Med afsæt i et mentaliseringsbaseret perspektiv kan du på denne efteruddannelse få en dybere viden om traumer i familien, herunder vold, transgenerationelle traumer og seksuelle overgreb.
Efteruddannelsen forløber i april 2024 og henvender sig til socialrådgivere, pædagoger, lærere, familiebehandlere, psykologer og andet socialfagligt personale.
På uddannelsens fire dage vil vi bevæge os rundt om temaer, såsom:
🔹Hvad er traumer?
🔹Familiedynamikker og parforholds-dynamikker i familier med vold, overgreb og/eller traumer
🔹Implikationer for de børn, der er ramt af vold, krig, flugt og seksuelle overgreb, samt hvorledes man opsporer tegn på dette
🔹Indblik i den voldelige eller krænkendes indre verden i forbindelse med vold eller seksuelle overgreb
Vi glæder os til at se dig til foråret ☀️🌟