Udgivelser

På denne side finder du en oversigt over de udgivelser, som personerne hos Center for Mentalisering står bag. Bogen “Mentalisering i mødet med udsatte børn” udkom i 2012 og skabte stor interesse for feltet. Siden er flere bøger kommet til – i 2014 udkom bogen “Mentalisering i pædagogik og terapi”, og i 2015 udkom “Mentaliseringsguiden”, som er en endnu mere praksisorienteret, visuel og anvendelig guide, som retter sig mod pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner. I 2016 udkom bogen “Mentalisering i organisationen”, som beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde, og nyligt i 2019 er bogen “Mentalisering i ledelse og samarbejde”, som yderligere har fokus på viden til ledere inden for det socialfaglige område, udkommet. I 2017 udkom desuden bogen “Mentalisering i familien”, som har fokus på forældrerollen, og som, ligesom Mentaliseringsguiden, også er opbygget som en visuel og praktisk anvendelig guide.

Mentaliseringsguiden

Hagelquist, J.Ø (2015). Mentaliseringsguiden. Hans Reitzels Forlag.

Mentaliseringsguiden er en praksisnær, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner. Bogen er desuden med forord af psykoanalytiker Peter Fonagy.

Mentalisering i familien

Hagelquist, J.Ø. & Rasmussen, H.(2017). Mentalisering i familien. Hans Reitzels Forlag.

Mentalisering i familien er den senest nye bog af Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen. Bogen er lettilgængelig, praksisorienteret og visuel, og den retter sig mod at støtte forældre i de mange udfordringer, der ligger i forældrerollen. Læs de første 20 sider af bogen gratis her.

Mentalisering i ledelse og samarbejde

Rasmussen, H. & Hagelquist, J.Ø. (2019). Mentalisering i ledelse og samarbejde. Hans Reitzels Forlag.

Med denne bog ønsker forfatterne at støtte og give viden til ledere, der arbejder inden for det socialfaglige område. Bogen har fokus på mentaliseringsbegrebets udvikling og relevans i ledelse og samarbejde, og teorien gøres anvendelig gennem eksempler og cases fra den socialfaglige praksis.

Mentalisering i organisationen

Rasmussen, H. & Hagelquist, J.Ø. (2016). Mentalisering i organisationen. Hans Reitzels Forlag.

Bogen beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Bogen er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse.

Mentalisering i mødet med udsatte børn

Hagelquist, J.Ø. (2012). Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzels Forlag.

Bogen fremstiller på en lettilgængelig måde, hvordan barnet gennem sin udvikling, i samspil med sine forældre, lærer at mentalisere. Bogen viser desuden, hvordan man kan møde omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge, og hvordan man kan anvende den nyeste viden om mentalisering og traumer i behandlingen af disse børn.

Mentalisering i pædagogik og terapi

Hagelquist, J.Ø. & Køhler, M. K. (2014). Mentalisering i pædagogik og terapi. Hans Reitzels Forlag.

Bogen er en indføring i begrebet mentalisering med fokus rettet mod udsatte børn og unge. Bogen viser, hvordan mentalisering kan anvendes i både pædagogik og terapi, og den præsenterer fire temaer, hvor nogle af de klassiske problemstillinger, man oplever i mødet med udsatte børn og unge, bliver beskrevet. Temaerne er transgenerationelle traumer, vold, løgn og overgangen til voksenlivet.

Bøger og kapitler i bøger

Rasmussen, H. & Hagelquist, J.Ø. (2019). Mentalisering i ledelse og samarbejde. Hans Reitzels Forlag.

Hagelquist, J.Ø. & Rasmussen, H.(2017). Mentalisering i familien. Hans Reitzels Forlag.

Hagelquist, J.Ø. & Rasmussen, H.(2017). Mentalisering og læringsforsvar. Mellon, K. (RED.). Læring eller ikke-læring. Dafolo.

Rasmussen, H. & Hagelquist, J.Ø. (2016). Mentalisering i organisationen. Hans Reitzels Forlag.

Hagelquist, J.Ø. og Skov, M.K. (2014). Mentalisering i pædagogik og terapi. Hans Reitzels Forlag.

Hagelquist, J.Ø. (2013). Mentaliseringsbaseret pædagogik og STORM-modellen. I J. Christiansen & B.D. Mårtensson (RED.). Pædagogik i døgninstitutionen. Dafolo.

Hagelquist, J.Ø. (2012). Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzels Forlag.

Gravesen, S.D., Kjeldsen, I., Rasmussen, T.J., & Hagelquist, J.Ø. (RED.). (2011). Børn i familier med vold -behandlingsmodeller. Servicestyrelsen.

Hagelquist, J.Ø., Christensen, E., Agerbo, A., Kjeldsen, I., & Gravesen, S.D. (RED.). (2011). Børn i familier med vold -teorierne bag behandlingsmodellerne. Servicestyrelsen.

Artikler

Hagelquist, J.Ø., Ladefoged, L.K. & Pedersen, C.L. (2018). Mentalisering og skam. Matrix nr. 34 (1) 2018.

Hagelquist, J.Ø.(2018). Mentalisering og tilknytning i plejefamilie. Plejefamiliernes Landsforenings blad (PLF-bladet) nr. 3 (16) 2018.

Væggemose, K.E. & Hagelquist, J.Ø. (2017). Mentalisering i mødet med skilsmissekonflikter. Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3 2017.

Thimmer, L. S. & Haqelquist J.Ø. (2016). Geniscenesættelse – en selvskadende traumeefterreaktion.

Væggemose, K.E. & Hagelquist, J.Ø. (2016). Når et plejebarn mister sit nye hjem. PLF blad nr. 4 2016.

Thimmer, L. S., Rasmussen, H. & Hagelquist, J. Ø. (2015). Mentalisering – at se bag om adfærd. Socialpædagogen nr. 23.

Kamp, M. (2015). Forstå elevers adfærd med mentalisering, Interview med Janne Østergaard Hagelquist, Uddannelsesbladet #5 2015.

Corlin, A. B. & Hagelquist, J. Ø. (2015). Mentalisering i mødet med udviklingstraumer hos plejebørn. PLF-bladet 2. juni 2015.

Hagelquist, J.Ø & Jacobsen, M. N. (2014). Mentalisering i sundhedsplejerskens daglige praksis. Sundhedsplejersken nr. 2 2014

Hagelquist, J.Ø.,Jacobsen, M.N. & Thimmer L.S. (2014). Hvordan bidrager den mentaliserende indstilling til at danne en alliance mellem klient og terapeut? Marte Meo Nyt nr. 2 2014

Jacobsen, M.N. & Hagelquist, J.Ø. (2014). Når udsatte børn og unge genoplever og geniscenesætter traumer. Socialrådgiveren nr. 1.

Jacobsen, M.N., & Hagelquist, J.Ø. (2013). Den gode anbringelse ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. PLF, 3.

Hagelquist, J.Ø. (2012). Udsat for en fast hånd. Psykolog Nyt, 6.

Hagelquist, J.Ø. (2006). Seksuelt overgrebne piger. Psykolog Nyt, 60.

Hagelquist, J.Ø. (2001). Orthognatic surgery, identity and control. At the 9th International Congress on Cleft Palate and related Craniofacial Anomalies.

Hagelquist, J.Ø. (2001). Forældre til børn med læbeganespalte. LLG-bladet, 1, årgang 29.

Hagelquist, J.Ø. (2000). Postmanden blev alligevel gift. Psykolog Nyt, 54.

Debatindlæg

Hagelquist, J.Ø. (2012). Time-out i behandlingen af børn og unge. Ikke udgivet.

Hagelquist, J.Ø. (2011). Vi tror, at verden er bedre, end den er. Socialrådgiveren, 14.

Hagelquist, J.Ø. (2003). Unik adgang til krænkere. Psykolog Nyt, 10.