Udgivelser

På denne side finder du en oversigt over de udgivelser, som personerne hos Center for Mentalisering står bag. Bogen “Mentaliseringsguiden”, som udkom i 2015, af psykolog Janne Østergaard Hagelquist er hjørnestenen i vores undervisning med udgangspunkt i den mentaliseringsbaserede tilgang i behandlingen af udsatte børn, unge og voksne. I 2016 udkom bogen “Mentalisering i organisationen”, som beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde, og nyligt er bogen “Mentalisering i familien”, som har fokus på forældrerollen, udkommet.

Mentaliseringsguiden

Hagelquist, J.Ø (2015). Mentaliseringsguiden. Hans Reitzels Forlag.

Mentaliseringsguiden er en praksisnær, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner. Bogen er desuden med forord af psykoanalytiker Peter Fonagy.

Mentalisering i organisationen

Rasmussen, H. & Hagelquist, J.Ø. (2016). Mentalisering i organisationen. Hans Reitzels Forlag.

Bogen beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Bogen er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse.

Mentalisering i familien

Hagelquist, J.Ø. & Rasmussen, H.(2017). Mentalisering i familien. Hans Reitzels Forlag.

Mentalisering i familien er den senest nye bog af Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen. Bogen er lettilgængelig, praksisorienteret og visuel, og den retter sig mod at støtte forældre i de mange udfordringer, der ligger i forældrerollen. Læs de første 20 sider af bogen gratis her.

Bøger og kapitler i bøger

Hagelquist, J.Ø. & Rasmussen, H.(2017). Mentalisering i familien. Hans Reitzels Forlag.

Hagelquist, J.Ø. & Rasmussen, H.(2017). Mentalisering og læringsforsvar. Mellon, K. (RED.). Læring eller ikke-læring. Dafolo.

Rasmussen, H. & Hagelquist, J.Ø. (2016). Mentalisering i organisationen. Hans Reitzels Forlag.

Hagelquist, J.Ø. og Skov, M.K. (2014). Mentalisering i pædagogik og terapi. Hans Reitzels Forlag.

Hagelquist, J.Ø. (2013). Mentaliseringsbaseret pædagogik og STORM-modellen. I J. Christiansen & B.D. Mårtensson (RED.). Pædagogik i døgninstitutionen. Dafolo.

Hagelquist, J.Ø. (2012). Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzels Forlag.

Gravesen, S.D., Kjeldsen, I., Rasmussen, T.J., & Hagelquist, J.Ø. (RED.). (2011). Børn i familier med vold -behandlingsmodeller. Servicestyrelsen.

Hagelquist, J.Ø., Christensen, E., Agerbo, A., Kjeldsen, I., & Gravesen, S.D. (RED.). (2011). Børn i familier med vold -teorierne bag behandlingsmodellerne. Servicestyrelsen.

Artikler

Hagelquist, J.Ø.(2018). Mentalisering og tilknytning i plejefamilie. Plejefamiliernes Landsforenings blad (PLF-bladet) nr. 3 (16) 2018.

Væggemose, K.E. & Hagelquist, J.Ø. (2017). Mentalisering i mødet med skilsmissekonflikter. Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3 2017.

Thimmer, L. S. & Haqelquist J.Ø. (2016). Geniscenesættelse – en selvskadende traumeefterreaktion.

Væggemose, K.E. & Hagelquist, J.Ø. (2016). Når et plejebarn mister sit nye hjem. PLF blad nr. 4 2016.

Thimmer, L. S., Rasmussen, H. & Hagelquist, J. Ø. (2015). Mentalisering – at se bag om adfærd. Socialpædagogen nr. 23.

Kamp, M. (2015). Forstå elevers adfærd med mentalisering, Interview med Janne Østergaard Hagelquist, Uddannelsesbladet #5 2015.

Corlin, A. B. & Hagelquist, J. Ø. (2015). Mentalisering i mødet med udviklingstraumer hos plejebørn. PLF-bladet 2. juni 2015.

Hagelquist, J.Ø & Jacobsen, M. N. (2014). Mentalisering i sundhedsplejerskens daglige praksis. Sundhedsplejersken nr. 2 2014

Hagelquist, J.Ø.,Jacobsen, M.N. & Thimmer L.S. (2014). Hvordan bidrager den mentaliserende indstilling til at danne en alliance mellem klient og terapeut? Marte Meo Nyt nr. 2 2014

Jacobsen, M.N. & Hagelquist, J.Ø. (2014). Når udsatte børn og unge genoplever og geniscenesætter traumer. Socialrådgiveren nr. 1.

Jacobsen, M.N., & Hagelquist, J.Ø. (2013). Den gode anbringelse ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. PLF, 3.

Hagelquist, J.Ø. (2012). Udsat for en fast hånd. Psykolog Nyt, 6.

Hagelquist, J.Ø. (2006). Seksuelt overgrebne piger. Psykolog Nyt, 60.

Hagelquist, J.Ø. (2001). Orthognatic surgery, identity and control. At the 9th International Congress on Cleft Palate and related Craniofacial Anomalies.

Hagelquist, J.Ø. (2001). Forældre til børn med læbeganespalte. LLG-bladet, 1, årgang 29.

Hagelquist, J.Ø. (2000). Postmanden blev alligevel gift. Psykolog Nyt, 54.

Debatindlæg

Hagelquist, J.Ø. (2012). Time-out i behandlingen af børn og unge. Ikke udgivet.

Hagelquist, J.Ø. (2011). Vi tror, at verden er bedre, end den er. Socialrådgiveren, 14.

Hagelquist, J.Ø. (2003). Unik adgang til krænkere. Psykolog Nyt, 10.