Hermed er par interessante artikler om familiedynamikker. En spændende artikel om hvordan man ud fra viden om tilknytningsmønstre kan forstå og udvikle sig i parforhold (her med fokus på vold) og forskning, der blandt andet underbygger, hvor meget det betyder for familien og for mors og babys trivsel, at far tager del i både babypleje og det praktiske i hjemmet. Interesserer dette dig? Så læs et referat af de spændende artikler om emnet her