Interventioner/behandling

En kursusdag kan blandt andet indeholde understående temaer og kan tilpasses til jeres ønsker og behov.  Ønsker I tilbud på et forløb eller har ønsker til undervisning i specifikke emner bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

METODETRÆNING OG INTRODUKTION TIL MENTALISERINGSGUIDEN

Kursusdag med effektiv indføring i Mentaliseringsguidens modeller og anvendelse, samt indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling i forhold til udsatte børn, unge og voksne.

Undervisningen sætter kursusdeltageren i stand at udvælge redskaber og anvende modellerne i det mentaliserende arbejde sammen med barnet/den unge – og dermed skabe overgang og sammenhæng mellem teori og praksis.

Gennemgang af bogens struktur og de 4 hoveddele:

 1. Analyse og teori, der indeholder de grundlæggende mentaliseringsmodeller, som kan bruges til at skabe overblik over teorien eller kan anvendes konkret til analyse af et barn, en ung eller en familie.
 2. Psykoedukation, som består af modeller, som kan bruges til at give de udsatte bedre forståelse af mentalisering og traumer og derigennem forstå sig selv bedre. Disse modeller kan anvendes direkte i behandlingen.
 3. Redskaber til den professionelle, som handler om den professionelles egen refleksion. I mentaliseringsbaseret behandling er den professionelles evne til at skabe ro i sit eget sind og at forstå sine egne mentale tilstande, central i forhold til at kunne lave virksom behandling.
 4. Øvelser, som indeholder modeller til det mentaliserende arbejde sammen med barnet/den unge. Denne del er bygget op om STORM-modellen, så der er behandlingsværktøjer til hvert af de fem behandlingselementer: Sikkerhed, Tænk traumer, Opbyg evner, Ressourcer og Mentalisering.

 

TRAUMEBEHANDLINGSMODELLEN STORM

Traumebehandlingsmodellen STORM er en behandlingsmodel der kan bruges i forhold til arbejdet med omsorgssvigtede og traumatiserede. STORM står for Sikkerhed, Tænk traumer, Opbyg evner, Ressourcer, Mentalisering. Modellen giver indsigt i grundlæggende traumeinterventionensmetoder og støtter til at skaffe overblik og struktur i arbejdet med den udsatte. 

 • Traumebehandlingsmodellen STORM og det grundlæggende princip om, at sikkerhed og mentalisering må være til stede som element i og forudsætning for alt andet behandlingsarbejde i mødet med traumeramte familier.
 • På dagen vil STORM-modellens fem behandlingselementer gennemgås med fokus på målgruppen.

MENTALISERINGSBASEREDE INTERVENTIONER MED SÅRBARE FORÆLDRE

 • Mentaliseringsbaserede samtale-teknikker i forhold til sårbare forældre
 • Hvordan arbejder man med forældre med intense følelser og skrøbelig mentaliseringsevne?
 • På dagen gennemgås typiske præ-mentaliserende tilstande, og hvordan man i praksis kan forsøge at fremme mentalisering i mødet med sårbare forældre – fokus er på “what to do”

MENTALISERING OG BEHANDLING

 • Grundmodellerne i mentaliseringsbaseret behandling tilpasset målgruppen
 • Indstillingen i mentaliseringsbaseret behandling ÅBENT indstilling
 • Interventionspektrummet
 • ”Window of tolerance”
 • At mentaliseringsbalancere og at fortage modtræk
 • STORM – modellen

 

MENTALISERING OG FAMILIEBEHANDLING

Introduktion til mentaliseringsbaseret familiebehandling. Der vil både være fokus på STORM-modellen og mentaliserende familieinterventioner.

 • På dagen vil STORM- modellen blive set i et familieperspektiv med fokus på modellens rammeelementer ”sikkerhed og mentalisering”
 • Opmærksomheden vil samle sig om de sikkerhedsmæssige forudsætninger for familieterapeutiske samtaler med unge og deres familie.
 • Centrale elementer i mentaliseringsbaseret familieterapi introduceres, herunder:
  • Den mentaliserende indstilling i et familieperspektiv
  • Mentaliseringsloopet
  • Mentaliseringsfremmende lege og aktiviteter

 

ANALYSE OG BEHANDLINGSPLANLÆGNING I ARBEJDET MED UDSATTE

 • Introduktion til en traumeinformeret og mentaliseringsbaseret analysemodel.
 • Træning med egne cases
 • Mentaliseringsprofiler for familier som analyseredskab

NEUROFEEDBACK

 • Udviklingstraumer og den neurosekvensielle tilgang
 • Neurofeedback; hvad er det og hvordan kan det tænkes ind i det neurosekvensielle perspektiv
 • Den mentaliserende indstilling og betydningen af holdning og væren som grundlæggende princip i behandlingsarbejdet