Rabalder i børnefamilien
En bog til forældre om at håndtere børn med stærke følelser af Bo Hejlskov Elven & Tina Wiman

En fin bog om børneopdragelse som er letlæst og fyldt med eksempler.
Ordet ”Mentalisering” anvendes ikke i bogen, hvis stærkeste inspirationskilde er Green og Low Arousal tilgangen. Bogen tager fat i hvordan man håndterer sammenstød og konflikter i børnefamilien uden at disse ender i ”vindere og tabere”. “Rabalder i børnefamilien” folder en række principper og redskaber ud for hvorledes man som forælder forstår konflikters baggrund. Derudover præsenteres værktøjer til nedtrapning af konflikter så man undgår skyld og skam omkring barnets følelser og udadreageren. Alt dette forklares med udgangspunkt kendte hverdagssituationer. Bogen har fokus på at afdække hvem der egentlig har et problem, hjælpe forældrene til justere egne forventninger til, hvad barnet kan klare, og som forælder øve sig i at forblive reflekterende og mentaliserende overfor barnet.

Fem gange mere kærlighed
af Martin Forster

Den svenske psykolog Martin Foster tager udgangspunkt i tanken om at vægte varme, kærlighed og trygge rammer – mere end autoritær opdragelse, skæld ud og grænsesætning. Igennem temaer som rutiner og ansvar, vredesudbrud, trods, søskendeskænderier, løgne og søvnproblemer gives der enkle og relevante råd til at få varme og kærlighed ind i relationen og blive bedre til som forældre at støtte barnet i at overvinde frygten for ”ikke at slå til”. Herigennem udvikles barnets oplevelseslyst, evner og selvværd. Bogens fokus ligger primært hos de yngre børn. ”Fem gange mere kærlighed” er letlæst og fyldt med fangende eksempler som underbygges med forskning og ”hvis-det-var-din-chef” analogier på opdragelse.


The whole-brain child
af Siegel D. J. & Bryson T. (2012)

Hjerneforskeren Daniel J. Siegel, og ekspert i forældre og opdragelse Tina Payne Bryson giver her forældre en række klare strategier til at involvere og støtte barnet i dets udvikling. Strategierne har til formål at stimulere til relationer og dybere forståelse af de processer som barnets hjerne og sind gennemgår i opvæksten. Her er masser inspiration at hente, både til børneopdragelse, og i hvordan man gennem konflikter og sammenspil i hverdagssituationer kan integrere og udvikle hjernen. Bogen tilbyder lettilgængelig viden om hjernen og dens udvikling. Herunder følger de mest centrale af Siegels og Bryson tips gengivet på Engelsk og suppleret med vores ydmyge oversættelse:

• Name It to Tame It – giv dit barn sprog for følelser, hvilket hjælper med at regulere og håndtere disse.
• Engage, Don’t Enrage – refleksion i stedet for handling
• Move It or Lose It – brug kroppen og bevæg dig når du er ved at få mentaliseringssvigt.
• Let the Clouds of Emotion Roll By – lær dit barn at se følelser som undertekster på livet der passerer forbi som skyer på himlen.
• SIFT: Hjælp dit barn med at være opmærksomme på sansninger, billeder, følelser og tanker inden i dem så de kan lave bedre beslutninger og være mere fleksible
• Connect Through Conflict – konflikter er udviklingsmuligheder fuld af potentialer, energi og tilknytningsmuligheder.


Drop Opdragelsen
af Fie Hørby

Fie Hørbys bog “Drop opdragelsen” hentyder til at vi, på trods af nutidens store fokus på korrekt børneopdragelse, stadig opdrager vore børn baseret på et forældet børnesyn. Bebrejdelser, trusler og skyld spilles videre til børnene, især når vi som forældre er mest pressede.
Fie Hørby giver anvisninger til en ny opdragelsesstil der i højere grad tager udgangspunkt i ligeværd. Som forældre skal vi tage ansvar for, hvad opstillede rammer og regler reelt betyder for vore børn og deres udvikling og selvværd. Som forfatteren skriver: “Hvis du oplever, at barnet siger meget nej til dig for tiden, er det højst sandsynligt, fordi det oplever, at det har skullet sige mere ja til dig, end det havde godt af”.
Det at kigge bagom egen adfærd som forælder, anerkende børns følelser og anerkende at børn spejler sig i forældrenes adfærd og dermed gør, som vi gør, er centralt. Så når vi som forældre stopper op og ændrer adfærd, følger barnet typisk efter. Bogen taler ind i vores kulsorte samvittighed som forældre, men giver gennem øvelser og eksempler fortrøstningsfuldt stof til eftertanke – ikke til at droppe opdragelsen, men til at finde opdragelsen mellem linjerne.