Hermed er lille video om Circle of Security, der er et program udviklet til at støtte forældres samspil med deres børn, således at barnet udvikler en sikker tilknytning.
Programmet er praksisorienteret, og tager udgangspunkt i at forstå barnets udviklingsbehov og at støtte barnet til henholdvis at undersøge verden og søge forældrene igen, når barnet er utrygt.
Tilgangen lægger op til at møde forældrene ikke dømmende og mentaliserende.