Anmeldelser af relevant litteratur

På denne side finder du en oversigt over anmeldt fag- og skønlitteratur om forskellige emner, der relaterer til mentalisering og udsatte børn, unge og voksne. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne, mens andre dele igen er ren skønlitteratur. Fælles for en stor del af litteraturen er, at den med fordel kan anvendes til at opnå en øget forståelse for mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. 

Anmeldelserne er udtryk for personlige synspunkter. Litteraturen er delt ind i følgende underkategorier: