MENTALISERING I PLEJEFAMILIEN 

Kursusdagen kan blandt andet indeholde understående temaer og kan tilpasses til jeres ønsker og behov.  Ønsker I tilbud på et forløb eller har ønsker til undervisning i specifikke emner bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

MENTALISERING OG PLEJEFAMILIENS DYNAMIKKER

 • Mentaliserende perspektiver på opstart og afslutning af et plejeforhold
 • (Pleje)familien som system med kultur, grænser og hierarkier
 • Geniscenesættelse og udfordring af plejefamiliens vante rammer
 • Plejefamilien som en pædagogisk foranstaltning og balancen mellem at være følelsesmæssigt involveret og professionel i forholdet til plejebarnet

ANBRINGELSE, SAMVÆR OG PLEJEBARNETS EGEN HISTORIE

 • Forståelse af frustration og skam hos plejebarnets biologiske forældre
 • Samværssituationen i eller uden for plejefamiliens eget hjem
 • Hvordan man arbejder mentaliserende med plejebarnets livshistorie og hjælper med at opbygge selvværd og selvforståelse

PLEJEFAMILIENS EGNE BØRN

 • Plejeanbringelser er et forsøg på at give plejebørn en større grad af normalitet, men medføre nogle gange samtidig mindre normalitet for plejefamiliens egne børn
 • Perspektiver på, hvordan plejebarnets vanskeligheder kan udfordre og påvirke plejefamiliens egne børn
 • Mentalisering og håndtering af egne børns følelsesmæssige dilemmaer i forhold til at være plejefamilie
 • På dagen vil Lennart Kiel komme med eksempler fra hans egen opvækst som barn af plejeforældre – han vil fortælle om udfordringer og om ressourcer ved at vokse op med plejesøskende. 

UndervisER PÅ KURSUSDAGEN

LENNART KIEL

Lennart Kiel l er tilknyttet Center for Mentalisering som underviser og har særligt fokus på plejefamilier og mentaliseringsbaserede redskaber til håndtering af de dilemmaer, udfordringer og erfaringer, som plejefamilier kan stå med. Lennart er særligt optaget af at udvide plejefamiliers og tilknyttede fagpersoners forståelse for de processer, der kan foregå hos plejefamiliernes egne børn, når der flytter plejebørn ind i (og ud af) familien. Lennart er selv opvokset i en familie med plejebørn, og han trækker således både på psykologfaglige og personlige erfaringer i sin undervisning.