne og caseformuleringsarbejde.
 • Fredag d. 20. januar, 2023
 

DAG 3

 • Grupper: psykoedukation, gruppeterapi og organisationen.
 •  Torsdag d. 23. februar, 2023

DAG 4

 • MBT interventioner og anvendt MBT til udvalgte specifikke målgrupper.
 • Onsdag d. 29. marts, 2023

DAG 5

 • Mentaliserings baseret supervision og opsamling og træning.
 • Onsdag d. 10. maj, 2023

* Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af kurset.

Litteratur

Litteratur til kurset

 • Bateman, A. & Karterud, S. (2011): Mentaliseringsbaseret terapi, Manual og vurderingsskala, Hans Reitzels Forlag
 • Bateman, A.: MBT Adherence and Competence scale (2019) https://www.annafreud.org/media/9069/adherence-scale-final-jan-19.pdf
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (ed): Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice, Second edition, American Psychiatric Publishing, 2019
 • Karterud, S., Folmo, E., Kongerslev, M. T. (2020) MBT Mentaliseringsbasert terapi. Gyldendal.

Baggrundslitteratur

 • Allan, Fonagy, Slade m.fl. (2009): Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis, Hans Reitzels Forlag
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (2007): Mentaliseringsbaseret behandling af borderline-personlighedsforstyrrelse, Akademisk Forlag, København
 • Fonagy, P., Jurist, E.L., Gergely & Target, M. (2007): Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling, Akademisk Forlag, København
 • Karterud, S. (2011): MBT Manual for MBT psykoedukativ Gruppeterapi (MBT-I), Gyldendal Akademisk
 • Karterud (2012): Manual for mentaliseringsbaseret gruppeterapi, Gyldendal Akademisk
 • Kvarstein, Pedersen, Urnes, Hummelen, Wilberg, Karterud (2014): Changing from a traditional psychodynamic treatment programme to mentalization-based treatment for patients with borderline personality disorder – Does it make a difference? I: Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice
 • Karterud, S. (2018): Caseformulations in mentalization-based group therapy, i: Research I Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, vol 21, s 132-136

UNDERVISER PÅ EFTERUDANNELSEN

Marie
MARIE SKAALUM BLOCH

Marie er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i psykoterapi og som supervisor. Marie er efteruddannet i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) og er fast underviser og supervisor på den 3 årige mentaliseringsbaserede hoveduddannelse i psykoterapi. Marie sidder i bestyrelsen i institut for mentalisering i Danmark og deltager i videnskabelig komite for den Nordiske MBT konference.  

Marie har erfaring fra arbejdet med misbrugsbehandling samt omfattende erfaring som både klinisk psykolog og leder i psykiatrien. Marie har arbejdet specialiseret med mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrelser, PTSD, Angst og selvskade, både med psykoedukation, individuel terapi, miljøterapi og gruppeterapi. Hun har ledelseserfaring med at implementere nye MBT og AMBIT behandlingsprogrammer og er optaget af mentaliseringsbaseret ledelse. 

Marie har arbejdet med at tilpasse MBT til nye målgrupper herunder angst og selvskade. Hun er engageret i forskning omhandlende mentalisering, fælles faktorer i psykoterapi og arbejdet med dilemmaer i behandling, og har deltaget i udarbejdelsen og udgivelsen af 5 forskningsartikler. 

Marie arbejder i Center for Mentalisering med undervisning, supervision, ledersparring og terapi i mange forskellige organisatoriske sammenhænge. Marie er godkendt supervisor i Dansk Psykologforening samt i Dansk Psykiatrisk selvskab.

Kontakt: marie@centerformentalisering.dk