Litteratur om skolen

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer sig til skoleområdet. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne. Læs mere om mentalisering her. Du kan finde yderligere litteratur, der relaterer sig til mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.

 
 
Mentalisering i skolen
Af: Janne Østergaard Hagelquist og Sarah Long Jonsson

Mentalisering i skolen er en praksisbog, der kan anvendes til at bringe mentalisering ind i skolen. Formålet er at understøtte sikkerhed, positive læringsprocesser og inkluderende fællesskaber. Bogen er anvendelig i folkeskolen, men har også en lang række bud på, hvordan man kan arbejde med mentalisering hos elever i specialområdet.
Bogen er inddelt i 4 dele: Del 1 vedrører grundlæggende mentaliseringsmodeller til skolen. Del 2 omhandler konkrete værktøjer til at arbejde med de enkelte elevers specifikke udfordringer. Del 3 omhandler klassedynamikker, grupper og mobning. Del 4 vedrører den fagprofessionelles egenomsorg, sikkerhed og mentaliseringsevne. Hver del består af en teoridel fulgt af en praksisdel, som understøttes af konkrete redskaber og modeller. Bogen er fyldt med konkrete eksempler, værktøjer, modeller og øvelser, der kan styrke elevens, klassens og den fagprofessionelles mentaliseringsevne. Bogen henvender sig især til lærere, skolepædagoger, sundhedsplejersker, psykologer, AKT-vejledere og PPR-medarbejdere
Skolens fraværende børn - årsager og indsatser
I denne antologi giver en række forskere og praktikere og andre kloge skolefolk deres bud på, hvordan man kan se bag om adfærden hos skolens fraværende børn. Der mange spændende kapitler - blandt andet et meget godt og velskrevet kapitel om, hvordan man i Hvidovre har brugt mentaliseringsteori til at arbejde med skolefravær. Der er også viden om, hvordan trivsel og kedsomhed har betydning for skolefravær. Endvidere er der et kapitel om autismespektrumforstyrrelser og skolefravær. Der er meget viden at hente i denne bog og den kan med fordel bruges som opslagsværk så man læser de forskellige kapitler når man står med specifikke udfordringer.
Jeg vil ikke i skole
Bogen "Jeg vil ikke i skole" henvender sig til fagprofessionelle i almen- og i specialområdet samt til forældre til børn der ikke vil i skole. Der er tale om en letlæselig og lettilgængelig bog, der kommer med bud på hvordan fagprofessionelle og forældre kan nuancere blikket på skolefraværsproblematikker. Omdrejningspunktet i bogen er at forstå skolevægring fra barnets perspektiv. Herunder det faktum at børn der ikke vil i skole, ofte forsvarer sig mod oplevet ubehag. Her kommer der konkrete bud på hvordan den fagprofessionelle og- eller forældrene kan undersøge hvad barnet forsvarer sig imod, samt hvad der skal til for at barnet trygt og sikkert kan komme tilbage til skolen. Bogen kan anbefales til alle der arbejder inden for skoleområdet samt til alle pædagog- og lærerstuderende.
“Ida er pisseprovokerende” – en bog om følelser i pædagogisk arbejde
Af: Rikke Smedegaard Hansen

Peter Fonagy skriver at ”følelser er kongevejen til mentalisering”. Med dette kan man forstå, at egne følelser og det at være opmærksom på følelser hos andre er helt centralt for mentaliserende samspil. I denne meget fine bog bliver vi bragt direkte ind i forfatterens sind gennem hendes beskrivelse af svære følelser som afmagt, vrede, skam og tillid. Forfatteren bringer os også gennem nogle fine personlige cases helt tæt på elever og klasser hun har mødt i skolen. Hun inddrager ny teori på området, men holder hele tiden fokus på det praktiske. Bogen slutter med at opsamle temaet i citatet ”Tag dine følelser alvorligt. For når vi ignorerer vores følelser og vores værdier mister vi sammenhæng og kraft. Det går ikke kun ud over os selv – det går også ud over børnene.”