VIL DU PÅ 

EFTERUDDANNELSE? 

VIL DU PÅ 

EFTERUDDANNELSE? 

EFTERUDDANNELSER hos center for mentalisering

Center for Mentalisering tilbyder flere interne efteruddannelser og kurser til individer eller mindre grupper. 

Undervisningen på vores interne efteruddannelser henvender sig til faggrupper, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne. 

Blandt vores deltagere er socialrådgivere, familiebehandlere, pædagoger, psykologer, plejeforældre og andre, der arbejder med udsatte børn, unge eller voksne og som kan have gavn af en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde. 

DET SIGER DELTAGERNE PÅ VORES EFTERUDDANNELSER

Det er kendetegnende for al undervisningen, at der er fokus på at omsætte viden og mentaliseringsbaseret behandling til den praksis, som deltagerne i undervisningen arbejder i. Den viden, der formidles, får liv og mening i praksis i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

I undervisningen veksles mellem undervisning og øvelser. Teorien underbygges af cases og eksemplificeringer. Ofte inddrages deltagernes erfaringer og aktuelle problemstillinger i undervisningen.

Tilmelding og spørgsmål til alle efteruddannelser og kurser skal ske til leaauntoft@centerformentalisering.dk 

DET SIGER DELTAGERNE PÅ VORES EFTERUDDANNELSER

EFTERUDDANNELSER I ÅRHUS - efterår 2023

MENTALISERING I ARBEJDET MED UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

En 10-dages efteruddannelse, hvor deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte børn, unge og voksne.
Læs mere her

TRAUMER I FAMILIEN

En 4-dages efterudadannelse, der beskæftiger sig med, hvordan man kan forstå traumer i familien – herunder vold, transgenerationelle traumer og seksuelle overgreb i et mentaliseringsbaseret perspektiv.
Læs mere her

Mentalisering i arbejdet
med gravide og udsatte forældre til små børn

En 4-dages efteruddannelse som har fokus på, at deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte gravide og forældre til spædbørn eller mindre børn.
Læs mere her

MENTALISERING I SKOLEN - FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF KONFLIKTER, MISTRIVSEL OG SKOLEFRAVÆR

En 5-dages efteruddannelse, der beskæftiger sig med, hvordan man kan implementere den mentaliseringsbaserede tilgang i skolesammenhænge.
Læs mere her

UDVIKLINGSHANDICAP, AUTISME OG MENTALISERING

En 2-dages efteruddannelse, der beskæftiger sig med mentaliseringens rolle i arbejdet med autisme.
Læs mere her

MENTALISERING I OMSORG
OG PLEJE

En 2-dages efteruddannelse med fokus på at implementere mentaliseringsbaseret terapi i sundhedssektoren.
Læs mere her

EFTERUDDANNELSER I KØBENHAVN - efterår 2023

MENTALISERINGS-BASERET FAMILIEBEHANDLING

Et 6 dages efteruddannelsesforløb i København, som beskæftiger sig med det moderne forældreskab, mentalisering og udviklingsfremmende samspil med børn, – herunder temaer som magt, læring, grænser, konflikter, familiedynamikker og mentaliserings-værktøjskassen.
Læs mere her

1 ÅRIG BEHANDLERUDDANNELSE: MENTALISERINGSBASERET OG TRAUMEINFORMERET TERAPI OG BEHANDLING (KØBENHAVN)

En 1-årig efteruddannelse i København, hvor du virkelig får mulighed for at fordybe dig i anvendelsen af mentaliserings- og traumeteori i terapeutisk praksis og træne centrale terapeutiske principper, modeller og teknikker, som har vist sig virksomme i klinisk arbejde med udsatte og/eller traumatiserede børn, unge og familier.
Læs mere her

Online efteruddannelser - efterår 2023

Online efteruddannelse - introduktion til mentalisering

Ønsker du en introduktion til grundbegreberne i mentalisering og en introduktion til de forskellige felter, hvor mentalisering kan anvendes? På denne online efteruddannelse “Introduktion til mentalisering” vil du blive præsenteret for centrale modeller og praksis inden for mentalisering og mentaliseringsbaseret behandling med primært fokus på børn.
Læs mere her

EFTERUDDANNELSER I ÅRHUS - foRÅR 2023

1 ÅRIG BEHANDLERUDDANNELSE: MENTALISERINGSBASERET OG TRAUMEINFORMERET TERAPI OG BEHANDLING (ÅRHUS)

En 1-årig efteruddannelse i Århus, hvor du virkelig får mulighed for at fordybe dig i anvendelsen af mentaliserings- og traumeteori i terapeutisk praksis og træne centrale terapeutiske principper, modeller og teknikker, som har vist sig virksomme i klinisk arbejde med udsatte og/eller traumatiserede børn, unge og familier.
Læs mere her