I mentaliseringslitteraturen arbejdes der i år på forskellig vis på at gøre mentaliseringsbegreberne mere konkrete og anvendelige i praksis. Det noget som vi altid været meget optaget af i Center for Mentalisering. Herunder finder du to anbefalinger af artikler, der kommer med bud på, hvordan man kan arbejde med mentalisering i praksis.

Den første artikel lægger især vægt på transgenerationelle traumer og på, hvordan man kan arbejde med at tegne en  familiecyklus på tværs af generationer. Den anden artikel omhandler arbejdet med at udvikle mentaliseringsevnen. Læs anmeldelserne her:

The Family Cycle: Breaking the Intergenerational Transmission of Trauma through Mentalizing

Artiklen giver et fint overblik over mentaliseringsteorien og hvordan dette kan ses i sammenhæng med traumepsykologien. Der lægges vægt på betydning af Adverse Childhood Experiences (ACE faktorer). Desuden er der en meget fin gennemgang af, hvordan man konkret kan arbejde med at spørge ind til ACE faktorerne i arbejdet med udsatte forældre. Ud fra en fælles forståelse for hvilke traumer og svigt forældrene selv har oplevet, arbejdes der med at at tegne en familiecyklus. Modellen er udviklet til at hjælpe sårbare forældre og deres børn til at mentalisere traumer og skabe en forståelse for transgenerationelle traumer.

Learning to mentalize: A mediational approach for caregivers and therapist

Artiklen giver en oversigt over mentaliseringsteoriens nuværende ståsted. Der tilbydes en model som kan anvendes i  i arbejdet med at udvikle mentaliseringsevnen. Modellen omhandler fem komponenter:  Fokusere, skabe mening, udvide, regulere og belønne.