Bateman har lavet nogle fine små rollespil, der illustrerer klassiske mentaliseringsudfordringer i MBT behandling.

Psykisk-ækvivalens: https://www.youtube.com/watch?v=U0QJ5dTA44I

Psykisk-ækvivalens er en af de tre prementaliseringsmodi – hvor det man føler synes at være virkeligheden.
Se denne video hvor Anthony Bateman møder en kvinde, der er præget af psykisk-ækvivalens, og hvor han anvender interventionsspektret. Læg mærke til hvordan kvinden er låst i en forestilling om, hvad der sker i dem, hun har mødt i rettens sind, og hvor længe Bateman bliver i det jeg støttende på interventionsspektret.

Følelser vs. kognition: https://www.youtube.com/watch?v=shUwG-DH82A

Mentalisering balancerer mellem 4 dimensioner. En af de 4 balancer er følelser og kognition. I videoklippet forsøger Anthony Batman på nænsom vis at balancere mod følelser, når der er meget kognition og omvendt.