Projekter

Center for Mentalisering tilbyder projekter til implementering af mentalisering som et fællesfagligt ståsted til fremme af den nødvendige nysgerrighed og åbenhed. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang, som understreger vigtigheden af at fremme mentaliseringen både i praksis, men også på organisations- og ledelsesplan.

Hvorfor mentalisering?

Mentalisering handler om at se bagved adfærden og skabe mening ud af handlinger. Mentaliseringsbaseret praksis opfordrer således til nysgerrighed på mentale tilstande som springbræt til forståelse for, hvorfor mennesker handler og reagerer, som de gør. At arbejde mentaliseringsbaseret forudsætter således, at mentalisering ikke blot sker i det enkelte møde, men også er indlejret i selve kulturen og strukturen på arbejdspladsen.

Projektet i praksis

Projektet består derfor af en blanding af undervisning og hands-on guidning i praksis, da det er vigtig for os, at vi oplever de situationer, hvor mentaliseringen bliver særligt udfordret på lige netop denne arbejdsplads. Vi er med ude i miljøet og indøver teorierne sammen med personale og ledergruppe for at få teorien i fingrene. Vi bruger erfaringer fra supervision og uddannelse til at lave projekter og case-forløb, og projektets konkrete udformning afhænger således af den enkelte arbejdsplads’ udfordringer.

Som eksempel på mulige projekter kan nævnes implementering af mentalisering som fælles fagligt grundlag for personale i døgninstitutionsregi eller projekter omkring mentaliseringsbaseret formidling i skoleregi.

Ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang tilbydes tilpassede forløb til forskellige faggrupper, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne bl.a. social- og familierådgivere, psykologer, pædagoger, lærere, misbrugsbehandlere, familiebehandlere o.a..

For nærmere information kontakt Heino Rasmussen på heino@centerformentalisering.dk

Læs om andre former for implementering af mentalisering på arbejdspladsen her.