Efteruddannelsen “Mentalisering i organisationen” er et kort kursusforløb over 2 dage, der giver en effektiv indføring i mentalisering i organisationen og ledelse – i teori og praksis.
Der åbnes op for indsigt og værktøjer, som sætter ledere og medarbejdere bedre i stand til at forstå organisationen i et mentaliseringsbaseret perspektiv. Målsætningen er at blive bedre i stand til at; analysere organisationen og samspil heri, spotte kritiske faktorer i rekruttering og teamsammensætning, være opmærksom på følelser der smitter i organisationen, mestre konflikter og bruge sig selv bedre i ledelse.

Næste forløb finder sted til efteråret 2018. Skal du eller din kollega med?

Du kan læse meget mere og tilmelde dig på vores hjemmeside her.