Supervision

Ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang tilbydes supervision til forskellige faggrupper, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne, blandt andet socialrådgivere, psykologer, pædagoger, plejeforældre, misbrugsbehandlere, politi, familiebehandlere, ledere mv. Centret varetager eksempelvis supervision af personale i døgninstitutionsregi i forhold til det pædagogiske arbejde. Der tilbydes supervision individuelt og i grupper. Supervisionen varetages af en fagperson tilknyttet centeret, som har særlig viden inden for netop jeres område.

Der superviseres ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Ofte kombineres supervision med et uddannelsesforløb for at skabe en fælles faglig forståelse for den mentaliseringsbaserede tilgang. De modeller og begreber, der gennemgås i undervisningen, anvendes i supervisionen i forhold til netop de problemstillinger og de børn/unge, som pågældende personalegruppe arbejder med. Dette understøtter at teori kommer i brug og til gavn i praksis.

Som en del af et supervisionsforløb arbejdes der ud fra Mentaliseringsguiden. Mentaliseringsguiden indeholder de mest væsentlige modeller, begreber og redskaber i mentaliseringsbaseret pædagogik. Mentaliseringsguiden anvendes løbende i supervisionen, og personalet opfordres til at anvende redskaber og øvelser fra guiden i dagligdagen. 

LEDELSESSUPERVISION

  • Center for Mentalisering tilbyder ledelsessupervision for lederteams og ledere på døgninstitutioner og skoler. Supervision af lederteamet retter sig mod gruppen som team, samarbejdet og mod aktuelle udfordringer, samt mod at styrke de rammer, strukturer og ledelseskompetencer, der skal til for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø omkring de sociale medarbejdere.
  • Ledelsessupervisionen sætter både ledelse som fag og den enkelte supervisand som leder og hans/hendes personlige lederskab i fokus. Der tilbydes et fortroligt forum mellem supervisand og supervisor med støtte, refleksioner og rådgivning, der er sagsorienteret og aktuelt og baseret på, hvad den enkelte leder ønsker at opnå.
 

Kontakt Heino Rasmussen for at høre nærmere på:
heino@centerformentalisering.dk

SUPERVISION MED HENBLIK PÅ AUTORISATION

  • Center for Mentalisering tilbyder pakkeløsninger med supervision med henblik på autorisation.
  • Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne på
  • kontakt@centerformentalisering.dk
  • Center for Mentalisering tilbyder pakkeløsninger med supervision med henblik på autorisation.

 

Kontakt os for at høre nærmere 
kontakt@centerformentalisering.dk

 

IMPLEMENTERING AF MENTALISERINGSBASERET PÆDAGOGIK – SUPERVISION OG UDDANNELSE

  • Center for Mentalisering tilbyder et samlet forløb, som indeholder både supervision og uddannelse. Forløbet henvender sig til institutioner og organisationer, der arbejder med udsatte børn, unge eller voksne. Formålet med forløbet er at implementere en mentaliseringsbaseret tilgang i det pædagogiske arbejde. Læs mere om implementering af en mentaliseringsbaseret tilgang her.