I videoen på hjemmesiden her gennemgår professor Professor Gordon Harold forskningen om betydningen af forældres konfliktniveau for børns udvikling.
Der er mange gode pointer – for eksempel at alle forældre har konflikter, men i familier, hvor der er et højt konfliktniveau, har det signifikant betydning for børnenes udvikling. En anden pointe er, at des bedre børn på et aldersvarende niveau forstår, hvad deres forældres konflikter handler om, dets mindre negative konsekvenser har det for børnene. En tredje pointe er, at interventioner rettet mod parforholdet i familier med høj konflikt synes at have større og længerevarende effekt end forældretræning.

Find videoen her