Udgivelser fra center for mentalisering

På denne side finder du en oversigt over de udgivelser, som personerne hos Center for Mentalisering står bag.

MENTALISERINGSGUIDEN

Af: Janne Østergaard Hagelquist (2015)

Mentaliseringsguiden er en praksisnær, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner. Bogen er desuden med forord af psykoanalytiker Peter Fonagy.

Se videoen om Mentaliseringsguiden her. 

MENTALISERING i SKOLEN

Af: Janne Østergaard Hagelquist og Sarah Long Jonsson (2021)

Mentalisering i skolen er en praksisbog, der kan anvendes til at bringe mentalisering ind i skolen. Formålet er at understøtte sikkerhed, positive læringsprocesser og inkluderende fællesskaber. Bogen er anvendelig i folkeskolen, men har også en lang række bud på, hvordan man kan arbejde med mentalisering hos elever i specialområdet.

Bogen er inddelt i 4 dele: Del 1 vedrører grundlæggende mentaliseringsmodeller til skolen. Del 2 omhandler konkrete værktøjer til at arbejde med de enkelte elevers specifikke udfordringer. Del 3 omhandler klassedynamikker, grupper og mobning. Del 4 vedrører den fagprofessionelles egenomsorg, sikkerhed og mentaliseringsevne. Hver del består af en teoridel fulgt af en praksisdel, som understøttes af konkrete redskaber og modeller. Bogen er fyldt med konkrete eksempler, værktøjer, modeller og øvelser, der kan styrke elevens, klassens og den fagprofessionelles mentaliseringsevne. Bogen henvender sig især til lærere, skolepædagoger, sundhedsplejersker, psykologer, AKT-vejledere og PPR-medarbejdere

Læs de første 20 sider af bogen gratis her.

MENTALISERING i familien

Af: Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen (2017)

Mentalisering i familien er den senest nye bog af Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen. Bogen er lettilgængelig, praksisorienteret og visuel, og den retter sig mod at støtte forældre i de mange udfordringer, der ligger i forældrerollen. Læs de første 20 sider af bogen gratis her.

Se videoen om “Mentalisering i familien” her. 

MENTALISERING I LEDELSE OG SAMARBEJDE

Af: Heino Rasmussen & Janne Østergaard Hagelquist (2019)

Med denne bog ønsker forfatterne at støtte og give viden til ledere, der arbejder inden for det socialfaglige område. Bogen har fokus på mentaliseringsbegrebets udvikling og relevans i ledelse og samarbejde, og teorien gøres anvendelig gennem eksempler og cases fra den socialfaglige praksis.

Se videoen om “Mentalisering i ledelse og samarbejde” her.

MENTALISERING I organisationen

Af: Heino Rasmussen og Janne Østergaard Hagelquist (2016)

Denne bog beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Den er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse. Forfatterne viser i bogen, hvordan mentalisering kan anvendes i grupper og team, i eget ledelsesarbejde og i designet af den mentaliserende organisation

Se videoen om “Mentalisering i organisationen” her

MENTALISERING i mødet med udsatte børn 

Af: Janne Østergaard Hagelquist (2012)

Bogen fremstiller på en lettilgængelig måde, hvordan barnet gennem sin udvikling, i samspil med sine forældre, lærer at mentalisere. Forfatteren viser desuden, hvordan man kan møde omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge, og hvordan man kan anvende den nyeste viden om mentalisering og traumer i behandlingen af disse børn. 

Se videoen om “Mentalisering i mødet med udsatte børn” her.

MENTALISERING i pædagogik og terapi

Af: Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler (2014)

Bogen er en indføring i begrebet mentalisering med fokus rettet mod udsatte børn og unge. Bogen viser, hvordan mentalisering kan anvendes i både pædagogik og terapi, og den præsenterer fire temaer, hvor nogle af de klassiske problemstillinger, man oplever i mødet med udsatte børn og unge, bliver beskrevet. Temaerne er transgenerationelle traumer, vold, løgn og overgangen til voksenlivet.

Se videoen om “Mentalisering i pædagogik og terapi” her.

Artikler fra center for mentalisering: 

 

Mentalisering og skam
Læs artiklen
Mentalisering og mødet med udviklingstraumer hos plejebørn
Læs artiklen
Implementeret af mentaliseringsbaserede principper i en organisatorisk kontekst fører til øget empowerment og lavere grad af depressive symptomer.
Læs artiklen
Vild leg med børn er vigtig for børnenes udvikling
Læs artiklen
Mentalisering og tilknytning i plejefamilie
Læs artiklen
Når et plejebarn mister sit nye hjem
Læs artiklen
Mentalisering i mødet med skilsmissekonflikter
Læs artiklen
Udsat for en fast hånd
Læs artiklen
Forstå elevers adfærd med mentalisering
Læs artiklen
Geniscenesættelse - en selvskadende traumeefterreaktion
Læs artiklen
Når udsatte børn og unge genoplever og geniscenesætter traumer
Læs artiklen
Mentalisering - at se bag om adfærd
Læs artiklen
Orthognatic surgery identity and control
Læs artiklen
Postmanden blev alligevel gift
Læs artiklen
Forældre til børn med læbe-ganespalte
Læs artiklen
Seksuelt overgrebne piger
Læs artiklen
10 råd til familieplejere i en presset tid
Læs artiklen
Mentalisering i sundhedsplejerskens daglighedspraksis
Læs artiklen
Hvordan bidrager en mentaliserende indstilling til at danne en alliance mellem klient og terapeut?
Læs artiklen
Løgnen har fem forskellige ansigter
Læs artiklen

Debatindlæg fra center for mentalisering: 

 

Vi tror verden er bedre end den er
Læs artiklen
Time-out i behandlingen af børn og unge
Læs artiklen
Unik adgang til krænkere
Læs artiklen

Andre bøger og kapitler i bøger