MÅNEDSABONnement på VIDEOKURSER 

fra center for mentalisering

Her har du adgang til alle vores videokurser som abonnementsløsning. Vi udgiver som minimum et nyt videokursus hver måned, som bliver lagt op på denne side. 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sofiesvane@centerformentalisering.dk

fysisk og psykisk vold i parforhold

På videokurset får du:

 • Definitioner af fysisk og psykisk vold i parforhold.
 • Viden om omfanget af fysisk og psykisk vold i Danmark.
 • Beskrivelse af forskellen på vedvarende systematisk vold og situationel vold
 • Dybdegående gennemgang af vedvarende systematisk vold. 
 • Viden om isolationsdynamikker i parforhold. 
 • Kendskab til voldens cyklus. 
 • Forståelse for psykologiske konsekvenser ved vold,
  herunder gennemgang af PTSD i forbindelse med partnervold. 
 • Beskrivelse af depression som følge af partnervold.
 • Viden om andre almindelige symptomer som angst og fysiske symptomer. 
 • Refleksioner over de to spørgsmål;
  • hvorfor forlader hun ham ikke?
  • hvorfor stopper han ikke?
Afspil video

TrAnsgenerationelle traumer 

På videokurset får du:

 • Forståelse for, hvad transgenerationelle er.
 • Viden om, hvad traumer er og hvordan traumer kan overføres fra generation til generation. 
 • Forståelse for, hvordan man historisk har set transgenerationelle traumer. 
 • Viden om epigenetik. 
 • Viden om, hvordan traumeefterreaktioner overføres fra en generation til en anden. 
 • Viden om, hvilke andre fysiske og psykiske reaktioner der kan overføres fra en generation til en anden. 
 • Særlig viden om transgenerationelle traumer på Grønland. 
 • Hvordan man kan arbejde med og hele transgenerationelle traumer. 
Afspil video

OBsessiv Kompulsiv Lidelse (OCD)

På videokurset får du:

 • Overblik over diagnosen OCD og kendskab til omfanget.
 • Viden om, hvad tvangstanker og tvangshandlinger er – typer og funktion.
 • Forklaret sammenhængen mellem mentalisering og OCD.
 • Forståelse for, hvordan OCD opleves og udtrykkes hos børn og unge.
 • Kendskab til mentaliseringsbaseret behandling af OCD.
 • Viden om inddragelse af pårørende og netværk.
 • Centrale behandlingselementer i behandling af OCD.
Afspil video

Sorg

På videokurset får du:

 •  Forståelse for hvad sorg er og hvordan det kommer til udtryk hos børn og unge. 
 • Viden om moderne tilgange til sorg med fokus på to-sporsmodellen. 
 • Indblik i hvilke faktorer, der har betydningen for sorgreaktioner. 
 • Kendskab til hvad der er myter og realitet i forhold til sorgforløb.
 • Viden om sorgstøtte op til, under – og lige efter dødsfald
 • Inspiration til børnesamtaler om s
Afspil video

Spiseforstyrrelser

På videokurset får du:

 •  Overblik over omfanget af spiseforstyrrelser i Danmark og typer af spiseforstyrrelser.
 • Forståelse for, hvad der kendetegner anoreksi og bulimi. 
 • Udfordringer ved spiseforstyrrelser: følelser, selv, relationer, opmærksomhed, krop og fysik. 
 • Viden om MBT-ED (mentaliseringsbaseret behandling af spiseforstyrrelser). 
 • Viden om de to spor i behandlingen. 
 • Ideer til, hvordan man hjælper sig selv med at fastholde mentalisering selvom man oplever angst, magtesløshed, vrede eller smittes af fokus på det konkrete. 
 • Hvem henvender kurset sig til? 
 • Kurset henvender sig til alle, der møder unge og voksne med spiseforstyrrede – blandt andet psykologer, psykiatere, læger, sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådgivere. 
Afspil video

Børn i familier med rusmiddelproblematikker 

På videokurset får du:

 • Overblik over omfanget af børn, der lever i familier med alkohol og andre rusmidler. 
 • Viden om hvad der kendetegner familier med rusmiddelproblemer. 
 • Forståelse for, hvordan voksnes rusmiddelproblemer opleves i børneperspektiv.
 • Viden om senfølger hos unge og voksne, der er vokset op i familier med alkohol og andre rusmidler. 
 • Ideer til, hvordan voksne bedst kan støtte disse børn. 
Afspil video

Dissociation

På videokurset får du:

 • Forståelse for hvad dissociation er.
 • Viden om funktionen af dissociationen. 
 • Indblik i hvordan dissociation kommer til udtryk.
 • Information om hvad baggrunden for at udvikle dissociative symptomer kan være.
 • Viden om, hvordan traumer og dissociation hænger sammen.
 • Viden om, hvordan man møder og behandler mennesker, der er forpinte af dissociative tilstande.

   

 
Afspil video

Mentalisering og gruppedynamikker

På videokurset får du:

 • Viden om sammenhængen mellem mentalisering og grupper.
 • Du lærer hvor stor betydning det har for menneskers trivsel og sundhed at føle sig som en del af en gruppe.
 • En gennemgang af, hvordan menneskeheden gennem tiden har udviklet sig til at være et helt særligt gruppeafhængigt dyr. 
 • Du lærer om, hvordan det lille menneskebarn i samspil med dets tilknytningspersoner i mentaliserende samspil lærer at indgå i grupper. 
 • En gennemgang af væsentlige gruppedynamikker i alle gruppesammenhænge – familien, klassen, på jobbet og i fodboldklubben. 
 • Der er særligt fokus på de gruppedynamikker, der handler om delgrupper og hierarkier
 • I den sidste del af videokurset lærer du om, hvordan man skaber trygge og gode grupper – hvad gør man i praksis? (STORM for grupper).
Afspil video

Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse

På videokurset får du:

 • Viden om, hvad det vil sige at have en ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse.
 • Forståelse for, hvor mange der faktisk har den lidelse og hvor overset gruppen er i praksis og i forhold til udvikling af behandling.
 • Indblik i de mange udfordringer mennesker med ængstelig evasiv personlighedforstyrrelse har – herunder ensomhed, skam og mangel på positive korrigerende erfaringer. 
 • Viden om dynamikken mellem arv miljø i forhold til udvikling af ængstelig evasiv personligedsforstyrrelse. 
 • Indblik i sammenhængen mellem forhøjet angst, lav niveau af interesse og lille adgang til vrede og hvad det betyder for den ængsteligt evasive. 
 • Viden om, hvordan man arbejder med og tilbyder behandling til mennesker med ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse.
Afspil video

Dyssocial personlighedsforstyrrelse

På videokurset får du:

 • Forståelse for hvad det vil sige at have en personlighedsforstyrrelse.
 • Viden om, hvad Dyssocial personlighedsforstyrrelse er for en diagnose.
 • Forståelse for, hvordan og hvorfor mennesker udvikler dyssocial personlighedstruktur.
 • Forståelse for sammenhængen mellem temperament, traumer og barndomserfaring og udvikling af dyssocial personlighedsforstyrrelse
 • Indblik i sammenhængen mellem angst,  spændingssøgende adfærd og skam og skyld hos mennesker med dyssocial personlighedsforstyrrelse
 • Viden om, hvordan man undgår at børn og unge udvikler dyssocial personlighedsforstyrrelse og hvordan man vender en negativ udvikling.
 • Viden om, hvordan man arbejder med voksne, der har dyssocial personlighedsforstyrrelse. 
Afspil video

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse

På videokurset får du:

 • Forståelse for, hvad det vil sige at have en personlighedsforstyrrelse. 
 • En kort gennemgang af de forskellige personlighedsforstyrrelser.
 • Viden om, hvad narcistisk personlighedsforstyrrelse er for en diagnose. 
 • Forståelse for sammenhængen mellem opvækst, traumer og udvikling af narcissistisk personlighedsstruktur. 
 • Viden om, hvordan man arbejder med mennesker med narcissistisk personlighedsforstyrrelse.
 • Løgne hos mennesker med narcissistisk personlighedsforstyrrelse.
Afspil video

ADHD

På videokurset får du:

 • Viden om, hvad ADHD er for en diagnose og overblik over hvor mange og hvem der har ADHD.
 • En gennemgang af diagnosekriterierne krydret med cases.
 • Forståelse for sammenhængen mellem ADHD og traumer.
 • Viden om sammenhængen mellem ADHD og mentalisering.
 • Viden om hvilke udfordringer der kan være i hverdagen og på sigt for børn og unge med ADHD.
 • Forståelse for de positive sider ved ADHD.
 • Ideer til, hvordan man bedst støtter og udvikler børn og unge med ADHD. 
Afspil video

STØTTE TIL FRIVILLIGE, DER HJÆLPER UKRAINSKE FLYGTNINGE

 • På videokurset får du viden om, hvordan man som frivillig bedst støtter ukrainske flygtninge. 

 • Kurset tager udgangspunkt i STORM modellen. STORM-modellen er en model, der samler de centrale behov som  mennesker i akutte kriser kan have.

 • STORM står for Sikkerhed, Traumeviden, Opbyg evner, Ressourcer og Mentalisering.

  • Modellen samler opmærksomheden om, at det vigtigste man kan gøre når man hjælpe mennesker i krise er, at hjælpe med sikkerhed både praktisk, og ved at tilbyde en hverdag med gode rytmer og rutiner. Der lægges vægt på at det er helt centralt for oplevelsen af sikkerhed at blive mødt af mennesker, der vil hjælpe en og udviser omsorg og medmenneskelighed.

  • På videokurset er der også mulighed for at forstå lidt om de traume – og sorg reaktioner, de ukrainske flygtninge kan være forpint af.
Afspil video

Selvskade

 • Videokursets indhold
 • Forståelse for, hvad selvskade er og hvilken funktion selvskaden har for den der selvskader.
 • Indblik i  forskellige former for selvskade samt hvordan selvskade kan have meget forskellige baggrunde.
 • Kendskab til hvordan henholdsvis affektreguleringsmodellen og traumemodellen forstår og forklarer selvskade.
 • En gennemgang af myter og fakta i forhold til selvskade. 
 • Viden om risikofaktorer og beskyttende faktorer.
 • Indblik i de typiske reaktioner de professionelle, der arbejder med selvskade, oplever.
 • Konkrete ideer til mødet med – og behandling af mennesker, der lider af selvskadende adfærd. 
Afspil video

AUTISME 

Videokursets indhold

 • Viden om, hvad autismespektrumforstyrrelse er ifølge DSM 5. 
 • En gennemgang af diagnose kriterierne krydret med personlige og faglige cases. 
 • Forståelse for sammenhængen mellem autisme og mentalisering – hvad er vanskeligt for mennesker med autisme og hvilken støtte og forståelse kræver det af pårørende og fagfolk?
 • Indblik i, hvordan børn med autisme oplever og håndterer følelser.
 • Viden om maskering/camouflering
 • Ideer til, hvordan man arbejder mentaliserende med det unikke barn med autisme.
 • Forståelse for, hvordan man balancerer arbejdet mellem ydre styring og indre styring frem mod, at barnet med autisme bliver så jeg-stærkt og  indre styret  som muligt.
Afspil video

VIDEOKURSUS “NÅR BORGERE BEGÅR SELVMORD”. 

Videokursets indhold

 • Viden om typiske reaktioner for hjælpere når borgere tager deres eget liv.
 • En kort gennemgang af dansk forskning på området omkring efterladte fagpersoner.
 • Beskrivelser af en dobbelt sorg og dobbelt svigt i forbindelse med borgere/patienters selvmord. 
 • Indblik i, hvornår, hvordan og til hvem voksne fortæller om hemmeligheden. 
 • Beskrivelse af udviklingspotentialet og faglige spor efter krisen.
 • Forståelse for, hvordan man heler hjælperen akut og på sigt. 
Afspil video

VIDEOKURSUS OM forebyggelse og forståelse af selvmord og selvmordsforsøg 

Videokursets indhold

 • Viden om omfang af selvmord i Danmark og Grønland.
 • Menneskers stærkeste instinkt er at sikre egen overlevelse – så hvad får mennesker til at overvinde dette instinkt?
 • Gennemgang af dynamikkerner bag selvmord – herunder planlægning, at føle sig som en byrde og manglende oplevelse af at høre til.
 • Risikovurdering 
 • Mentalisering i mødet  med selvmordstruede. 
 • Ideer til at arbejde forebyggende med selvmordstruede. 
Afspil video

TRAUMER OG UDVIKLINGSTRAUMER I DØGNOMRÅDET

Videokursets indhold

 • En beskrivelse af, hvad traumer er og hvordan traumer og mentalisering hænger sammen. 
 • En gennemgang af PTSD-diagnosen – i sammenhæng med børn og unge man kan støde på inden for døgnområdet. 
 • En gennemgang af, hvad udviklingstraumer er. Hvad betyder det for børn og unge at have gentagne traumer med i bagagen fra primære omsorgspersoner begået mens de er under udvikling?
Afspil video

SENFØLGER HOS VOKSNE MED SEKSUELLE OVERGREB I BARNDOMMEN 

Videokursets indhold

 • Viden om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. 
 • En kort gennemgang af dansk forskning på området. 
 • Beskrivelser af de forskellige senfølger med eksempler og cases
 • Indblik i, hvornår, hvordan og til hvem voksne fortæller om hemmeligheden. 
 • Forståelse for, hvordan traumeefterreaktioner opleves for voksne med senfølger. 
 • En gennemgang af hvad dissociation er, hvordan det opleves og hvordan man arbejder med dissociation.
 • Beskrivelse af, hvordan man kan behandle og støtte mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. 
 • Viden om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. 
 • En kort gennemgang af dansk forskning på området. 
 • Beskrivelser af de forskellige senfølger med eksempler og cases
 • Indblik i, hvornår, hvordan og til hvem voksne fortæller om hemmeligheden. 
 • Forståelse for, hvordan traumeefterreaktioner opleves for voksne med senfølger. 
 • En gennemgang af hvad dissociation er, hvordan det opleves og hvordan man arbejder med dissociation.
 • Beskrivelse af, hvordan man kan behandle og støtte mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. 
Afspil video

MENTALISERING OG ÆLDRE MENNESKER

Videokursets indhold

 • Viden om, hvorfor mentaliseringsteorien er så vigtig i forhold til ældre. 
 • Beskrivelser af normalpsykologi og psykopatologi i alderdommen. 
 • En gennemgang af gerontopsykologi med fokus på hvad alderdommen betyder i forhold til mentalisering, følelser og personlighed. 
 • Indblik i, hvor de komplekse udfordringer, der er i det professionelle arbejde med ældre
 • Forståelse for hvordan det at forholde sig til aldring, tab, sygdom og død aktivere eksistentielle temaer i os alle
 • Indsigt i, betydningen af individuelt at være sig bevidst om hvad disse temaer gør ved os
 • Viden om, hvordan arbejdet med ældre kan fører til mentalisereingssvigt og hvor let det er at lande i strategier præget af magt eller afmagt
Afspil video

IMPOSTERFÆNOMENET – selvtillid og selvværd

Videokursets indhold

 • Viden om, hvad impostor-fænomenet er
 • Kendskab til forskellen på selvværd, selvtillid og impostor-fænomenet.
 • Indblik i, hvordan impostor-fæmomenet og lavt selvværd kan ses i forhold til dét at være udsat eller opvokset med udviklingsmæssige traumer.
 • Forståelse for udviklingen af impostor-fænomenet. 
 • Indsigt i, hvilken adfærd der forstærker og vedligeholder impostor-fænomenet. 
 • Viden om, hvordan selvværd udvikles. 
 • Kurset afsluttes med en lang række idéer til, hvordan man hjælper mennesker med tilbøjelighed til impostor-fænomenet eller med lavt selvværd – der er både ideer til den profesionelle og den der selv er udfordret af perfektionisme.
Afspil video

Skolefravær

Videokursets indhold

 • Overblik over omfanget af skolefravær i Danmark. 
 • Gennemgang af de forskellige former for skolefravær. 
 • Viden om konsekvenserne af skolefravær. 
 • Indsigt i sammenhængen  mellem  angst, mentaliseringssvigt og skolefravær. 
 • Viden om, hvad der virker positivt og negativt forstærkende for barnet ved skolefravær.
 • Ideer til håndtering af skolefravær. 
 • Redskaber til at skabe sikkerhed for børn med skolefravær. 
 • Ideer til, hvordan man kan arbejder med at støtte barnet til at komme tilbage til skolen. 
 
Afspil video

MENTALISERING I DAGTILBUD OG DAGPLEJE

Videokursets indhold

 • Kendskab til mentaliseringsbegrebet anvendt i dagtilbud og dagpleje.
 • Viden om mentaliseringssvigt hos børn, profesionelle og  forældre. 
 • Redskaber til at fastholde mentalisering når denne er udfordret. 
 • Ideer til, hvordan man gennem de tre spørgsmål  kan mentalisere børn og bringe dem i læring. 
 • Forståelse for, hvordan man kan arbejde med at være roligere, ansvarligere og mentaliserende. 
 • En øvelse i forhold til egne mentaliseringssvigt 
 • Ideer til, hvordan man kan anvende mentalisering i forældresamarbejde.   
 • Redskaber til at mentalisere forældre, der udfordrer ens mentaliseringsevne. 
Afspil video

ARBEJDET MED SEKSUELT OVERGREBNE BØRN OG UNGE I HVERDAGEN 

Videokursets indhold

 • Viden om, hvad der får seksuelt overgrebne børn og unge til at fortælle om overgreb. 
 • Forståelse for, hvordan man kan tale med et barn om overgreb. 
 • Viden om, hvilke faktorer, der har betydning for om et barn bliver traumatiseret efter et overgreb. 
 • Ideer til, hvordan man kan støtte seksuelt overgrebne børns heling i hverdagen. 
 • Viden om, hvordan traumer kan have betydning for det overgrebne barns adfærd.
 • Forståelse for, hvordan man arbejder med traumeeftereaktioner i hverdagen.
 • Viden om ÅBENT sind, STORM-modellen og geniscenesættelse.  
Afspil video

PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE

Videokursets indhold

 • Viden om nære pårørende til psykisk syge og deres særlige vilkår, herunder udfordringer knyttet til:
  • sociale, arbejdsmæssige og økonomiske forhold (objektive byrder)
  • Stigmatisering (Imellem objektive og subjektive byrder)
  • Psykologiske forhold (Subjektive byrder)
 • Et historisk blik på familier til psykisk syge. 
 • Kort overblik over særlige udfordringer knyttet til  de forskellige roller som pårørende kan have. 
 • Et traumeperspektiv på pårørendes reaktioner og adfærd. 
 • Et mentaliseringsperspektiv på, hvordan det professionelle og private netværk kan hjælpe de pårørende med at hjælpe og støtte deres syge familiemedlem, partner eller nære ven. Herunder viden om, hvordan den pårørende også kan drage omsorg for sig selv. 

 

Afspil video

ANGST

Videokursets indhold

 • Viden om angst hos børn og unge.
 • Refleksioner over, hvorfor flere og flere børn og unge får angst. 
 • Kendskab til angstens dynamikker. 
 • Indføring i tankerne bag angstbehandling. 
 • Redskaber til, hvordan man som forældre eller professionel kan støtte børn og unge med angst. 
 • Viden om, hvordan man arbejder med eksponering. 
 • En samlet model til,  hvordan man kan forstå og arbejde med børn og unges angst hverdagen. 
Afspil video

Udfordringer i mødet med borderline ramte

Videokursets indhold

 • Viden om, hvordan man kan være sammen med en person med borderline på en hjælpsom og udviklende måde som professionel og pårørende. 

 • En kort opsamling af, hvad borderline personlighedsforstyrrelse er. 

 • Viden om særligt udfordrende situationer i samspillet med borderline ramte, herunder: 

  • No win situations. 
  • Angsten for at blive forladt.
  • Destruktiv vrede.
  • Udfordringer med identitet – på sporet af det tabte selv. 
  • Selvskade.

 • Igennem  videokurset gives der hele tiden konkrete idéer til, hvordan man kan håndtere de svære situationer. 
Afspil video

borderline personlighedsforstyrrelse

Videokursets indhold

 • Viden om, hvordan borderline diagnosen både kan være stigmatiserende, men også kan bruges til forskning og være meningsgivende for den enkelte. 
 • Viden om borderline i et historisk perspektiv.
 • Viden om, hvordan man kan forstå borderline diagnosen.
 • Årsager til bordeline.
 • Perspektiver på de  mange nye udviklingsmuligheder for mennesker med borderline diagnosen.
Afspil video

PLEJEFAMILIEN, PLEJEBØRN OG DE BIOLOGISKE BØRN

Videokursets indhold

 • Kort indblik i, hvad der kendetegner den særlige gruppe som en familie er. 
 • Viden om de særlige psykologiske forhold omkring at være en plejefamilie.
 • Viden om, hvad det betyder at være biologisk barn i en plejefamilie. 
 • Udfordringer og  glæder ved at være biologisk barn i en plejefamilie. 
 • Hvad  man som plejeforældre skal være særligt opmærksom på i forhold til  de biologiske børn. 
 • Tips og tricks til at skabe og fastholde et mentaliserende miljø i forhold til de biologiske børn. 
Afspil video

SKAM OG TILKNYTNING

Videokursets indhold

 • Viden om, hvordan man definerer skam.
 • Du vil få beskrevet, hvordan skam adskiller sig fra andre selvbevidste følelser som skyld, stolthed og hybris. 
 • Du vil lære, hvordan skam kommer til udtryk i forhold til de forskellige tilknytningsmønstre.
 • Få beskrevet, hvordan forsvar mod skam ser ud.
 • Få viden om, hvordan skam kommer til udtryk i mødet med professionelle.
 • Få ideer til, hvordan man arbejder med skam

   

Afspil video

Børns normale seksualitet vs . tegn og signaler på seksuelle overgreb –   forebyggelse og handling

Videokursets indhold

 • En kort introduktion til feltet omkring seksuelle overgreb. 
 • Viden om definitioner og omfang.
 • Gennemgang af fire hjørnesten i at håndtere seksualitet i institutioner og skoler på en balanceret måde. De fire hjørnesten er:
  • Viden
  • Åbent sind
  • Dialog
  • Handling
 •  Viden om børn og unges almindelige seksualitet og bekymrende seksualitet.
 • Konkrete forslag til, hvordan du kan arbejde med at holde dit sind åbent, herunder hvilke personlige barrierer, der kan være og hvordan de kan håndteres.
 • Bud på, hvordan man blandt professionelle har en fornuftigt og åben dialog omkring seksuelle emner.
 • Slutteligt er der en kort gennemgang af, hvilke  handlemuligheder man har i forhold til at støtte børn i at undgå at blive krænket samt hvordan  man handler ved bekymring. 
Afspil video

SKILSMISSE 

Videokursets indhold

 • En kort introduktion til parforhold i dag, herunder tilknytning, konflikter og mentalisering i det moderne parforhold. 

 • Overblik og udfordringer for parterne i en skilsmissesituation. 

 • Viden om, hvad skilsmisser betyder for børn: 

 • Forståelse for de udfordringer skilsmisser kan give børn:
  • Ensomhed
  • Loyalitets udfordringer i konflikter
  • Tab
  • Praktiske udfordringer. 
  • Bekymringer
  • Positiv og negative mestring.
 • Viden om, hvad det betyder for barnet, når forældrene får nye partnere og hvordan de voksne kan agere mest hensigtsmæssigt i denne sammenhæng.  
 • Konkrete idéer til, hvordan man hjælper skilsmissefamilier med børn. 
Afspil video

MENTALISERING OG PARFORHOLD UNDER KRISER

Videokursets indhold

 • Vil du lære noget om parforhold og mentalisering i kriser?
 • Høre om COVID-19 og parforholdsudfordringer?
 • Blive indført i tilknytningsmønstre i parforholdet?
  Få del i psykolog og parterapeut Lone Algot Jeppeses store praksiserfaring fra arbejdet med par?
 • Vil du lære om dæmondialoger, protestpolka, broen, mødet og rummet?
 • Vil du have en række konkret praksisværktøjer til at passe på parforholdet?
Afspil video

NYT FRA TRAUMEFRONTEN

Videokursets indhold

Med udgangspunkt i traumekonferencerne ”ISTTD 2020” og ”31Annual Trauma Conference 2020”, fortæller Janne Østergaard Hagelquist og Mette Mørk Nielsen om det seneste nye inden for traumer. Videokurset kommer bl.a. ind på følgende:

 • Betydningen af traumer for selvet, hjernen og relationer 
 • Opsummering af de oplæg som findes mest centrale for feltes udvikling 
 • Forladthedstraumer ud fra Karleen Lyons-Ruth
 • Geniscenesættelsens neurobiologiske grundlag 
 • Behandlingsmæssige implikationer af ny viden på traumefeltet. 
Afspil video

AKUTTE KRISESAMTALER

Videokursets indhold

 • Forståelse for, hvordan man hjælper et menneske i krise. 
 • Viden om betydningen af, at den professionelle er roligere, ansvarligere og mentaliserende.
 • Viden om betydningen af at have fokus på sikkerhed.
 • Viden om, hvordan man anvender traumepsykologi til at normalisere og støtte. 
Afspil video

PERFEKTIONISME

Videokursets indhold

 • Viden om hvad perfektionisme er.
 • Indblik i om overvejelserne i forhold til sund og usund perfektionisme.
 • Forståelse for risikoen ved perfektionisme – i forhold til at udvikle fysiske symptomer.
 • Viden om, hvordan skam, lavt selvværd og selvkritik hænger sammen med perfektionisme.
 • En forklaring på, hvorfor nogle mennesker udvikler perfektionistisme. 
 • En gennemgang  af forskellige årsager til perfektionisme, herunder gennemgang af temaer såsom betingning og kontrol, tillknytning, traumer og kultur.
 • Kurset afsluttes med en lang række idéer til, hvordan man hjælper mennesker med tilbøjelighed til perfektionisme – 
  der er både ideer til den profesionelle og den der selv er udfordret af perfektionisme. 
Afspil video

SOCIALPSYKIATRI I ET MENTALISERINGSPERSPEKTIV

Videokursets indhold

 • Forståelse og overblik over, hvad socialpsykiatri er. 
 • Indblik i, hvordan man kan bruge diagnoser mentaliserende og hvordan de kan være stigmatiserende. 
 • Viden om sammenhængen mellem traumer og psykiske lidelser. 
 • Ideer til, hvordan man kan arbejde med konflikter og konflikthåndtering.
 • Forståelse for sammenhængen mellem mentalisering og recovery.
 • Refleksioner over betydningen af tålmodighed og egen omsorg i det socialpsykiatriske felt.  
Afspil video

MENTALISERING I SAMSPILLET MED MINDRE BØRN

Videokursets indhold

 • Forståelse for, hvordan man kan anvende mentaliseringsbegrebet i samspillet med mindre børn. 
 • Kendskab til udviklingsfremmende samspil. 
 • Viden om tilknytningsmønstre hos mindre børn og hvordan man fremmer tryg tilknytning. 
 • Viden om, hvordan omsorgspersoner bliver en autoritet som barnet har lyst til at lære af. 
 • Viden om egen regulering og afledning. 
 • Kendskab til mentaliseringsværktøjskassen – en værktøjskasse med redskaber til at lære at forstå sig selv, støtte læring og udvikling samt forså baggrund for adfærd. 
 • Forståelse for, hvordan man reparerer efter konflikter. 
Afspil video

traumer hos familier med anden etnisk baggrund 

Videokursets indhold

 • Forståelse for, hvordan man hjælper et menneske i krise. 
 • Viden om betydningen af, at den professionelle er roligere, ansvarligere og mentaliserende.
 • Viden om betydningen af at have fokus på sikkerhed.
 • Viden om, hvordan man anvender traumepsykologi til at normalisere og støtte. 
Afspil video

PERSONLIGHED

Videokursets indhold

 • Viden om, hvordan man kan forstå menneskers individuelle personlighed.
 • Viden om sammenhængen mellem personlighedstræk, livshistorie og mentalisering.
 • Viden om, hvad  “the big 5” (de fem personlighedstræk) er.
 • Forståelse for personlighedens udvikling i ungdommen.
 • Viden om staging modellen. 
 • Viden om, hvordan man som professionel kan understøtte en sund personlighedsudvikling.
 • Viden om, hvordan man fremmer resiliens og fleksibilitet.
Afspil video

UNGE VOKSNE – UDVIKLING OG KRISER 

Videokursets indhold

 • Lære om de psykologiske faktorer, der kendetegner denne særlige periode. 
 • Få ny viden om, hvordan unge voksne oplever og håndterer kriser. 
 • Få viden om, hvordan COVID-19 udfordrer denne gruppe.  
 • Få en forståelse for, hvordan perioden er særligt udfordrende for udsatte unge voksne.  
 • Lære om om Yaloms eksistentielle vilkår og om, hvordan forståelsen af disse kan hjælpe dig selv og de mennesker du arbejder med. 
 • Slutteligt desuden få en række konkrete redskaber til, hvordan du kan forstå og hjælpe dig selv eller pårørende – ligesom du får ideer til, hvordan du som professionel kan arbejde med målgruppen. 
Afspil video

HJEMLØSHED

Videokursets indhold

 • Et kort overblik over hovedbegreber og tal i forhold til hjemløshed. 
 • Viden om sammenhængen mellem hjemløshed og traumer. 
 • Forståelse for, hvordan man kan arbejde med hjemløse. 
 • Beskrivelse af sammenhængen mellem recovery og mentalisering. 
 • Viden om, hvordan man kan arbejde med hjemløse ud fra en traumeinformeret tilgang. 
 • Viden om, hvordan man kan bruge ÅBENT sind og  STORM-modellen i arbejdet med hjemløse. 
Afspil video

mentalisering og egenomsorg i en presset tid

Videokursets indhold

 • En kort Introduktion til mentalisering og viden om, hvordan man kan tænke egenomsorg i forhold til mentaliseringsteorien og mentaliseringssvigt.
 • Viden om krisepsykologi med henblik på de udfordringer, der er i spil i en krise som coronakrisen. 
 • Viden om, hvordan samfundssind hænger sammen med mentalisering.
 • En indføring I Compassion Focused-tilgangen, herunder en introduktion til de tre følelsesregulerende systemer. 
 • Undervisning i mindfulness, samt konkrete ideer til, hvordan man i praksis kan bruge mindfullnessøvelser til at tage vare på sig selv i en presset tid, samt gennemgang af en konkret mindfulness øvelse’

 

Afspil video

EKSTRA: 10 min mindfullnessøvelse

Afspil video

mentalisering I FAMILIEN I EN CORONATID

Videokursets indhold

 • Får du genopfrisket mentaliseringsteorien i en corona-sammenhæng.
 • Lærer du at at forstå teenagere bedre.
 • Lærer du at forstå småbørns reaktioner under forandringer.
 • Får du ideer til, hvordan du kan håndtere udfordringer i familien på mentaliserende vis. 
 • Får du viden om, hvordan sikkerheden i familien kan genetableres – gennem konkrete redskaber/øvelser mm.

EKSTRA: 10 min mindfullnessøvelse

EKSTRA: 10 min mindfullnessøvelse

Afspil video