– også i forhold til omsorgssvigtede og traumatiserede med selvskadende adfærd.

Læs mere her: http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=15465