EFTERUDDANNELSER hos center for mentalisering i københavn

Center for Mentalisering tilbyder flere interne efteruddannelser og kurser til individer eller mindre grupper. 

Undervisningen på vores interne efteruddannelser henvender sig til faggrupper, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne. 

Blandt vores deltagere er socialrådgivere, familiebehandlere, pædagoger, psykologer, plejeforældre og andre, der arbejder med udsatte børn, unge eller voksne og som kan have gavn af en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde. 

DET SIGER DELTAGERNE PÅ VORES EFTERUDDANNELSER

Det er kendetegnende for al undervisningen, at der er fokus på at omsætte viden og mentaliseringsbaseret behandling til den praksis, som deltagerne i undervisningen arbejder i. Den viden, der formidles, får liv og mening i praksis i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

I undervisningen veksles mellem undervisning og øvelser. Teorien underbygges af cases og eksemplificeringer. Ofte inddrages deltagernes erfaringer og aktuelle problemstillinger i undervisningen.

Tilmelding og spørgsmål til alle efteruddannelser og kurser skal ske til leaauntoft@centerformentalisering.dk 

DET SIGER DELTAGERNE PÅ VORES EFTERUDDANNELSER

EFTERUDDANNELSER I KØBENHAVN - forår 2024

Mentaliseringsbaseret familiebehandling

Et 6 dages efteruddannelsesforløb i København, som beskæftiger sig med det moderne forældreskab, mentalisering og udviklingsfremmende samspil med børn, – herunder temaer som magt, læring, grænser, konflikter, familiedynamikker og mentaliserings-værktøjskassen.
Læs mere her

EFTERUDDANNELSER I KØBENHAVN - Efterår 2024

Mentaliseringsbaseret familiebehandling

Et 6 dages efteruddannelsesforløb i København, som beskæftiger sig med det moderne forældreskab, mentalisering og udviklingsfremmende samspil med børn, – herunder temaer som magt, læring, grænser, konflikter, familiedynamikker og mentaliserings-værktøjskassen.
Læs mere her

1 ÅRIG BEHANDLERUDDANNELSE: MENTALISERINGSBASERET OG TRAUMEINFORMERET TERAPI OG BEHANDLING (KØBENHAVN)

En 1-årig efteruddannelse i København, hvor du virkelig får mulighed for at fordybe dig i anvendelsen af mentaliserings- og traumeteori i terapeutisk praksis og træne centrale terapeutiske principper, modeller og teknikker, som har vist sig virksomme i klinisk arbejde med udsatte og/eller traumatiserede børn, unge og familier.
Læs mere her

EFTERUDDANNELSER I KØBENHAVN - efterår 2023

1 ÅRIG BEHANDLERUDDANNELSE: MENTALISERINGSBASERET OG TRAUMEINFORMERET TERAPI OG BEHANDLING (KØBENHAVN)

En 1-årig efteruddannelse i København, hvor du virkelig får mulighed for at fordybe dig i anvendelsen af mentaliserings- og traumeteori i terapeutisk praksis og træne centrale terapeutiske principper, modeller og teknikker, som har vist sig virksomme i klinisk arbejde med udsatte og/eller traumatiserede børn, unge og familier.
Læs mere her