DAGTILBUDSUNIVERSET

Nedenfor anføres bøger, podcast, materialer m.m., der relaterer sig til børn i dagtilbud. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.  Du kan også finde modeller til brug i dagtilbud her.

PRINTVENLIGE ØVELSER

Vi  har samlet en masse øvelser fra bogen “Mentalisering i dagtilbud” som du frit kan downloade og benytte. Herunder ser du et lille udvalg – tryk på knappen for at få adgang til alle øvelserne. 

NY BOG om mentalisering i dagtilbud

Mentalisering i dagtilbud giver med konkrete eksempler fra dagligdagen indsigt i, hvordan børn kan udvikle sig og lære at mentalisere i samspil med voksne omkring dem, og hvordan mentalisering kan anvendes i mødet med forældre, kollegaer og hos den professionelle selv. 

Bogen tilbyder mentaliseringsbaserede redskaber til at understøtte tryg tilknytning, udvikling og gode miljøer for børnene i dagtilbud. Den består af fire dele: 

  • Grundlæggende mentaliseringsteori og de mest relevante mentaliseringsmodeller i dagtilbud.
  • STORM-modellen – en metode til at arbejde mentaliserende med børn i dagtilbud – samt konkrete redskaber til at understøtte det enkelte barns udvikling.
  • Mentaliserende forældresamarbejde.
  • En oversigt over børns udviklingsmæssige milepæle inden for domænerne selv, relationer, følelser, fysik, adfærd og kognition.
  

Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, PPR-medarbejdere, psykologer og alle andre, der er optaget af arbejdet med børn i dagtilbud. Bogens teori og modeller kan både anvendes inden for almen- og specialområdet.

 

PRINTVENLIGE ØVELSER

Vi  har samlet en masse øvelser fra bogen “Mentalisering i dagtilbud” som du frit kan downloade og benytte. Herunder ser du et lille udvalg – tryk på knappen for at få adgang til alle øvelserne. 

VideoKURSer

Vi har samlet en hel side med de videokurser, der henvender sig til personer, der har en omsorgsrolle for børn mellem 0 og 6 år – herunder forældre, pædagoger og plejeforældre. 

Vores kurser dækker emner såsom mentalisering i samspillet med mindre børn, og mentalisering i dagtilbud og dagpleje.  

Prisen er 175 kr. pr. videokursus. Du kan også købe et abonnement for kun 100 kr. pr. måned. Læs mere om videokurserne her: 

 

FØLELSESKOMPASSET TIL BØRN

Følelseskompasset til børn består af et tæppe og 5 risposer med grundfølelser og er tiltænkt vuggestuebørn og de mindste børnehavebørn. Det er et redskab til at forstå og tale om følelser.  Små børn skal også lære, at andre har følelser og at det er vigtigt at forstå disse for at se meningen bag andres adfærd.

Når du bestiller følelsessættet modtager du en grundig vejledning til, hvordan du anvender det optimalt i en pædagogisk sammenhæng. I det vedlagte ark vil der være eksempler på formuleringer og beskrivelser af de forskellige anvendelsesmuligheders pædagogiske formål. 

Her er eksempler på anvendelsesmuligheder: 

  • Anvendes til at tale om følelser i små grupper. 
  • Anvendes som en puslespil (Læg følelserne, de rigtige sted på det medfølgende tæppe)
  • Anvendes som ”gæt og grimasser”
  • Anvendes til at illustrere komplicerede følelser. 

Tryk på knappen for at læse mere om følelseskompasset og foretage en bestilling. 

PLAKATER

Mentalisering i dagtilbud: Plakaten indeholder modeller, som er særligt relevant ved arbejdet med mentalisering i dagtilbud – fyrtårnet, tilknytningsmønstre og følelseskompasset.

STORM-modellen i dagtibud: Plakaten indeholder en oversigt over STORM-modellen sat ind i en dagtilbudskontekst

Plakaten er  udviklet med henblik på at give blandt andet pædagoger og lærere en dybdegående forståelse for, hvad der er typisk i børns seksuelle udvikling, samt hvad der bør udgør potentielle bekymringer. Plakaten giver trinvis information om aldersrelateret seksuel udvikling. Du kan frit downloade den via knappen. 

LITTERATUR

Mentalisering i dagtilbud

Af: Janne Østergaard Hagelquist, Camilla Jensen Hamre og Sarah Long Jonsson

Mentalisering i dagtilbud giver med konkrete eksempler fra dagligdagen indsigt i, hvordan børn kan udvikle sig og lære at mentalisere i samspil med voksne omkring dem, og hvordan mentalisering kan anvendes i mødet med forældre, kollegaer og hos den professionelle selv. Bogen tilbyder mentaliseringsbaserede redskaber til at understøtte tryg tilknytning, udvikling og gode miljøer for børnene i dagtilbud. Den henvender sig til pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, PPR-medarbejdere, psykologer og alle andre, der er optaget af arbejdet med børn i dagtilbud. Bogens teori og modeller kan både anvendes inden for almen- og specialområdet.

Mentalisering i familien

Af: Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen

En praksisbog om hvordan mentalisering kan anvendes i en familiesammenhæng og i forhold til børn og unge. Bogen er en indføring i begreber, pædagogiske redskaber og modeller til professionelle, der arbejder med børn. Bogen gennemgår den nyeste psykologiske teori om børns udvikling gennem barndom og ungdom og kommer med konkrete bud på, hvordan man i hverdagen kan mentalisere i samspilssituationer med børn og unge. Det er en let tilgængelig bog fyldt med gode råd, konkrete redskaber, modeller og masser af cases.
Skal vi vinke - tillid kommunikation og pædagogik i forældresamarbejde i dagtilbud
Af: Noomi Mathiessen, Lene Tanggaard og Paula Cavada-Hrepich
Den bedste bog om forældresamarbejde i dagtilbud som vi har læst. I bogen kan man læse om hvordan samarbejdet mellem børnepasning og forældre har udviklet sig gennem tider. Men vigtigst samler bogen opmærksomheden om hvordan samarbejde kræver tillid fra alle parter og hvordan man kan opbygge tillid. Der er mange helt konkrete ideer til hvordan man som professionel kan arbejde med at opbygge tillid og understøtte samarbejdet. Bogen er desuden rig på fine eksempler på hvordan det kan se ud når samarbejdet er vanskeligt og når det lykkes på trods.
Fakta og myter om børns udvikling
Denne bogs ambition er at undersøge forskningen omkring vigtige spørgsmål i forhold til små børns udvikling. Idéen er at støtte læseren til at adskille holdninger fra forskning. Bogen forholder sig kritisk og forskningsbaseret til myter om betydningen af små børns lursovning - herunder om børn må vækkes fra lur i institutionen. Forfatterne har også undersøgt forskning, der underbygger idéen om, at børn udvikler sig i tigerspring og hvordan man som professionel og forældre bør forholde sig til teorien om tigerspring. Opmærksomheden samler sig også om børns skærmbrug, hukommelse, leg, motorik - hver gang med både systematik og omsorg for hverdagen sammen med små børn.
Pædagogens problem håndbog - sådan håndtere du svære situationer i hverdagen
Af Lisa Halgren Denne bog er præcis det den giver sig ud for at være - en rigtig god bog om, hvordan man håndtere de problemer der kan være hverdagen i dagtilbud. Bogen består ud over en teoretisk introduktion også af 35 små kapitler med forslag til intervention ved forskellige former for udfordringer og konflikter i dagtilbud. Eksempelvis samler opmærksomheden sig om, hvordan man hjælper og arbejder med børn der lyver, slår, bider eller har det svært ved afleveringer.
Bogen igennem tilbydes der virkelige mange fine konkrete og mentaliserende råd til hverdagsproblematikker. Denne bog burde være tilgængelig i et hvert dagtilbud som inspiration til hvordan man kan håndtere en problematik ved at se bag om adfærden.
Vuggestueliv omsorg, følelser og relation
Af: Thomas Gitz-Johansen

I denne bog følger vi forfatterens observationer af børn i en vuggestue. Forfatterens observationsmetode består i at observere de enkelte børn, men også at være optaget af, hvad der sker i ham selv som observatør. Det er der kommet en rigtig fin bog ud af. En bog, der kombinerer forfatterens skønne observationer, teori og kloge refleksioner.
Adfærdsproblemer i vuggestuen og børnehaven
Af: Elven B.H. Edfeldt D.

Bo Heilskov Elven har i denne bog anvendt hans veludviklede og praksisanvendelige teoriunivers til mødet med vuggestue og børnehavebørn. Teorien byger på low arousal-tilgangen, som tilbyder gode ideer og tankesæt til at håndtere konflikter intense følelser og understøtte børns udvikling i dagtilbud. Et vigtigt udgangspunkt i tankesættet er, at børn der kan opføre sig ordentligt, gør det - og når de ikke gør, er det fordi kravene er for store og barnets evner ikke tilstrækkeligt udviklet og det skal det pædagogiske tilpasses til. Bogen er krydret med en lang række søde hverdagseksempler fra udfordringer i dagtilbud. Det er virkelig en god og letlæst bog som alle der arbejder i dagtilbud kan få glæde af.

Markante forældre

Af: Rikke Yde Tordrup


Det kan være en stor udfordring at mentalisere markante forældre i dagtilbud. Alligevel er det helt nødvendigt for samarbejdet omkring børn, at de professionelle bliver ved med at mentalisere selv de mest udfordrende forældre. Det har Rikke Yde skrevet en personlig sjov og god bog om. I bogen beskrives de forskellige forældretyper på en mentaliserende, afvæbnede og respektfuld måde. I bogen samles opmærksomheden om, hvor vanskeligt det kan være, at være forældre i dag. Der er så mange teoriuniverser at abonnere på og forældreskabet tilskrives en kæmpe betydning. Så det er meget at vælge imellem og meget på spil for forældrene. Bogen er letlæst, morsom og formår at støtte til at fastholde et ÅBENT sind i forhold til selv de mest markante forældre.
Tryg tilknytning i vuggestuen, i dagplejen, sundhedsplejen og børnefamilie
Af: Rikke Yde Tordrup

En serie med letlæste bøger om tilknytning. I bøgerne tilbydes der mange gode ideer til håndtering af konkrete hverdagsudfordringer i arbejdet med små børn. Teksten er hele tiden funderet i tilknytningsteori og præget af en mentaliserende og omsorgsfuld tone i forhold til alle børn og voksne. De fire bøger om tilknytning hos småbørn er baseret på samme temaer, men beskrevet i forhold til de forskellige sammenhænge svarende til titlerne. I hver bog er der enkelte underafsnit, som passer til den specifikke sammenhæng, for eksempel når dagplejebarnet skal i gæstedagpleje. De overordnede beskrevne temaer er tilknytningsadfærd hos børn, opstart i vuggestue/dagpleje, afslutning i vuggestue/dagpleje og forældresamarbejde.
The whole-brain child

Af: Siegel DJ & Bryson T (2012)


I denne bog tilbydes en række klare ideer til at involvere og støtte barnet i dets udvikling. Strategierne har til formål at stimulere til relationer og dybere forståelse af de processer, som barnets hjerne og sind gennemgår i opvæksten. Her er masser inspiration at hente, både til børneopdragelse, og i hvordan man gennem konflikter og samspil i hverdagssituationer, kan integrere og udvikle hjernen. Bogen tilbyder lettilgængelig viden om hjernen og dens udvikling.

PODCASTS

En tryg start på livet
Af Social - og Boligstyrelsen.

En podcastserie om betydning af tryghed og tilknytning for de helt små børn. Afsnit to handler om betydningen af tilknytning i dagtilbud. Her er fokus på, hvordan man bruger tryghedscirklen og betydning af trygge voksne, ikke mindst for de sårbare børn. De andre afsnit er også alle lærerige og godt formidlede i forhold til viden om, hvordan man giver børn en god start på livet. Der er viden om betydningen af tidlig tilknytning, et rigtig god afsnit om fædres betydning og hvordan man hjælper fædre der er udfordrede i forældrerollen. Sidste afsnit handler om ”Minding the Baby” - indsatsen og giver et god beskrivelse af modellen og hvorfor den er så relevant i arbejdet med sårbare familier.

Dagtilbuddets betydning for børn i udsatte positioner
En spændende podcast om hvordan man kan arbejde med børn i udsatte positioner i dagtilbud. Kirsten Elisa Petersen fortæller om sin forskning om dagtilbud. Hendes første pointe er, at det at være i dagtilbud er virksomt for udsatte børn og unge. Derudover har hun andre vigtige pointer i forhold til hvad der virker - blandt andet at møde det individuelle barn med et åbent sind. Podcasten har også et inspirerende afsnit om, hvordan der arbejdes konkret med udsatte i dagtilbud.

FØLELSESKORT

”Vores følelser” er et sæt samtalekort med forskellige følelsesudtryk, som fås både med eller uden påskrevet navn på følelsen. Der er 45 forskellige følelser som indgår i kortene. Følelserne udtrykkes af 6 forskellige børn/unge som varierer i køn og udseende, for at sikre, at flest muligt børn og unge kan spejle sig i kortene.


Videoer som pædagogisk værktøj

En kort animationsfilm om Jonas og Amina, der starter i skole. Videoen sætter er  fokus på overgangen fra børnehave til skole, samt hvilke udfordringer og glæder der kan være ved denne overgang.  

Børn har forskellige tilknytningsmønstre. Nogle gange ses der mere af et bestemt mønster. Her er ideer til, hvordan man kan møde barnet i forhold til dets tilknytning
Værktøjskassen. En video, der illustrerer, hvordan man kan hjælpe sit barn med at lære hensigtsmæssig adfærd.  
 
Børn har forskellige tilknytningsmønstre. Nogle gange ses der mere af et bestemt mønster. Her er ideer til, hvordan man kan møde barnet i forhold til dets tilknytning

Inderst inde. 

Inderst inde – følelserne vrede og afsky