Anders kargaard thomsen

Anders studerer på bacheloren i psykologi på Aarhus Universitet. Anders har tidligere beskæftiget sig med grafisk arbejde i forbindelse med fotografi og billedbehandling såvel som hjemmesideudvikling. Derudover har han arbejdet som selvstændig med rejser til Japan for unge, hvor han også selv har boet og arbejdet. Desuden er Anders aktiv i Red Barnet Odense, hvor han er medvirkende til at arrangere sommercamp for udsatte børn og unge. 

Anders’ interesser inden for psykologien er at finde i den mentaliseringsbaserede tilgang, social- og personlighedspsykologi samt den kliniske psykologi. Herunder særligt krise- og traumepsykologi såvel som børn og ungeområdet. 

I Center for Mentalisering fungerer Anders som administrativ medarbejder, herunder som web- og kursusansvarlig, samt som bidrager til udvikling af centret.”