Velkommen til Center for Mentalisering

Hvem er vi?

Center for Mentalisering har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

At mentalisere er at forstå sin egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande såsom følelser, tanker, behov, mål, grunde mv. Mentalisering giver adfærd mening, forstået på den måde, at der altid er mentale tilstand til grund for, at vi selv og andre handler, som vi gør. Mentalisering gør det blandt andet muligt for mennesker at samarbejde, at forstå og at lære af hinanden. Læs mere om mentalisering her.

Center for Mentalisering er stiftet af psykolog Janne Østergaard Hagelquist, som bl.a. er forfatter til den populære bog “Mentaliseringsguiden”, som udkom i 2015. Siden da har hun udgivet flere spændende bøger om mentalisering og mentaliseringsbaseret behandling – bl.a. “Mentalisering i Organisationen”, som er skrevet sammen med E*MBA Heino Rasmussen, som er partner i Center for Mentalisering.

Center for Mentalisering har derudover en række fagpersoner tilknyttet, som varetager opgaver i netop de områder, som den enkelte fagperson har kompetencer indenfor. Fælles er dog, at alle de ydelser, vi tilbyder, har den mentaliseringsbaserede tilgang som sit fundament.

Hvad tilbyder vi?

Center for Mentalisering tilbyder både interne og eksterne kurser. Internt tilbyder vi en række efteruddannelsesforløb i både Aarhus og København for enkeltindivider eller mindre grupper. Du kan læse mere om vores interne efteruddannelser her. Blandt vores kursister findes familiebehandlere, socialrådgivere, pædagoger, psykologer og andre, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne.

Derudover tilbyder Center for Mentalisering også en en række eksterne kursusdage og efteruddannelsesforløb skræddersyet til den enkelte organisation. Her kan du læse mere om de kategorier, som vi aktuelt tilbyder kurser i. Det er muligt at tilrettelægge undervisningsforløb tilpasset netop Jeres ønsker og behov. Kursusdage tilbydes enkeltvis, eller de kan sammensættes.
I forlængelse heraf tilbyder vi også implementering af mentalisering i Jeres organisation eller virksomhed. Aktuelt tilbyder Center for Mentalisering fire forskellige muligheder for at implementere mentalisering direkte på arbejdspladsen. Det drejer sig om projekter, psykoedukationsgrupper for unge, implementering af mentaliseringsbaseret pædagogik samt forskellige kursusdage. Læs mere om mulighederne for implementering af mentalisering på arbejdspladsen her.

Endvidere tilbyder vi terapi til børn, unge, voksne og familier ved flere af Center for Mentaliserings tilknyttede fagpersoner og psykologer. Vi varetager desuden supervision til professionelle, som arbejder med udsatte børn, unge eller voksne. Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe.
Læs mere om disse ydelser via menuen ovenfor.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@centerformentalisering.dk.

Mentaliseringsguiden

Hagelquist, J.Ø (2015). Mentaliseringsguiden. Hans Reitzels Forlag.

“Mentaliseringsguiden” som udkom i 2015, af psykolog Janne Østergaard Hagelquist, er hjørnestenen i vores undervisning med udgangspunkt i den mentaliseringsbaserede tilgang i behandlingen af udsatte børn, unge og voksne. Bogen er en praksisnær, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner.
“Mentaliseringsguiden” kan købes her.

Mentaliseringsguiden

Mentalisering i familien

Rasmussen, H. & Hagelquist, J.Ø. (2017). Mentalisering i familien. Hans Reitzels Forlag.

“Mentalisering i familien” er lettilgængelig, praksisorienteret og visuel. Bogen samler den nyeste psykologiske teori om forældreskab og børns udvikling gennem barndom og ungdom. Forfatterne kommer med konkrete bud på, hvordan man i hverdagen mentaliserer i samspilssituationer med sit barn.
Læs de første 20 sider af bogen helt gratis lige her.
“Mentalisering i familien” kan købes her.

Mentaliseringsguiden

Mentalisering i organisationen

Rasmussen, H. & Hagelquist, J.Ø. (2016). Mentalisering i organisationen. Hans Reitzels Forlag.

Bogen “Mentalisering i organisationen” beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Den er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse. Forfatterne viser i bogen, hvordan mentalisering kan anvendes i grupper og team, i eget ledelsesarbejde og i designet af den mentaliserende organisation.
“Mentalisering i organisationen” kan købes her.

Mentalisering i organisationen

Seneste nyheder

Mentalisering i forståelse og behandling af traumer i familien

På Center for Mentaliserings 4-dages efteruddannelse om “Traumer i familien (…)” vil vi beskæftige os med, hvordan man kan forstå traumer i familien herunder vold, transgenerationelle traumer og seksuelle overgreb i et mentaliseringsbaseret perspektiv. Efteruddannelsen kører igen til efteråret 2018 – skal du og din kollega med? På vores sidst afsluttede hold ville 94 % af kursisterne anbefale efteruddannelsen ubetinget – hvilket vi er meget glade for og taknemmelige over. Du kan læse meget mere om efteruddannelsen på vores hjemmeside her. […]

The Tale

Fantastisk film om en kvinde, der genoplever minder om et seksuelt forhold mellem hende og hendes voksne løbetræner. Beretningen er på skift mellem den voksne kvinde, der mindes og langsomt forstår, hvad oplevelserne har betydet for hendes voksne liv, og den 13-årige pige, der langt hen ad vejen følte sig udvalgt og lykkelig over relationen. Filmen er en autentisk historie, der beskriver grooming og de tidlige teenage-års sårbarhed over for voksne manipulation. […]

Podcastserien Jeg er mor

Forældreskab har også svære sider I podcastserien “Jeg er mor” bliver vi inviteret indenfor på indersiden af forældreskabet. Her er der tale om svære og skamfulde emner såsom behovet for alenetid, vrede overfor sit barn og kroppens forandring. Der åbnes op for det uperfekte, og der er rig mulighed for at se sig selv i andre hudløst ærlige mødres personlige og faglige skildringer af forældreskabets afkroge. Find podcasten her. […]

Læs flere nyheder her.