Autisme og mentalisering – Efterår 2024

Vil du have specialiseret viden om autisme og mentalisering? På denne efteruddannelse trænes du som fagprofessionel i at anvende praksismetoder og teknikker fra den mentaliseringsbaserede tilgang i de udfordringer som primært er forbundet med forstyrrelser i mentaliseringsevnen som mennesker med autismespektrumforstyrrelse ASF oplever;

 • Udfordringer med at forudse andres opførsel og forstå de intentioner og motiver, der ligger bag adfærden.
 • Udfordringer med at forklare egen adfærd og forstå, hvordan andre opfatter den.
 • Udfordringer med at forstå den mellemmenneskelige interaktion, på baggrund af vanskeligheder i, at forestille sig andres tanker og føleler.

Vi tilskriver automatisk os selv og andre mentale tilstande som tanker, følelser, behov og intentioner. På den måde finder vi mening i vores egne og andres adfærd. Mennesker med autisme oplever helt konkrete vanskeligheder i evnen til at forestille sig og forstå egne og andres mentale tilstande, og derved finde mening i andre menneskers handlinger. Derfor opstår der mange konflikter pga. manglende forståelse eller misforståelser. Mentalisering er bl.a. at forstå misforståelser og se bag om en ellers uforståelig adfærd.

 
DEN TEORETISKE REFERENCERAMME

Kurset giver deltagerne en dybdegående gennemgang og forståelse af WHO’s ICD-11 diagnostiske kriterier for autisme og mentaliseringsteorien samt den specifikke sammenhæng mellem mentalisering og autismespektrumforstyrrelse. 

 
DEN PRAKTISKE REFERENCERAMME

Med udgangspunkt i mentaliseringsteoriens referenceramme vil kurset træne deltagerne i mentaliseringsbaserede metoder og teknikker specielt rettet til mennesker med ASF og de helt konkrete mentaliseringsudfordringer, der høre denne borgergruppe til.

 

MÅLGRUPPE

Kurset “mentalisering og autisme” henvender sig blandt andet til fagprofessionelle, heriblandt det socialfaglige, sundhedsfaglige og psykologiske personale på de tre organisatoriske niveauer – kommuner, regioner og private organisationer.  

Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål: 

leaauntoft@centerformentalisering.dk

Hør mere fra underviserne

DATO OG TID

Efteruddannelsen løber fra september til oktober 2024

Dag 1: Mentaliseringsteori: 11. september 2024
Dag 2: Modeller og anvendelse: 8. oktober 2024

Alle dage er fra kl. 9.00-15.00

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

EFTERUDDANNELSES-BEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

KOMPETENCEFONDEN: Denne uddannelse kvalificerer dig til at kunne forstå og anvende teori fra mentaliseringsteorien til at kunne håndtere udfordringer hos mennesker med autismespektrumforstyrrelsen.

PRIS

5.040 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentaliseringsguiden” af Janne Østergaard Hagelquist
Prisen er ekskl. moms.


PROGRAM

DAG 1: MENTALISERINGSTEORI

 • Mentaliseringsteori
  • Mentaliseringsdimensioner
  • Præ-mentaliseringsmodi
  • Gennemgang af, det naturligt udviklingsfremmende samspil
 • Autismespektrumforstyrrelse jf. WHO’s ICD-11
  • Autismespektrumforstyrrelse jf. WHO’s ICD-11
  • Gennemgang af diagnosekriteriet om; vanskeligheder med social interaktion og social kommunikation.
  • Autisme og “mindblindness”
  • Gennemgang af de tre fremtrædende forstyrrelser i mentaliseringsevnen for mennesker med ASF;
   • Udfordringer med at forudse andres opførsel og forstå de intentioner og motiver, der ligger bag adfærden.
   • Udfordringer med at forklare egen adfærd og forstå, hvordan andre opfatter den.
   • Udfordringer med at forstå den mellemmenneskelige interaktion, på baggrund af vanskeligheder i, at forestille sig andres tanker og følelser.
 • Gennemgang af metodeanvendelse
 • v. undervisere Nadjia Tamechmecht og Janne Østergaard Hagelquist onsdag d. 11 september 2024

DAG 2: MODELLER OG METODEANVENDELSE

 • Opfølgning på metodeanvendelse 

 • Præsentation af modellen ÅBENT; den fagprofessionelles indstilling

 • Gennemgang af epistemisk tillid

  • Modellen RAM; den ansvarlige og mentaliserende fagprofessionelle
 • Gruppearbejde med deltagernes udvalgte cases 

 • Opfølgning og supervision på gruppernes cases 

 • v. underviser Nadjia Tamechmecht tirsdag d. 8 oktober 2024


*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

 

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

Nadjia

NADJIA TAMECHMECHT

Nadjia Tamechmecht er oprindeligt BA i pædagogik. For nuværende er hun i gang med en MSc i Cognitive Behavioural Therapy med godkendelse til PhD-academic research med status af DSc fra University of Oxford. Her har hun bidraget til forskningen og udviklingen af kontakt- og relationsopbyggende tilgange til mennesker med en autisme diagnose og er i den forbindelse både klinisk og forskningsmæssigt engageret. 

Nadjia er yderst optaget af “Theory of mind” – mentaliseringsteorien og  psykolog, Simon Baron-Cohen’s begreb “mindblindness”, i relation til mennesker med autisme. Nadjia har både et teoretisk og fagligt fokus på, at implementere mentaliseringsbaserede tilgange i praksis. 

Nadjia har adskillige års klinisk praksiserfaring inden for autisme området. I kraft af sit daglige virke som specialiseret autismekonsulent, har hun omfattende erfaring med undervisning og supervision af fagprofessionelle, heriblandt det socialfaglige-, sundhedsfaglige og psykologiske personale, på de tre organisatoriske niveauer – kommuner, regioner og private organisationer.  

Nadjia er desuden medlem af det internationale præ-terapeutiske netværk.