IMPLEMENTERING OG PROJEKTER

ET SAMLET FORLØB MED BÅDE UDDANNELSE OG SUPERVISION

Center for Mentalisering har udviklet en struktur for implementering af en mentaliseringsbaseret tilgang i behandlingen af udsatte børn, unge og voksne. Forløbet anvendes eksempelvis på opholdssteder og døgninstitutioner, der ønsker at arbejde ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang i forhold til omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge. Misbrugscentre og institutioner, der arbejder med familiebehandling, er eksempler på andre områder, hvor en mentaliseringsbaseret tilgang kan implementeres.

Forløbet indeholder typisk et uddannelsesforløb, ledelsesupervision, og supervision. Der kan også være et indledende forløb med observation, ligesom forløbet kan kobles med direkte interventioner til målgruppen, for eksempel psykoedukative grupper.

SUPERVISION

Sideløbende med undervisningen modtager personalet supervision. Supervisionen fortsætter efter uddannelsesforløbet er afsluttet. Løbende supervision er nødvendig for at fastholde og udvikle en mentaliseringsbaseret tilgang i arbejdet. I supervisionen anskues problemstillinger og aktuelle sager ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. I yderligere omfang end i undervisningen konkretiseres mentaliseringsbaseret behandling ud fra deltagernes egne aktuelle praksis.

MENTALISERINGSGUIDEN

Personalegruppen anbefales som en del af forløbet at købe Mentaliseringsguiden af Janne Østergaard Hagelquist. Bogen anvendes løbende i supervisionen, og personalet opfordres til at anvende guiden i dagligdagen, tilføje noter, litteratur mv. Læs mere om Mentaliseringsguiden her.

Læs om andre former for implementering af mentalisering her.