Anna Sønderskov Mikkelsen

Anna studerer på bacheloren i psykologi på Aarhus Universitet. Anna har tidligere arbejdet som lærervikar med fast tilknytning til specialklassen for 0.-5. årgang. Derudover har hun været i Tanzania, hvor hun har udført frivilligt arbejde på lokale skoler.

Anna har en bred interesse for forskellige dele af psykologien, herunder den mentaliseringsbaserede tilgang og terapi, social- og personlighedspsykologi samt neuropsykologi.

Hos Center for Mentalisering fungerer Anna som administrativ medarbejder herunder som kursusansvarlig, samt som bidrager til udvikling af centret.