Individuel mentaliseringsbaseret terapi- Efterår 2017

Om efteruddannelsen

Den teoretiske referenceramme

I løbet af de sidste tyve år har mentaliseringsbaseret tilgang til terapi og udviklingspsykologi vundet indpas som en evidensbaseret metode. Metoden blev internationalt anerkendt efter positive resultater i forhold til klienter med borderline problematikker, men er i dag anvendt og beskrevet som en forståelsesramme i forhold til en lang række forskellige klientgrupper (Allan, Jon G og Fonagy, P. 2007).

Denne efteruddannelse vil give en introduktion til teorien og udviklingsforståelsen og sammenhængen mellem mentalisering og traumer. Uddannelsen tilbyder endvidere grundig gennemgang af hvordan teori og begreber kan anvendes i individuel mentaliseringsbaseret terapi for både børn og voksne.

Med udgangspunkt i denne mentaliseringsbaserede referenceramme vil kurset gennemgå teoretiske erkendelser, samt træne deltagerne i mentaliseringsbaserede tekniker.

Vores metodiske fokus er på indstillingen, interventionsspektret, mentaliseringsbalancer og traumebehandlingsteknikker i mentaliserings-referencerammen.

De praktiske rammer for kurset

Deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling. Der opnås viden om specifikke emner i relation til mentaliseringsbaseret terapi. Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret behandling i praksis. Endvidere vil der blive lagt vægt på at skabe en overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis.

Timefordeling
Efteruddannelsen er på 30 timer fordelt ud over 5 dage a 6 timer.

 • 10 timer: Grundlagsteori primært som tavleundervisning, men med små reflektionsøvelser undervejs (mentalisering, definitioner, grundbegreber, Udvikling af mentaliseringsevnen i samspillet mellem forældre og børn, gennemgang af betydningen af forskellige former for traumers betydning for mentalisering. Introduktion til mentaliseringsbaseret tilgang til arbejdet med traumer (Allen, Fonagy og Bateman)
 • 20 timer: Metodetræning indstillingen, interventionsspektrum, mentaliseringsbalancer, udfordringer, traumebehandlingsteknikker.

Målgruppe

 • Et kort introducerende efteruddannelseskursus i mentalisering til psykologer og læger, som ønsker at blive indviet i mentalisering i individuel samtaleterapi for både børn og voksne. 

Specialistgodkendelse

 • Kurset er pr. d. 19. maj 2017 forhåndsgodkendt som ”anden teoretisk referenceramme” af Dansk Psykologforening på specialistuddannelsen i psykoterapi med i alt 30 timer. 

Pris

 • 9.500 kr. inklusiv forplejning og et eksemplar af bogen ”Mentaliseringsguiden” af Janne Østergaard Hagelquist. Priserne er ekskl. moms.

Sted

 • I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården
 • Ved Restaurant Globen Flakket
 • Åboulevarden 18
 • 8000 Aarhus C

Datoer

 • Dag 1 og 2: 22. og 23. august 2017
 • Dag 3 og 4: 12. og 13. oktober 2017
 • Dag 5: 16. november 2017

Klokkeslæt

 • Alle dage fra 9-15.

Efteruddannelsesbevis

 • Ved uddannelsens afslutning udleveres kursusbevis.

Tilmeldingsfrist

 • 15. august 2017

Kontakt

Tilmeldingsfrist overskredet

Program

Dag 1: Grundlagsteori om hovedbegreber i mentaliseringsbaseret behandling samt udvikling af mentaliseringsevne

 • Dagens undervisning vil indeholde en introduktion til mentaliseringsbegrebet – herunder udviklingen af mentaliseringsevnen og mentaliseringssvigt – samt en introduktion til grundelementer i behandlingen.
 • Derudover vil der være træning i og øvelse med bl.a. ÅBENT indstilling.
 • Den 22. august 2017
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist

Dag 2: Mentalisering og traumer

 • Dagens undervisning vil lægge vægt på bl.a. traumedefinitioner og opdeling i traumetyper og forskellige psykologiske traumer historie.
 • Derudover vil der også være fokus på en traume- og mentaliseringsrelateret gennemgang af PTSD diagnosen. Der vil desuden være introduktion til og træning af Jon G. Allens tilgang til tilknytningstraumer og dennes betydning for behandling.
 • Slutteligt vil der være fokus på interventionsspektret samt rollespil.
 • Den 23. august 2017
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist

Dag 3: Grundlagsteori samt mentaliseringsbaseret caseformulering og principper for MBT individuel

 • Dagens undervisning vil indeholde grundlagsteori om præ-mentaliseringsformer og mentaliseringspolerne. 
 • Derudover vil dagen have fokus på behandlingsplanlægning og fokus på intervention. Desuden interview om mentaliseringssvigt og MRI (Mentaliseringsorienteret relationsinterview) samt caseformuleringer og øvelse med at finde mentaliseringsproblematikkerne i egne cases. 
 • Undervisningen vil ligeledes have fokus på interventionshirakiet og generelle principper for MBT-individuel terapi samt terapeutisk holdning. Desuden træning med rollespil og den mentaliserings holdning og mentaliseringspolerne.
 • D. 12. oktober 2017 
 • Ved Nana Nørgaard

Dag 4: MBT individuel terapi – Manualgennemgang og træning

 • Hovedfokusset for dagens undervisning vil være gennemgang af MBT individuel manual og MBT individuel vurderingsskala.
 • Der vil desuden være oplæg og rollespil med træning af items (terapeutisk holdning, relationelt følelsesfokus, mentalisering af relationen og stimulering af mentalisering) og scoring med MBT individuel vurderingsskala. 
 • Den 13. oktober 2017
 • Ved Nana Nørgaard

Dag 5: Præ-mentaliseringsformer og intervention i den individuelle samtale

 • Efteruddannelsens sidste undervisningsdag vil bl.a. have fokus på præ-mentaliseringsformer og intervention samt håndterings af teleologisk modus. 
 • Derudover vil der være undervisning i og rollespil af håndtering af ækvivalens og pretend mode. 
 • Den 16. november 2017 
 • Ved Nana Nørgaard

Undervisere

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med mentaliseringsbaseret behandling, supervision og undervisning i arbejdet med forskellige klientgrupper. Janne Østergaard har deltaget i en lang række kurser om mentalisering på Anna Freud centeret London. Janne er godkendt af instituttet for mentalisering, som på vegne af Anna Freud centeret godkender supervisorer, trainers og MBT udøvere i Danmark. Janne har startet Center for Mentalisering som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i Danmark. Janne udgav i 2012 bogen ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” og i 2014 bogen ”Mentalisering i pædagogik og terapi”. I august 2015 udkom “Mentaliseringsguiden”. Og i februar 2016 udkom ”Mentalisering i organisationen”.

Nana Lund Nørgaard er autoriseret psykolog og har omfattende klinisk erfaring fra psykiatrien med mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrelser. Nana er efteruddannet i mentaliseringsbaseret terapi fra Institut for mentalisering i Oslo og er knyttet hertil som lærer. Siden 2011 har Nana været ansat ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård (PCS), Ambulatorium for Personlighedsforstyrrelser, hvor hun arbejder med voksne med personlighedsforstyrrelser, og ofte tilknytningstraumer/kompleks PTSD, under løbende supervision af Anthony Bateman. 

Litteratur

Mentalisering i mødet med udsatte børn
Hagelquist J.Ø. (2012). Hans Reitzel.

Mentalisering i pædagogik og terapi
Hagelquist J.Ø. & Køhler Skov M. (2014). Hans Reitzel.

Geniscenesættelse – en selvskadende traumeefterreaktion
Thimmer, L. S. & Haqelquist J.Ø. Årg. 37, Nr. 2 (2016). Psyke & Logos.

Manual for mentaliseringsbasert terapi (MBT) og MBT vurderingsskala, versjon individual terapi
Bateman, A. & Karterud. (2010). Gyldendal Akademisk.
Dansk oversættelse (2011): Mentaliseringsbaseret terapi, Manual og vurderingsskala. Hans Reitzel

Mentalization-Based Treatment For personality Disorders – A Practical Guide
Bateman, A. & Fonagy, P. (2016). Oxford University Press.