DAGTILBUDSUNIVERSET

Nedenfor anføres bøger, podcast, materialer m.m., der relaterer sig til børn i dagtilbud. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.  Du kan også finde modeller til brug i dagtilbud her.

LITTERATUR

Vuggestueliv omsorg, følelser og relation
Af: Thomas Gitz-Johansen

I denne bog følger vi forfatterens observationer af børn i en vuggestue. Forfatterens observationsmetode består i at observere de enkelte børn, men også at være optaget af, hvad der sker i ham selv som observatør. Det er der kommet en rigtig fin bog ud af. En bog, der kombinerer forfatterens skønne observationer, teori og kloge refleksioner.

Mentalisering i familien

Af: Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen

En praksisbog om hvordan mentalisering kan anvendes i en familiesammenhæng og i forhold til børn og unge. Bogen er en indføring i begreber, pædagogiske redskaber og modeller til professionelle, der arbejder med børn. Bogen gennemgår den nyeste psykologiske teori om børns udvikling gennem barndom og ungdom og kommer med konkrete bud på, hvordan man i hverdagen kan mentalisere i samspilssituationer med børn og unge. Det er en let tilgængelig bog fyldt med gode råd, konkrete redskaber, modeller og masser af cases.
Adfærdsproblemer i vuggestuen og børnehaven
Af: Elven B.H. Edfeldt D.

Bo Heilskov Elven har i denne bog anvendt hans veludviklede og praksisanvendelige teoriunivers til mødet med vuggestue og børnehavebørn. Teorien byger på low arousal-tilgangen, som tilbyder gode ideer og tankesæt til at håndtere konflikter intense følelser og understøtte børns udvikling i dagtilbud. Et vigtigt udgangspunkt i tankesættet er, at børn der kan opføre sig ordentligt, gør det - og når de ikke gør, er det fordi kravene er for store og barnets evner ikke tilstrækkeligt udviklet og det skal det pædagogiske tilpasses til. Bogen er krydret med en lang række søde hverdagseksempler fra udfordringer i dagtilbud. Det er virkelig en god og letlæst bog som alle der arbejder i dagtilbud kan få glæde af.

Markante forældre

Af: Rikke Yde Tordrup


Det kan være en stor udfordring at mentalisere markante forældre i dagtilbud. Alligevel er det helt nødvendigt for samarbejdet omkring børn, at de professionelle bliver ved med at mentalisere selv de mest udfordrende forældre. Det har Rikke Yde skrevet en personlig sjov og god bog om. I bogen beskrives de forskellige forældretyper på en mentaliserende, afvæbnede og respektfuld måde. I bogen samles opmærksomheden om, hvor vanskeligt det kan være, at være forældre i dag. Der er så mange teoriuniverser at abonnere på og forældreskabet tilskrives en kæmpe betydning. Så det er meget at vælge imellem og meget på spil for forældrene. Bogen er letlæst, morsom og formår at støtte til at fastholde et ÅBENT sind i forhold til selv de mest markante forældre.
Tryg tilknytning i vuggestuen, i dagplejen, sundhedsplejen og børnefamilie
Af: Rikke Yde Tordrup

En serie med letlæste bøger om tilknytning. I bøgerne tilbydes der mange gode ideer til håndtering af konkrete hverdagsudfordringer i arbejdet med små børn. Teksten er hele tiden funderet i tilknytningsteori og præget af en mentaliserende og omsorgsfuld tone i forhold til alle børn og voksne. De fire bøger om tilknytning hos småbørn er baseret på samme temaer, men beskrevet i forhold til de forskellige sammenhænge svarende til titlerne. I hver bog er der enkelte underafsnit, som passer til den specifikke sammenhæng, for eksempel når dagplejebarnet skal i gæstedagpleje. De overordnede beskrevne temaer er tilknytningsadfærd hos børn, opstart i vuggestue/dagpleje, afslutning i vuggestue/dagpleje og forældresamarbejde.
The whole-brain child

Af: Siegel DJ & Bryson T (2012)


I denne bog tilbydes en række klare ideer til at involvere og støtte barnet i dets udvikling. Strategierne har til formål at stimulere til relationer og dybere forståelse af de processer, som barnets hjerne og sind gennemgår i opvæksten. Her er masser inspiration at hente, både til børneopdragelse, og i hvordan man gennem konflikter og samspil i hverdagssituationer, kan integrere og udvikle hjernen. Bogen tilbyder lettilgængelig viden om hjernen og dens udvikling.

PODCASTS

En tryg start på livet
Af Social - og Boligstyrelsen.

En podcastserie om betydning af tryghed og tilknytning for de helt små børn. Afsnit to handler om betydningen af tilknytning i dagtilbud. Her er fokus på, hvordan man bruger tryghedscirklen og betydning af trygge voksne, ikke mindst for de sårbare børn. De andre afsnit er også alle lærerige og godt formidlede i forhold til viden om, hvordan man giver børn en god start på livet. Der er viden om betydningen af tidlig tilknytning, et rigtig god afsnit om fædres betydning og hvordan man hjælper fædre der er udfordrede i forældrerollen. Sidste afsnit handler om ”Minding the Baby” - indsatsen og giver et god beskrivelse af modellen og hvorfor den er så relevant i arbejdet med sårbare familier.

Dagtilbuddets betydning for børn i udsatte positioner
En spændende podcast om hvordan man kan arbejde med børn i udsatte positioner i dagtilbud. Kirsten Elisa Petersen fortæller om sin forskning om dagtilbud. Hendes første pointe er, at det at være i dagtilbud er virksomt for udsatte børn og unge. Derudover har hun andre vigtige pointer i forhold til hvad der virker - blandt andet at møde det individuelle barn med et åbent sind. Podcasten har også et inspirerende afsnit om, hvordan der arbejdes konkret med udsatte i dagtilbud.

Videokursus om Mentalisering i dagpleje og dagtilbud

VIdeokursus om Mentalisering i dagpleje og dagtilbud

Hvad får du, hvis du køber dette videokursus?

 • Kendskab til mentaliseringsbegrebet anvendt i dagtilbud og dagpleje.
 • Viden om mentaliseringssvigt hos børn, profesionelle og  forældre. 
 • Redskaber til at fastholde mentalisering når denne er udfordret. 
 • Ideer til, hvordan man gennem de tre spørgsmål  kan mentalisere børn og bringe dem i læring. 
 • Forståelse for, hvordan man kan arbejde med at være roligere, ansvarligere og mentaliserende. 
 • En øvelse i forhold til egne mentaliseringssvigt 
 • Ideer til, hvordan man kan anvende mentalisering i forældresamarbejde.   
 • Redskaber til at mentalisere forældre, der udfordrer ens mentaliseringsevne. 

Hvem henvender kurset sig til? 

Kurset henvender sig til pædagogisk personale i børnehaver, vuggestuer og dagpleje. Det henvender sig også fagfolk, der arbejder med småbørnsområdet, psykologer, ledere og pædagogiske konsulenter.  

Underviser:
Psykolog, Janne Østergaard Hagelquist 

Varighed: 57 min.

Pris: 175 kr.  

Videokurset vil efter betaling blive sendt til din mail med det samme – og du kan se videokurset lige så mange gange du vil. 

Se et kort uddrag af videokurset her: 

VideoeKURSUS OM MENTALISERING I SAMSPILLET MED MINDRE BØRN

Mentalisering i samspillet med mindre børn

Hvad får du, hvis du køber videokurset om mentalisering i samspillet med mindre børn?

 • Forståelse for, hvordan man kan anvende mentaliseringsbegrebet i samspillet med mindre børn. 
 • Kendskab til udviklingsfremmende samspil. 
 • Viden om tilknytningsmønstre hos mindre børn og hvordan man fremmer tryg tilknytning. 
 • Viden om, hvordan omsorgspersoner bliver en autoritet som barnet har lyst til at lære af. 
 • Viden om egen regulering og afledning. 
 • Kendskab til mentaliseringsværktøjskassen – en værktøjskasse med redskaber til at lære at forstå sig selv, støtte læring og udvikling samt forså baggrund for adfærd. 
 • Forståelse for, hvordan man reparerer efter konflikter. 

Hvem henvender kurset sig til? 
Kurset henvender sig til personer, der har en omsorgsroller for børn mellem 0 og 6 år – herunder forældre, pædagoger og plejeforældre. 

Undervisere: 
Psykolog, Janne Østergaard Hagelquist og Psykolog, Line Sangild Timmer

Varighed: 1 time og 13 minutter

Pris: 175 kr. 

Tilbagemelding videokurset:

“Sikke et fint og inspirerende videokursus med mange rigtig gode eksempler fra de små børns og deres forældres/pædagogers verden, til at illustrere teorien, som på den måde blev levende, nærværende og konkret anvendelig”. 

Videokurset vil efter betaling blive sendt til din mail med det samme – og du kan se videokurset lige så mange gange du vil. 

Se et kort uddrag af videokurset her: 

FØLELSEskompasset til børn 

HVAD ER FØLELSESKOMPASSET TIL BØRN? 

Følelseskompasset til børn består af et tæppe og 5 risposer med grundfølelser og er tiltænkt vuggestuebørn og de mindste børnehavebørn. Det er et redskab til at forstå og tale om følelser.  Små børn skal også lære, at andre har følelser og at det er vigtigt at forstå disse for at se meningen bag andres adfærd.

Når du bestiller følelsessættet modtager du en grundig vejledning til, hvordan du anvender det optimalt i en pædagogisk sammenhæng. I det vedlagte ark vil der være eksempler på formuleringer og beskrivelser af de forskellige anvendelsesmuligheders pædagogiske formål. 

Her er eksempler på anvendelsesmuligheder: 

 • Anvendes til at tale om følelser i små grupper. 
 • Anvendes som en puslespil (Læg følelserne, de rigtige sted på det medfølgende tæppe)
 • Anvendes som ”gæt og grimasser”
 • Anvendes til at illustrere komplicerede følelser. 

VIL DU KØBE FØLELSESKOMPASSET TIL BØRN? 

Tryk på knappen for at læse mere om følelseskompasset og foretage en bestilling. 

GRATIS PLAKAT 

Du kan frit downloadet vores plakat om almindelig udvikling og bekymrende seksualitet hos børn og unge i dagtilbud. 


FØLELSESKORT

”Vores følelser” er et sæt samtalekort med forskellige følelsesudtryk, som fås både med eller uden påskrevet navn på følelsen. Der er 45 forskellige følelser som indgår i kortene. Følelserne udtrykkes af 6 forskellige børn/unge som varierer i køn og udseende, for at sikre, at flest muligt børn og unge kan spejle sig i kortene.