Ydelser og tilbud

Center for Mentalisering tilbyder forskellige ydelser indenfor mentalisering. På organisationsplan tilbyder vi implementering af mentaliseringsbaseret pædagogik og behandling direkte gennem projekter, supervision, forskellige kursusdage og efteruddannelsesforløb samt psykoedukationsgrupper for unge. Derudover tilbyder vi også neurofeedback samt individuel mentaliseringsbaseret terapi til børn, unge, voksne og familier ved flere af vores tilknyttede fagpersoner og psykologer. Som supplement til arbejdet med udsatte børn, unge og voksne tilbyder vi desuden forskellige hjælpematerialer i form af fx plakater med de mest centrale modeller fra Mentaliseringsguiden, der kan understøtte læring og undervisning visuelt.

Du kan læse mere på denne side om de forskellige muligheder.

Implementering af mentalisering henvender sig til alle organisationer, virksomheder mv., der arbejder med udsatte børn, unge og voksne. Blandt vores deltagere er socialrådgivere, pædagoger, politi, psykologer, jurister, plejeforældre mv.
Det er kendetegnende for alle former for implementering, at der er fokus på at omsætte viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret behandling til den praksis, som deltagerne arbejder i. Den viden, der formidles, får liv og mening i praksis i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

For nærmere information om vores ydelser og tilbud kontakt kontakt@centerformentalisering.dk.

Projekter og implementering af mentaliseringsbaseret behandling

Center for Mentalisering tilbyder projekter til implementering af mentalisering som et fællesfagligt ståsted til fremmelsen af den nødvendige nysgerrighed og åbenhed. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang, som understreger vigtigheden af at fremme mentaliseringen både i  praksis, men også på organisations- og ledelsesplan.

For nogle målgrupper vil det være relevant at kombinere et uddannelsesforløb med sideløbende supervision. Supervisionen fortsætter efter, uddannelsesforløbet er afsluttet. Dette understøtter, at den viden, der er opnået under uddannelsen, udmøntes i den daglige praksis. I forlængelse heraf tilbydes derfor et samlet forløb, som indeholder både supervision og uddannelse. Forløbet henvender sig til institutioner og organisationer, der arbejder med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge. Formålet med forløbet er at implementere en mentaliseringsbaseret tilgang i det pædagogiske arbejde med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge.

Projekter

Mentalisering som fællesfagligt ståsted

Projekter til implementering af mentalisering som et fællesfagligt ståsted

 • Projektet består af en blanding af undervisning og hands-on guidning i praksis
 • Vi bruger erfaringer fra supervision og uddannelse til at lave projekter og case-forløb, og projektets konkrete udformning afhænger således af den enkelte arbejdsplads’ udfordringer.

Læs mere

Implementering af mentaliseringsbaseret pædagogik

Et samlet forløb med både uddannelse og supervision

Implementering af mentaliseringsbaseret pædagogik tilpasset den enkelte organisation

 • Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb om mentalisering og mentaliseringsbaseret behandling
 • Fokus på mentaliseringsbaserede teknikker til praksisanvendelse i det daglige pædagogiske arbejde
 • Sideløbende supervision
Læs mere

Psykoedukationsgrupper for udsatte unge og neurofeedback

Center for Mentalisering tilbyder opstart af psykoedukationsgrupper for unge til viden og læring om mentalisering og traumer, hvor mentaliseringsgrupperne er et øverum for de unge, hvor mentaliserings-”musklen” trænes.

Derudover tilbyder vi også neurofeedback, som er en metode til at træne hjernens evne til at regulere sig selv og dermed til at regulere de følelser, sansninger og tanker, som motiverer vores adfærd, både når den er hensigtsmæssig, og når den ikke er det. Neurofeedback-træningen tilbydes i kombination med samtaleterapi.

Psykoedukationsgrupper for udsatte unge

Mere information

 • Vi tilbyder opstart af psykoedukationsgrupper for udsatte unge i alderen 12-18 år.
 • Grupperne kan findes på skoler, døgninstitutioner mv.
 • Psykoedukationsgrupperne har til formål at fremme viden om mentalisering samt agere som et øverum for de udsatte unge.
 • Forløbet består af en kombination af undervisning, videoklip og øvelser.
Læs mere

Neurofeedback

Træning af hjernens evne til at regulere sig selv

Mere information

 • Vi tilbyder neurofeedback til at mildne eller helt fjerne symptomer forbundet med f.eks.
  • Stress og PTSD
  • ADHD og ADD
  • Autisme og AS
  • Søvnbesvær og angst
Læs mere

Kursusdage og efteruddannelsesforløb

Center for Mentalisering tilbyder både interne og eksterne kurser og efteruddannelsesforløb. Eksternt tilbyder vi en række eksterne kursusdage og efteruddannelsesforløb skræddersyet til den enkelte organisation, som ønsker at implementere værktøjer fra en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde. Det er muligt at tilrettelægge undervisningsforløb tilpasset netop jeres ønsker og behov. Kursusdage tilbydes enkeltvis, eller de kan sammensættes.

Derudover tilbyder vi også internt en række efteruddannelsesforløb i både Aarhus og København for enkeltindivider eller mindre grupper. Blandt vores kursister findes familiebehandlere, socialrådgivere, pædagoger, psykologer og andre, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne.

Eksterne kursusdage

Uddannelsesforløb ude på organisationen skræddersyet til jeres behov

Vi tilbyder kursusdage indenfor mange forskellige områder såsom:

 • Mentaliseringsguiden i praksis, basis mentalisering samt værktøjer og praksis
 • Unge/voksne samt familiebehandling, minding the baby og mentalisering i parterapi
 • Misbrug, vold og seksuelle overgreb samt traumer
 • Hjernen/neurobiologi samt organisation og ledelse
Læs mere

Interne efteruddannelsesforløb

Efteruddannelsesforløb for enkeltindivider eller mindre grupper

Vi tilbyder bl.a. følgende efteruddannelser:

 • Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne (10-dages forløb i Aarhus)
 • Mentaliseringsbaseret familiebehandling (6-dages forløb i København)
 • Traumer i familien (…) (4-dages forløb i Aarhus)
 • Mentalisering i arbejdet med gravide og udsatte forældre til spædbørn eller mindre børn (4-dages forløb i Aarhus)
 • Mentalisering i organisationen (2-dages forløb i Aarhus)
Læs mere

Supervision & terapi

Center for Mentalisering tilbyder supervision ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang til forskellige faggrupper, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne. Derudover tilbydes også ledelsessupervision og  supervision med henblik på autorisation. Slutteligt tilbyder Center for Mentailsering også samtaleterapi til børn, unge, voksne og familier ved flere af vores tilknyttede fagpersoner og psykologer.

Supervision

Center for Mentalisering tilbyder supervision ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang.

Center for Mentalisering tilbyder supervision ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang til forskellige målgrupper:

 • Forskellige faggrupper, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne, som fx socialrådgivere, psykologer, pædagoger, plejeforældre, misbrugsbehandlere, politi, familiebehandlere, ledere mv.
 • Derudover tilbydes også ledelsessupervision og supervision med henblik på autorisation.
Læs mere

Samtaleterapi

Center for Mentalisering tilbyder samtaleterapi ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang til børn, unge, voksne og familier ved flere af vores tilknyttede fagpersoner og psykologer.

Samtaleterapi ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang til børn, unge, voksne og familier

 • Mennesket kan blive bragt ud af kurs af flere årsager, såsom svære opvækstvilkår, tab af en nærtstående eller psykisk lidelse.
 • Mentaliseringsbaseret samtaleterapi er en måde at forsøge at genetablere balancen ved at blive mødt af et andet menneske, der hvor man er.
 • Ved flere af Center for Mentaliserings tilknyttede fagpersoner.
Læs mere

Hjælpemidler

Som supplement til arbejdet med udsatte børn, unge og voksne tilbyder vi forskellige hjælpematerialer i form af fx plakater med de mest centrale modeller fra Mentaliseringsguiden, der kan understøtte læring og undervisning visuelt. Derudover har vi også en app, så har mulighed for hele tiden at have modellerne lige ved hånden. Du finder desuden udvalgte af Mentaliseringsguidens mest centrale øvelser til gratis download på vores hjemmeside her.

Plakater

De mest centrale modeller fra Mentaliseringsguiden

Mere information

 • Plakaterne er målrettet institutioner og behandlingsafdelinger, hvor man ønsker at understøtte undervisning og læsning visuelt med plakater af de mest centrale modeller fra Mentaliseringsguiden.
 • Plakaterne findes i flere størrelser
Læs mere

App

Mentaliseringsguiden

Mere information

 • Her kan du træne din mentaliseringsevne, altid have de mest centrale mentaliseringsmodeller lige ved hånden, lave åndedrætsøvelser ud fra de indtalte øvelser, en individuel kriseplan og tage din mentaliserende “temperatur”, inden du fx skal indgå i en svær interaktion med andre.
Læs mere