For at være mentaliserende i mødet med børn med forskellige udfordringer kan børnebøger være en stor hjælp.
De kan både bruges i arbejdet med børnene og hjælpe behandleren til at forstå udfordringerne fra barnets perspektiv.

Her er fire nye børnebøger:

Skal jeg fortælle om Angst – er guide til familie venner og professionelle
Bogen beskriver forskellige former for angst, og er til både professionelle og børn. Det er en fin og letlæst lille bog.
Børneanmelderen (14 år) siger ”Man kommer i tvivl om bogen er for voksne eller børn. Hvis den er for børn er der måske for mange fagudtryk, hvis den er for voksne, er den for nem”.

Når du bekymrer dig for meget – Hvad så?
Bogen er en arbejdsbog, der tilbyder forskellige teknikker til at arbejde med bekymringer og angstsymptomer. Der er tale om en bog inspireret af kognitiv adfærdsterapi.

Børneanmelderne (14 år, 13 år) siger: ”En fin nok bog måske lidt for voksent sprog men fint fra børn 12 +”. ”Når bekymringstankerne fylder bruger jeg at tænke på “tomat”, men den er måske ikke så meget for drenge med alle de ting man skal skrive i den – alligevel er den god nok”.

Min skilte familie: om børn og skilsmisse
En rigtig fin bog om de problemer skilsmissebørn kan have.
Bogen består primært af fine letlæste og rørende historier, som gør de dilemmaer skilsmissebørn står i tydelige. Der er søde illustrationer som meget direkte beskriver dilemmaerne.

Børneanmelderen (14 år, 12 år) siger: ”En god bog med gode eksempler, men det er som om, det at blive skilt kun er et helvede, og det er det jo ikke altid”. ”Den giver et indblik af hvordan det er for barnets side, når deres forældre er skilt. Mange af tingene har jeg ikke prøvet”.

Snak om det.. med alle børn af Karen Glistrup
En bog der sætter fokus på, hvor vigtigt det er at snakke om de svære ting med børn.
Bogen handler om psykisk sygdom, stress og traumer.
Bogens udfordring er, at den både er til børn og voksne, men det er også tanken, at den skal ligge fremme og anvendes som udgangspunkt for snakke mellem børn og voksne.
Der er rigtig mange søde, gode pointer i bogen både for børn og voksne.
Illustrationerne er også søde og let forståelige.

På psykiatrifondens hjemmeside udbygges universet med en række små film om depression, angst, skænderier, PTSD og ADHD.
http://www.psykiatrifonden.dk/temaer/snak-om-det.aspx