Denne far viser på fuldstændig eksemplarisk vis, at Peter Fonagy har ret, når han siger, at forældre er de bedste traumeterapeuter.
Han gør alt, hvad en forældre skal gøre for at hjælpe et barn igennem en traumatisk oplevelse.

Når forælde er gode traumeterapeuter, skal de som faren gør så fint:
1) Rumme barnets føleser og være rollemodel for, at det svære kan klares
2) Vise at hverdagen går videre på trods og
3) Hjælpe barnet med at få lavet en samlet historie om traumesituationen – det vil sige vise, at man gerne vil svare på spørgsmål, og kan holde til at tale om det svære

Se videoen her: